Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

::: § PODSTAWA PRAWNA § :::

Dolnośląska Szkoła Wyższa jest niepubliczną uczelnią, działającą na podstawie § Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz § Wpisu do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych w części dotyczącej Uczelni działających do dnia 31 sierpnia 2005 roku na podstawie Ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65 poz. 385 ze zm.) pod liczbą porządkową „118”. 

Władze uczelni

 • Kanclerz DSW - Krzysztof Kamiński
 • Rektor DSW -  prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz
 • Prorektor ds. kształcenia, Wicekanclerz - dr Bartosz Błaszczak

Senat Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Senat jest organem kolegialnym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Do kompetencji Senatu należy m.in. uchwalanie ogólnych kierunków rozwoju uczelni, regulaminów w niej funkcjonujących, a także m.in. zatwierdzanie sprawozdań i raportów. Członkowie Senatu: [zobacz]

Wydziału Nauk Pedagogicznych

  • Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych - prof. DSW dr hab. Paweł Rudnicki
  • Prodziekan ds. dydaktycznych - dr Urszula Dzikiewicz-Gazda
  • Prodziekan ds. kształcenia - dr Joanna Minta
  • Koordynator Dyscypliny Naukowej Pedagogika- dr Sławomir Krzychała
  • Koordynator Dyscypliny Naukowej Psychologia - prof. DSW dr hab. Remigiusz Szczepanowski
  • Dyrektor Międzynarodowego IISCE - prof. DSW dr hab. Hana Cervinkova

   Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych

   • Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych- prof. DSW dr hab. Beata Sierocka
   • Koordynator dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach - prof. DSW dr hab. Jan Stasieńko

   Władze jednostek organizacyjnych

   • Dyrektor Biblioteki – mgr Agnieszka Kobiałka
   • Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego – Włodzimierz Groszówka
   • Dyrektor Biura Karier – dr Michał Mielczarek
   • Dyrektor Biura ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej – mgr Jadwiga Dobrowolska-Dyrcz
   • Dyrektor Biura Obsługi Studenta i Słuchacza - Małgorzata Strzelecka
   • Dyrektor Biura Organizacji Dydaktyki - Elżbieta Leciejewska
   • Kierownik działu marketingu - mgr Agnieszka Zagrobelna
   • Dyrektor Biura Projektów - mgr Magdalena Fit
   • Dyrektor Biura Rekrutacji i Sprzedaży – Hubert Zieliński
   • Dyrektor Wydawnictwa – dr Magdalena Karciarz
   • Kwestor – mgr Elżbieta Puchała
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Rafał Surowy, iod@dsw.edu.pl
   • Kierownik Działu Kadr – Barbara Galińska
   • Kierownik Działu Studiów Podyplomowych - dr Barbara Kutrowska
   • Kierownik Dolnośląskiego Uniwersytetu III wieku – mgr Anna Wojtasik
   • Kierownik Pracowni Kształcenia Językowego - dr Barbara Muszyńska
   • Kierownik Studium Wychowania Fizycznego – dr Dariusz Rutkowski

   Założyciel DSW:

   Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia od 27 września 2018r. przejęło obowiązki dotychczasowego Założyciela DSW, jakim była spółka Pro Universitate Spółka z o.o.

    

   Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o.

   al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań

   NIP 778-13-41-402

   www.teb-akademia.pl

    

    

    

   Wydział Nauk Pedagogicznych>

    

   Wydział Nauk Społecznych i Technicznych>

    

    

   Jednostki ogólnouczelniane:

    

   - podlegające Rektorowi DSW: