Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Procedura habilitacyjna - stary tryb

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do otwarcia przewodu habilitacyjnego: 


zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym habilitant lub zatrudniająca go jednostka składa następujące dokumenty:

  • wniosek o wszczęcie przewodu habilitacyjnego,
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora,
  • autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej,
  • wykaz publikowanych prac naukowych bądź twórczych prac zawodowych i dokumentację ich publicznej prezentacji,
  • rozprawę habilitacyjną w sześciu egzemplarzach,
  • informację o przebiegu przewodu habilitacyjnego lub kwalifikacyjnego, jeżeli uprzednio ubiegał się o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub kwalifikacji II stopnia.Do ww. listy należy również dołączyć odręcznie podpisany życiorys. Dokumenty wymienione w punktach 3, 4 i 6 powinny być odręcznie podpisane i złożone w teczkach wraz z opisem ich zawartości w 6 egzemplarzach.

Koszty przewodu habilitacyjnego na Wydziale Nauk Pedagogicznych: ok. 13.950 PLN 


W szczególnych wypadkach koszty te mogą nieznacznie ulec zmianie.

Osoby zainteresowane powinny złożyć zobowiązanie wystawione przez macierzystą uczelnię dotyczące finansowania czynności przewodu habilitacyjnego.Wzór wniosku habilitacyjnego