Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

::: § PODSTAWA PRAWNA § :::

Dolnośląska Szkoła Wyższa jest niepubliczną uczelnią, działającą na podstawie § Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz § Wpisu do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych w części dotyczącej Uczelni działających do dnia 31 sierpnia 2005 roku na podstawie Ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65 poz. 385 ze zm.) pod liczbą porządkową „118”. 

Władze uczelni

 • Kanclerz DSW - Izabela Pelc
 • Wicekanclerz DSW - Krzysztof Kamiński
 • Rektor DSW -  prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz
 • Prorektor ds. kształcenia - dr Bartosz Błaszczak

Senat Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Senat jest organem kolegialnym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Do kompetencji Senatu należy m.in. uchwalanie ogólnych kierunków rozwoju uczelni, regulaminów w niej funkcjonujących, a także m.in. zatwierdzanie sprawozdań i raportów. Członkowie Senatu: [zobacz]

Wydziału Nauk Pedagogicznych

 • Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych - prof. DSW dr hab. Paweł Rudnicki
 • Prodziekan ds. studenckich - dr Urszula Dzikiewicz-Gazda
 • Prodziekan ds. kształcenia - dr Joanna Minta
 • Dyrektor Instytutu Pedagogiki i Pedagogiki Specjalnej - dr Sławomir Krzychała
 • Dyrektor Instytutu Psychologii - dr Dorota Dyjakon
 • Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Studiów nad Kulturą i Edukacją - prof. DSW dr hab. Hana Cervinkova

Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych

 • Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych- prof. DSW dr hab. Beata Sierocka
 • Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych - prof. dr hab. Piotr Mickiewicz
 • Dyrektor Instytutu Komunikowania i Technologii Mediów - prof. DSW dr hab. Jan Stasieńko
 • Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych - dr Małgorzata Pietras-Szewczyk

 

Wydziału Zamiejscowego DSW w Kłodzku

 • Dziekan Wydziału Zamiejscowego DSW w Kłodzku - dr Bartosz Błaszczak

Władze jednostek organizacyjnych

 • Dyrektor Biblioteki – dr Stefan Kubów
 • Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego – Włodzimierz Groszówka
 • Dyrektor Biura Karier – dr Michał Mielczarek
 • Dyrektor Biura ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej – mgr Jadwiga Dobrowolska-Dyrcz
 • Dyrektor Biura Obsługi Studenta i Słuchacza - mgr Paweł Bandura
 • p.o. Dyrektora Biura Organizacji Dydaktyki - Beata Lenczkiewicz
 • Dyrektor Biura Promocji - mgr Dawid Frik
 • Dyrektor Biura Projektów - mgr Magdalena Fit
 • Dyrektor Biura Rekrutacji – mgr Wojciech Sitek
 • Dyrektor Wydawnictwa – prof. DSW dr hab. Lotar Rasiński
 • Rzecznik Prasowy DSW - mgr Dawid Frik
 • Kwestor – mgr Elżbieta Puchała
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Michał Motyka
 • Kierownik Działu Informatyzacji – Łukasz Fil
 • Kierownik Działu Kadr i Archiwum – Barbara Galińska
 • Kierownik Działu Studiów Podyplomowych - dr Barbara Kutrowska
 • Kierownik Dolnośląskiego Uniwersytetu III wieku – mgr Anna Wojtasik
 • Kierownik Pracowni Kształcenia Językowego - dr Barbara Muszyńska
 • Kierownik Studium Wychowania Fizycznego – dr Dariusz Rutkowski

Senat

Senat to organ kolegialny Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Do kompetencji Senatu należy m.in. uchwalanie ogólnych kierunków rozwoju uczelni, regulaminów w niej funkcjonujących, a także m.in. zatwierdzanie sprawozdań i raportów.

Członkowie Senatu:

 • prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz – Rektor jako przewodnicząca/Prorektor ds. badań i rozwoju
 • prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica – Prezydent DSW
 • prof. DSW dr hab. Paweł Rudnicki – Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych
 • prof. DSW dr hab. Beata Sierocka – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych
 • dr Bartosz Błaszczak – Prorektor ds. kształcenia/Dziekan Wydziału Zamiejscowego DSW w Kłodzku
 • prof. DSW dr hab. Hana Červinková – Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Studiów nad Kulturą i Edukacją
 • dr Sławomir Krzychała – Dyrektor Instytutu Pedagogiki i Pedagogiki Specjalnej
 • dr Dorota Dyjakon – Dyrektor Instytutu Psychologii 
 • prof. DSW dr hab. Piotr Mickiewicz – Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych
 • prof. DSW dr hab. Jan Stasieńko – Dyrektor Instytutu Komunikowania i Technologii Mediów
 • dr Małgorzata Pietras-Szewczyk – Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych
 • mgr Janina Taurogińska-Kopera – przedstawiciel Założyciela Uczelni
 • prof. DSW dr hab. Bożena Wojtasik – przedstawiciel pracowników DSW
 • prof. dr hab. Edward Czapiewski – przedstawiciel pracowników DSW
 • prof. DSW dr hab. Maria Reut – przedstawiciel pracowników DSW
 • dr Andrzej Ostrowski – przedstawiciel pracowników DSW
 • dr Barbara Kutrowska – przedstawiciel pracowników DSW
 • dr Magdalena Karciarz (w zastępstwie mgr Irena Augustynowska) – przedstawiciel pracowników DSW 
 • mgr Monika Wójcik – przedstawiciel pracowników DSW
 • Elżbieta Kegel– przedstawiciel studentów DSW
 • Mateusz Czeczerski– przedstawiciel studentów DSW
 • Katarzyna Kopacka– przedstawiciel studentów DSW
 • mgr Beata Zwierzyńska – przedstawiciel doktorantów DSW
 • mgr Katarzyna Gil – przedstawiciel doktorantów DSW

Stali uczestnicy posiedzeń Senatu - z głosem doradczym

 • dr Stefan Kubów - Dyrektor Biblioteki
 • mgr Elżbieta Puchała – Kwestor DSW

Zaproszeni Goście:

 • mgr Wojciech Sitek – Dyrektor Biura Rekrutacji
 • mgr Dawid Frik – Rzecznik Prasowy/Dyrektor Biura Promocji

Założyciel DSW:

Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia od 27 września 2018r. przejęło obowiązki dotychczasowego Założyciela DSW, jakim była spółka Pro Universitate Spółka z o.o.

 

Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o.

al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań

NIP 778-13-41-402

www.teb-akademia.pl

 

 

STRUKTURA UCZELNI:

Dolnośląska Szkoła Wyższa ma strukturę prezydencko - rekotorską. Prezydentem Uczelni jest prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica. Rektorem Uczelni jest prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz. Organem kolegialnym jest Senat. Uczelnia posiada Wydziały, które stanowią jednostki organizacyjne powołane do prowadzenia kierunków studiów, badań oraz działalności usługowej. W strukturze DSW są również samodzielne jednostki organizacyjne.

Wydział Nauk Pedagogicznych>

W skład wydziału wchodzą:

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych>

W skład wydziału wchodzą:

Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku>

W skład wydziału wchodzą:

 • Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Regionalnej

Jednostki ogólnouczelniane:

- podlegające Prezydentowi DSW:

- podlegające Rektorowi DSW: