Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

RANLHE

 

Nr projektu: 135230-LLP-2007-UK-KA1SCR

 

Tytuł projektu w języku angielskim: Promoting LLL  in HE by implementing innovative practices

 

Beneficjenci:

Koordynator: University of Warwick, UK (England)

Partnerzy: University of Lower Silesia, Poland, Georg-August University Goettingen (Germany), University of Stirling (Scotland), Canterbury Christ Church University (England), Stockholm University (Sweden)University of Seville (Spain), National University of Ireland Maynooth (Ireland)

Program: Lifelong Learning Programme EU 2008-2011

Strona projektu:www.ranlhe.dsw.edu.pl

Kontakt: Koordynator merytoryczny projektu RANLHE - Prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz (ewa.kurantowicz@dsw.edu.pl)

Opis projektu:

Projekt RANHLE wpisuje się w kontekst wzrastającego zainteresowania polityką roszerzania uczestnictwa edukacyjnego na poziomie wyższym w krajach eurpejskich. Kwestią kluczową dla tej polityki jest zapewnianie równego, sprawiedliwego dostępu do kształcenia wyższego oraz wspomaganie w ukończeniu edukacji studentów pochodzących z grup słabo reprezentowanych w kształceniu wyższym lub społecznie wykluczonych. Projekt RANHLE koncentruje się na badaniu czynników, które wzmacniają lub ograniczają: dostępność, utrzymanie/zatrzymanie w systemie (retention) oraz stan odpadu/odsiewu szkolnego wśród studentów nietradycyjnych kształcenia wyższego.

Nasze badania koncentrują się na doświadczeniach procesów uczenia się, postrzeganiu siebie jako uczestników kształcenia wyższego i rozwoju tożsamości studentów nietradycyjnych. Definicja “nietradycyjnego studenta” przyjęta z poprzedniego projektu badawczego nad dostępem dorosłych do kształcenia wyższego (europejski projekt TSER) określa grupę: nowych, dojrzałych studentów podejmujących kształcenie bez uprzednich doświadczeń i kwalifikacji w wyższej edukacji. Ich uczestnictwo jest ograniczane wiekiem oraz w konsekwencji innymi, ważnymi czynnikami strukturalnymi. Młodsi studenci nietradycyjni, to ta grupa badanych, która stanowi pierwsze pokolenie w swoich rodzinach pochodzenia, uczestniczące w kształceniu wyższym.

Projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej

w ramach programu Lifelong Learning