Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

Doradca - trener – konsultant. Całożyciowe poradnictwo zawodowe

Tytuł projektu: „Doradca - trener – konsultant. Całożyciowe poradnictwo zawodowe
Beneficjent: Dolnośląska Szkoła Wyższa
Partnerzy: nie


Informacje o projekcie

Sektorowy program operacyjny rozwój zasobów ludzkich 2004-2006
PRIORYTET 1
Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
DZIAŁANIE 1.1
Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy
SCHEMAT B
Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy
Instytucja, w której wniosek jest realizowany: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Okres realizacji projektu: 01.01.2007 – 31.03.2008
Strona projektu: www.dtk.dswe.pl


Działania w projekcie

Celem głównym projektu było nabycie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników instytucji rynku pracy z terenu całej Polski poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych
z zakresu całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Projekt w swoim założeniu obejmuje kluczowe działania:

1. Bezpłatne, trwające 3 semestry (439 godzin dydaktycznych) studia podyplomowe dla doradców zawodu

2. Włączenie do programu studiów:

 • szkoleń nadających uprawnienia do stosowania następujących narzędzi:

  - Indywidualnych Planów Działania,
  - Kwestionariusza Uzdolnień Przedsiębiorczych,
  - Repertorium Kompetencji Zawodowych,
  - Miasteczka Zainteresowań Zawodowych.
 • warsztatów rozwijających umiejętności trenerskie 
 • konwersatorium z języka angielskiego. 

 


Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego