Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Nauka i badania

Uczelniana Komisja ds. etyki badań naukowych

Zarządzeniem Rektora DSW nr 5/2018 z dnia 15 marca 2018 r. została powołana Uczelniana Komisja ds. etyki badań naukowych. 

Regulamin Uczelnianej Komisji ds. etyki badań naukowych

Regulamin został wydany Zarządzeniem Rektora DSW nr 04/2018.

Wniosek do Uczelnianej Komisji ds. etyki badań naukowych o wydanie opinii na temat badań.

 

Celem działania Komisji jest opiniowanie projektów badań naukowych realizowanych przez pracowników, studentów, doktorantów i podmioty zewnętrzne w DSW. Opinia Komisji dotyczy wyłącznie przestrzegania zasad etyki badań naukowych i respektowania praw ochrony dóbr osobistych uczestników badań.

Skład Uczelnianej Komisji ds. etyki badań naukowych (kadencja 16.03.2018 - 16.03.2022)

Rektor – prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz

Przedstawiciel Wydziału Nauk Pedagogicznych – prof. DSW dr hab. Tomasz Zarębski

Przedstawiciel Wydziału Nauk Pedagogicznych – prof. DSW dr hab. Maria Reut

Przedstawiciel Wydziału Nauk Pedagogicznych – prof. DSW dr hab. Remigiusz Szczepanowski

Przedstawiciel Wydziału Nauk Pedagogicznych – prof. DSW dr hab. Jolanta Zwiernik

Przedstawiciel Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych – prof. DSW dr hab. Ludmiła Dziewięcka-Bokun

Przedstawiciel Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych – prof. DSW dr hab. Tomasz Misiak

Przedstawiciel Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych – prof. dr hab. Edward Osada

Przedstawiciel Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych – prof. DSW dr hab. Tomasz Balbus

Przydatne dokumenty

Kodeks etyki pracownika naukowego (Komisja ds. Etyki w Nauce,PAN)

Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi