Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

Rozwój potencjału dydaktycznego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Tytuł projektu: „Rozwój potencjału dydaktycznego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej"
Beneficjent: Dolnośląska Szkoła Wyższa
Partnerzy: Port Lotniczy Wrocław S.A.
Informacje o projekcie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IV
Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Instytucja, w której wniosek jest realizowany: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Okres realizacji projektu: 01.12.2010-30.01.2013
Strona projektu: www.rozwojpotencjalu.dsw.edu.plDziałania w projekcie

Celem projektu jest rozwój Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa przez działania zgodne
z potrzebami rynku pracy oraz wzmocnienie potencjału dydaktycznego na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

W Projekcie będą realizowane następujące działania:
Uruchomienie i realizacja na kierunku bezpieczeństwo narodowe nowej specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia.
Realizacja zajęć wyrównawczych z matematyki dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia.
Wzmocnienie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie praktycznych elementów nauczania. W ramach tego działania zaplanowano m.in.: organizację dla studentów staży i praktyk u pracodawców; udział pracodawców w procesie kształcenia; współudział pracodawców w przygotowaniu programów kształcenia na nowej specjalności; prowadzenie warsztatów przez specjalistów zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych.
Zacieśnienie w procesie kształcenia współpracy z praktyką gospodarczą poprzez organizację spotkań panelowych i seminariów z pracodawcami, wykłady otwarte i seminaria prowadzone przez praktyków biznesu, zatrudnienie doświadczonych specjalistów z firm i instytucji do prowadzenia zajęć i seminariów.
Wdrożenie i funkcjonowanie na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa systemu gromadzenia informacji od pracodawców o ich potrzebach kadrowych.

Dodatkowo w ramach środków projektu współfinansowane zostanie zainstalowanie windy w budynku dydaktycznym, co umożliwi studentom niepełnosprawnym pełniejsze korzystanie z oferty edukacyjnej Uczelni.

 


Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego