Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

Nauczyciel na praktykach. Program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Tytuł projektu: „Nauczyciel na praktykach. Program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego
Beneficjent: Dolnośląska Szkoła Wyższa
Partnerzy: nieINFORMACJE O PROJEKCIE

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie
Poddziałanie 3.4.3. Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe
Instytucja, w której wniosek jest realizowany: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Okres realizacji projektu: 01.12.2010 – 31.03.2012
Strona projektu: www.nauczycielnapraktykach.plDZIAŁANIA W PROJEKCIE

Cel projektu

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału 45 nauczycielek i nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorek i instruktorów praktycznej nauki zawodu, kształcących kadry sektora budownictwa, w zakresie posiadanych kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Projekt w swoim założeniu obejmuje kluczowe działania:

1. Opracowanie programu doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcących przyszłe kadry sektora budowlanego

Projekt zakłada zaangażowanie w fazie opracowania programu doskonalenia zawodowego przedsiębiorców, przedstawicieli władz samorządowych – organów prowadzących szkoły zawodowe jak również kadrę zarządzającą szkołami zawodowymi oraz pracodawców branży budowlanej. Zarówno spotkanie inauguracyjne jak i seminaria w tym celu zorganizowane, stworzą możliwość na wymianę doświadczeń i wiedzy oraz opracowanie podstawowych kierunków dostosowania programów i treści kształcenia do dynamicznie zmieniających się wymagań gospodarki, szczególnie sektora budowlanego.

2. Realizacja programu doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla 45 nauczycieli kształcących przyszłe kadry sektora budowlanego poprzez udział w: 

- warsztatach szkoleniowych umożliwiających podwyższenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie: nowoczesnych technologii w budownictwie, technik wykończeniowych oraz pozyskiwania danych przestrzennych, wykorzystania map numerycznych i analogowych, posługiwanie się systemami GIS,

- 3 tygodniowych praktykach w przedsiębiorstwach branży budowlanej.

3. Ocena pilotażowej edycji wdrożenia opracowanego programu poprzez realizację badań eksperckich w zakresie oceny programu doskonalenia zawodowego oraz oceny jego wdrożenia przez uczestników.

 

 


Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego