Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

::: § PODSTAWA PRAWNA § :::

Dolnośląska Szkoła Wyższa jest niepubliczną uczelnią, działającą na podstawie § Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz § Wpisu do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych w części dotyczącej Uczelni działających do dnia 31 sierpnia 2005 roku na podstawie Ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65 poz. 385 ze zm.) pod liczbą porządkową „118”. 

Władze uczelni

 • Kanclerz DSW - Krzysztof Kamiński
 • Rektor DSW -  dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW
 • Wicekanclerz DSW - dr Bartosz Błaszczak

Senat Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Senat jest organem kolegialnym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Do kompetencji Senatu należy m.in. uchwalanie ogólnych kierunków rozwoju uczelni, regulaminów w niej funkcjonujących, a także m.in. zatwierdzanie sprawozdań i raportów. Członkowie Senatu: [zobacz]

Wydział Studiów Stosowanych

  • Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych - dr Joanna Minta, prof. DSW
  • Prodziekan ds. studentów i współpracy z otoczeniem - dr Magdalena Czubak - Koch, prof. DSW
  • Prodziekan ds. kształcenia - dr Iwona Ładysz
  • Koordynator Dyscypliny Naukowej Pedagogika- dr Sławomir Krzychała, prof. DSW
  • Koordynator Dyscypliny Nauki o komunikacji i mediach - dr hab. Jan Stasieńko, prof. DSW

    

   Władze jednostek organizacyjnych

   • Dyrektor Biblioteki – mgr Agnieszka Kobiałka
   • Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego – Włodzimierz Groszówka
   • Dyrektor Biura Karier – dr Michał Mielczarek
   • Dyrektor Biura Międzynarodowej Wymiany Akademickiej – mgr Jadwiga Dobrowolska-Dyrcz
   • Dyrektor Dziekanatu - Małgorzata Strzelecka
   • Dyrektor Biura Organizacji Dydaktyki - Elżbieta Leciejewska
   • Kierownik Działu Marketingu - mgr Agnieszka Zagrobelna
   • Dyrektor Biura Projektów i Realizacji Strategii - mgr Magdalena Fit
   • Dyrektor Biura Rekrutacji i Sprzedaży – Hubert Zieliński
   • Dyrektor Wydawnictwa – dr Magdalena Karciarz
   • Kwestor – mgr Elżbieta Puchała
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Rafał Surowy, iod@dsw.edu.pl
   • Kierownik Działu Kadr – Barbara Galińska
   • Kierownik Działu Studiów Podyplomowych - dr Barbara Kutrowska
   • Kierownik Dolnośląskiego Uniwersytetu III wieku – mgr Anna Wojtasik
   • Kierownik Pracowni Kształcenia Językowego - dr Barbara Muszyńska
   • Kierownik Studium Wychowania Fizycznego – dr Dariusz Rutkowski

   Założyciel DSW:

   Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia od 27 września 2018r. przejęło obowiązki dotychczasowego Założyciela DSW, jakim była spółka Pro Universitate Spółka z o.o.

    

   Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o.

   al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań

   NIP 778-13-41-402

   www.teb-akademia.pl

    

    

    

   Jednostki ogólnouczelniane:

    

   - podlegające Rektorowi DSW: