Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

Seminaria „Teorie edukacyjne w ogniu krytyki”– ich celem jest refleksja nad wyzwaniami współczesności oraz ich konsekwencjami dla teorii edukacyjnych i dla społeczeństwa; współorganizacja Instytut Pedagogiki DSW. Harmonogram seminariów:

  •   13 stycznia 2009 - seminarium pt. „Znaczenie teorii kulturowo-historycznej dla edukacji” z udziałem prof. Nikołaja Weresowa (Uniwersytet w Oulu, Finlandia)
  • 10 marca 2009 – seminarium “The notion of a learning task in
    V. Davydov’s approach to the developmental education” z udziałem prof. Iryny P. Staraginy (Independent Science-Methodological Center "Developmental Education")
  •  11 marca 2009 – warsztat “How to create the learning tasks for the younger schoolchildren?”poprowadzi prof. Iryna P. Staragina
  •  26 maja 2009 - wykład „Educational theory under pressure” wygłosi prof. Sølvi Lillejord (Uniwersytet w Bergen, Norwegia)

Kontakt:

Sekretariat Centrum:
tel. (0-71) 358 27 25
e-mail: csz@dswe.pl

Centrum Studiów Zaawansowanych

Centrum Studiów Zaawansowanych zostało powołane w 2006 r. do prowadzenia konwersatoriów, seminariów, studiów, szkoleń, i staży na poziomie podoktorskim sprzyjających rozwojowi pracowników akademickich oraz realizowania badań w ramach projektów o znaczeniu ponadregionalnym i międzynarodowym.

Strukturę Centrum tworzą:

  • Dyrektor Centrum – stanowisko to pełni prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński .
  • Rada Centrum – złożona z pracowników naukowych DSW oraz uczonych z innych ośrodków akademickich, a także potencjalnych sponsorów i protektorów .
  • Sekretariat Centrum  - koordynuje bieżącymi działaniami .

Centrum jest międzywydziałową jednostką organizacyjną DSW podlegającą bezpośrednio Prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą.

Bieżące i planowane działania Centrum Studiów Zaawansowanych:

Seminarium podoktorskie prof. zw. dr hab. Zbigniewa Kwiecińskiego – do udziału w seminarium zapraszani są badacze nauk społecznych i nauk humanistycznych (wykaz dotychczasowych spotkań).