Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

Certyfikat ISO 9001:2008 dla Dolnośląskiej Szkoły Wyższej


Dolnośląska Szkoła Wyższa jako pierwsza niepubliczna akademicka uczelnia na Dolnym Śląsku otrzymała certyfikat ISO 9001:2008.

Głównym założeniem Międzynarodowego Standardu ISO 9001:2008, systemu zarządzania jakością jest potrzeba ciągłego rozwoju i doskonalenia, prowadzącego do wzrostu skuteczności i efektywności procesów (w tym procesów kształcenia). Celem systemu jakości jest również wzrost zaufania do uczelni obecnych i przeszłych studentów oraz słuchaczy. Podkreśla się, że Certyfikat to standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie.

 

‑ Uzyskanie certyfikatu ISO było jednym z szeregu działań, zarówno prowadzonych doraźnie, jak i w sposób systematyczny ukierunkowanych na osiągnięcie maksymalnie wysokiego poziomu jakości kształcenia. Wychodzimy z założenia, że nie można poprzestawać na tym co już osiągnęliśmy, lecz wciąż się rozwijać – podkreśla prof. DSW dr hab. Krzysztof Kubiak, Zastępca Rektora DSW. - Uzyskanie certyfikatu jest właśnie takim krokiem w przyszłość – dodaje profesor Kubiak. 


Wdrożenie Systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 zostało zrealizowane w ramach projektu Jakość kształcenia potencjałem rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością objęła działalność DSW w zakresie:
- kształcenia akademickiego i pozaszkolnych form edukacji,
- działalności naukowo-badawczej.

Audytorzy w raporcie poaudytowym podkreślili zaangażowanie kierownictwa w proces wdrożenia Systemu oraz widoczne działania na rzecz zapewnienia zasobów i doskonalenia systemu zarządzania jakością (obiekty i infrastruktura), w tym rozwój szkoły pod kątem obsługi osób niepełnosprawnych. Podkreślono ponadto dbałość o obsługę studentów, w tym sposób planowania zajęć dla studentów (bez zbędnych przerw).