Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

 

Tytuł projektu: Indywidualne źródła rozwoju mobbingu w miejscu pracy: charakterystyka osób poddawanych mobbingowi 

 

Nr grantu: Umo-2013/09/D/HS6/02717

 

Beneficjent: Dolnośląska Szkoła Wyższa

 

Okres realizacji projektu: 28.03.2014 – 27.03.2017

 

Instytucja, w której wniosek jest realizowany: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie

 

Kontakt:

Kierownik grantu: dr Małgorzata Gamian Wilk malgorzata.gamian-wilk@dsw.edu