Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

System zarządzania jakością ISO

Organizacja (firma, instytucja, uczelnia) funkcjonuje w powiązaniu ze swoimi klientami i dostawcami. Klientami uczelni są studenci i słuchacze. Wewnątrz organizacji istnieje grupa wzajemnie powiązanych procesów, których celem jest spełnianie wymagań klienta. Poniższy rysunek przedstawia model systemu zarządzania jakością.