Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

Wykształcony nauczyciel

Tytuł projektu: „Wykształcony nauczyciel"
Beneficjent: Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości
Partnerzy: Dolnośląska Szkoła WyższaInformacje o projekcie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet XI Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.4.
Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Poddziałanie 4.1.1.
Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Instytucja, w której wniosek jest realizowany: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Okres realizacji projektu: 01.11.2009-31.10.2011
Strona projektu: http://www.ibism.dsw.edu.pl/index.php?id=2661
Działania w projekcie

Projekt skierowany jest do nauczycieli z Dolnego Śląska. Na oferty programowe składają się działania dostosowane do wymogów otwartego rynku pracy i polityki edukacyjnej, dopasowane do potrzeb w postaci wsparcia w zakresie: nauczania przedsiębiorczości, pełnienia funkcji doradcy zawodowego uczniów, kształtowania umiejętności mediacji i komunikacji (także w języku angielskim – zdobycie międzynarodowego certyfikatu TO-EIC), wykorzystania komputera.

 


Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego