Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

PROGRESS – Wyższa Szkoła Kompetencji Zawodowych dla Kobiet

Tytuł projektu: „PROGRESS – Wyższa Szkoła Kompetencji Zawodowych dla Kobiet
Beneficjent: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu
Partnerzy: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – Oddział Regionalny we Wrocławiu
Fundacja na Rzecz Studiów nad Kulturą i Edukacją DSWE TWP we WrocławiuInformacje o projekcie

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet
Schemat A Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
Instytucja, w której wniosek jest realizowany: Ministerstwo Pracy i Gospodarki
Okres realizacji projektu: 01.08.2005 – 31.07.2007
Strona projektudsw.edu.pl/projekt-progress/


Działania w projekcie

Celem projektu jest dążenie do wyrównania szans kobiet na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności efektywnego poszukiwania zatrudnienia, kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do podjęcia prac godzących życie zawodowe z osobistym

Projekt w swoim założeniu obejmuje kluczowe działania:

Kompleksowe przygotowanie do podjęcia pracy w oparciu o 120 godzin szkoleń (ok. 2 miesięcy) z zakresu:

  • aktywizacji zawodowej
  • psychologii
  • prawa pracy i praw kobiet
  • przedsiębiorczości z obsługą komputera

Pięciomiesięczna pomoc świadczona uczestniczkom projektu w ramach procesu doradczego, obejmująca:

  • tworzenie Indywidualnych Planów Działania z doradcą zawodu 
  • konsultacje z prawnikiem i psychologiem.

 

 

 

 

 

 


Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego