Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

Współpraca instytucjonalna na rzecz sukcesu młodzieży – dobre praktyki partnera niemieckiego

Beneficjent: Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „FAVEO”
Partnerzy: Dolnośląska Szkoła Wyższa


Informacje o projekcie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
DZIAŁANIE 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
PODDZIAŁANE 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Instytucja, w której wniosek jest realizowany: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

Okres realizacji projektu: 01.04.2011 – 31.05.2012
Strona projektu: www.wspolpraca.fundacja-faveo.pl

 


Działania w projekcie

Celem projektu jest przekazanie niemieckich doświadczeń i kompetencji podmiotom lokalnego rynku pracy i edukacji powiatu milickiego i oleśnickiego w zakresie wdrażania międzynarodowych projektów społecznych jak również budowania sieci współpracy na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży na podstawie projektu MIRIAM.

Projekt w swoim założeniu obejmuje:

1. Opisanie modelu wymiany przez partnera niemieckiego w dwóch obszarach:

  • Działań międzynarodowych przeciwdziałających bezrobociu młodzieży i roli podmiotów wspierających te działania (badania fokusowe).
  • Tworzenia partnerstw publiczno-społecznych.

2. Wypracowanie dokumentu zawierającego analizę warunków przeniesienia doświadczeń projektu MIRIAM na lokalne rynku pracy.
3. Szkolenia wzmacniające kompetencje w zakresie współpracy międzynarodowej i tworzenia partnerstw publiczno-społecznych.
4. Wizyta studyjna do Saksonii-Ahalt.
5. Publikacja informacyjna zawierająca wyniki badań oraz konspekty uczestników.