Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

::: § PODSTAWA PRAWNA § :::

Dolnośląska Szkoła Wyższa jest niepubliczną uczelnią, działającą na podstawie § Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz § Wpisu do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych w części dotyczącej Uczelni działających do dnia 31 sierpnia 2005 roku na podstawie Ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65 poz. 385 ze zm.) pod liczbą porządkową „118”. 

Władze uczelni

 • Kanclerz DSW - Krzysztof Kamiński
 • Rektor DSW -  prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz
 • Prorektor ds. kształcenia, Wicekanclerz - dr Bartosz Błaszczak

Senat Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Senat jest organem kolegialnym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Do kompetencji Senatu należy m.in. uchwalanie ogólnych kierunków rozwoju uczelni, regulaminów w niej funkcjonujących, a także m.in. zatwierdzanie sprawozdań i raportów. Członkowie Senatu: [zobacz]

Wydziału Nauk Pedagogicznych

  • Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych - prof. DSW dr hab. Paweł Rudnicki
  • Prodziekan ds. dydaktycznych - dr Urszula Dzikiewicz-Gazda
  • Prodziekan ds. kształcenia - dr Joanna Minta
  • Koordynator Dyscypliny Naukowej Pedagogika- dr Sławomir Krzychała
  • Koordynator Dyscypliny Naukowej Psychologia - prof. DSW dr hab. Remigiusz Szczepanowski
  • Dyrektor Międzynarodowego IISCE - prof. DSW dr hab. Hana Cervinkova

   Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych

   • Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych- prof. DSW dr hab. Beata Sierocka
   • Koordynator dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach - prof. DSW dr hab. Jan Stasieńko

   Władze jednostek organizacyjnych

   • Dyrektor Biblioteki – mgr Agnieszka Kobiałka
   • Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego – Włodzimierz Groszówka
   • Dyrektor Biura Karier – dr Michał Mielczarek
   • Dyrektor Biura ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej – mgr Jadwiga Dobrowolska-Dyrcz
   • Dyrektor Biura Obsługi Studenta i Słuchacza - Małgorzata Strzelecka
   • Dyrektor Biura Organizacji Dydaktyki - Elżbieta Leciejewska
   • Kierownik działu marketingu - mgr Agnieszka Zagrobelna
   • Dyrektor Biura Projektów - mgr Magdalena Fit
   • Dyrektor Biura Rekrutacji i Sprzedaży – Hubert Zieliński
   • Dyrektor Wydawnictwa – dr Magdalena Karciarz
   • Kwestor – mgr Elżbieta Puchała
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Michał Motyka
   • Kierownik Działu Kadr – Barbara Galińska
   • Kierownik Działu Studiów Podyplomowych - dr Barbara Kutrowska
   • Kierownik Dolnośląskiego Uniwersytetu III wieku – mgr Anna Wojtasik
   • Kierownik Pracowni Kształcenia Językowego - dr Barbara Muszyńska
   • Kierownik Studium Wychowania Fizycznego – dr Dariusz Rutkowski

   Założyciel DSW:

   Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia od 27 września 2018r. przejęło obowiązki dotychczasowego Założyciela DSW, jakim była spółka Pro Universitate Spółka z o.o.

    

   Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o.

   al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań

   NIP 778-13-41-402

   www.teb-akademia.pl

    

    

   STRUKTURA UCZELNI:

   Dolnośląska Szkoła Wyższa ma strukturę prezydencko - rekotorską. Prezydentem Uczelni jest prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica. Rektorem Uczelni jest prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz. Organem kolegialnym jest Senat. Uczelnia posiada Wydziały, które stanowią jednostki organizacyjne powołane do prowadzenia kierunków studiów, badań oraz działalności usługowej. W strukturze DSW są również samodzielne jednostki organizacyjne.

   Wydział Nauk Pedagogicznych>


   Wydział Nauk Społecznych i Technicznych>   Jednostki ogólnouczelniane:

   - podlegające Prezydentowi DSW:

   - podlegające Rektorowi DSW: