Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

EDUPRO

 

Nr projektu: 2014-1-PL01-KA203-003629

Tytuł projektu w języku polskim: EDUPRO - Promocja uczenia się przez całe życie w szkołach wyższych przez wdrożenie innowacyjnych praktyk w zakresie uznawalności efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną

 

Tytuł projektu w języku angielskim: Promoting LLL  in HE by implementing innovative practices in RPL

 

Beneficjenci:

Koordynator: Dolnośląska Szkoła Wyższa (Polska)
Partnerzy: Uniwersytet Gdański (Polska), Uniwersytet w Warwick (Wielka Brytania), Uniwersytet w Algarve (Portugalia)

 

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2014-31.08.2016

Instytucja, w której wniosek jest realizowany: Agencja Narodowa Programu Erasmus+

Strona projektu:www.edupro.dsw.edu.pl

 

Kontakt:

Kierownik i koordynator merytoryczny projektu EDUPRO: ewa.kurantowicz@dsw.edu.pl

Administrator projektu EDUPRO: magdalena.fit@dsw.edu.pl

 

Projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu

ERASMUS+: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego