Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Nauka i badania

 

Tytuł projektu: „Osoby niepełnosprawne jako aktorzy sesji rejestrowanych przy użyciu systemu motion capture”

Beneficjent: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Informacje o projekcie

Dolnośląska Szkoła Wyższa wraz z uczniami III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu realizuje projekt naukowy "Osoby niepełnosprawne jako aktorzy sesji rejestrowanych przy użyciu systemu motion capture" w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Uniwersytet Młodych Wynalazców". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Okres realizacji projektu: 1.01.2015 r.– 15.11.2015 r.
Strona projektu: projektmocap.dsw.edu.pl

 

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

 

Cel

 

Celem projektu jest opracowanie metodyki pracy z osobami niepełnosprawnymi przy użyciu systemu motion capture stanowiącego element bazy naukowo-dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa. Systemy motion capture, w skrócie mocap, to urządzenia pozwalające przechwytywać ruch i zapisywać go w komputerze.

 

Projekt zakłada pracę z 6 niepełnosprawnymi osobami w celu zbadania ich zachowań
w sesjach mocap oraz określenia warunków technicznych realizacji sesji, a następnie opracowanie metodyki pracy z osobami niepełnosprawnymi w takich nagraniach.

 

Działania

1.  Zapoznanie uczniów z pracą z systemem mocap oraz studia literaturowe, w tym warsztaty aktorskiedla grupy uczniów i niepełnosprawnych. Rejestracja sesji mocap
z 6 osobami niepełnosprawnymi.

2.     Opracowanie animacji oraz materiałów wideo z sesji mocap Połączenie materiałów zarejestrowanych w systemie mocap z modelami postaci 3d i opracowanie animacji, edycja materiałów wideo zarejestrowanych w trakcie sesji.

3.      Opracowanie i promocja raportu badawczego na konferencjach branżowych
i naukowych oraz w mediach.

logotypy UE