Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

Kształcimy dla zwiększenia porządku i bezpieczeństwa publicznego

Tytuł projektu: „Kształcimy dla zwiększenia porządku i bezpieczeństwa publicznego”

Beneficjent: Dolnośląska Szkoła Wyższa (do 31 stycznia 2013 DWSSP Asesor)

Partnerzy:
- Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Dolnośląskie
- Centrum Edukacji ATUT Dolny Śląsk s.c. Jarosław Jastrzębski, Marek Kullanda, Andrzej Maciejowski, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Victoria" sp. z o.o.
- Stowarzyszenie św. Celestyna

 

Informacje o projekcie

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka

Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Instytucja, w której wniosek jest realizowany: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Okres realizacji projektu: 02.01.2011-31.12.2015

Strona projektu: www.biurokarier.dsw.edu.pl/projekt

 

Celem projektu jest ułatwienie studentom i absolwentom Uczelni odnalezienia się na rynku pracy poprzez nabycie unikalnej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa pracy w administracji specjalizującej się w bezpieczeństwie i porządku publicznym, zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, nabycia wiedzy nt. możliwości pracy w sektorze służb publicznych i socjalnych oraz nabycie kompetencji w zakresie interpersonalnym.

Kluczowe działania w ramach projektu dotyczą stworzenia i rozwoju Biura Karier, wzbogacenia oferty edukacyjnej poprzez utworzenie nowej specjalności oraz szkoleń z zakresu rynku pracy, zwiększenia zaangażowania pracodawców w działania Uczelni (dydaktyka, praktyka), ułatwienia dostępu do kształcenia dla studentów z niepełnosprawnością.

Uczestnicy: 216 studentów specjalności, 155 stażystów, 240 uczestników szkoleń.