Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

Szkoła Kluczowych Kompetencji

Tytuł projektu: „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowo – zachodniej”
Beneficjent: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Partnerzy: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Informacje o projekcie

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
3.3 Poprawa jakości kształcenia
3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia

Instytucja, w której wniosek jest realizowany: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Okres realizacji projektu: 01.10.2009 - 31.12.2013
Strona projektu: www.kluczowE-kompetencje.pl/edycja2


Działania w projekcie

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, o profilu zawodowym, w Polsce centralnej i południowo-zachodniej umożliwiający im aktywne uczestnictwo w rynku pracy i gospodarce opartej na wiedzy

Projekt w swoim założeniu obejmuje kluczowe działania:

Opracowanie i zrealizowanie autorskich programów zajęć uwzględniających kompetencje kluczowe w zakresie przedmiotów:

 • matematyczno-przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki;
 • technologii informacyjno-komunikacyjnych(ICT);
 • języków obcych;
 • przedsiębiorczości. 


Wsparciem dla nauczycieli przy opracowaniu autorskich programów będą:

 • warsztaty, realizowane w dwóch etapach,
 • doradztwo, 
 • forum dyskusyjne, pozwalające na wymianę doświadczeń, kontakty, współpracę. 

Programy podlegać będą opiniowaniu przez nauczyciela mianowanego, zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną oraz Dyrektora Szkoły. Wszystkie programy wydane zostaną w formie publikacji książkowej oraz przekazane do Szkół. 

Wsparciem dla nauczycieli przy wdrażaniu autorskich programów od 1 września 2010 roku będą:

 • półroczne seminaria, 
 • platforma internetowa, 
 • lekcje demonstracyjne
 • lekcje pokazowe,
 • doradztwo 

Dla Uczniów zaplanowano zajęcia prowadzone przez autora programu w ramach minimum oraz zajęcia będące uzupełnieniem obowiązkowego programu nauczania, jednocześnie rozwijające, doskonalące nabywanych przez uczniów Kompetencji Kluczowych w ramach zajęć pozalekcyjnych: 

 1. Wakacyjne Obozy Naukowe
 2. Koła Naukowe
 3. Studium Kompetentnych Liderów
 4. Przedsiębiorstwo Symulacyjne 

Zapytania ofertowe


Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego