Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Nauka i badania

Praktyczne kształcenie dla rynku pracy

Tytuł projektu: „Praktyczne kształcenie dla rynku pracy"
Beneficjent: Dolnośląska Szkoła Wyższa
Partnerzy: Tarka Executive's

Informacje o projekcie

Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”
Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy"
Instytucja, w której wniosek jest realizowany: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres realizacji projektu: 01.10. 2014 r.– 30. 09. 2015 r.

Strona Projektu: www.praktyczneksztalcenie.dsw.edu.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego