Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Nauka i badania

Projekty

Regulacje prawne dotyczące finansowania nauki

Nauka jest finansowana przez MNiSW zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r.

"Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki wprowadziła zmiany w systemie finansowania nauki. Kompetencje w zakresie finansowania badań naukowych i prac rozwojowych z właściwości ministra właściwego do spraw nauki zostały przesunięte do Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.” nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki