Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Nauka i badania

Uczelniana Komisja ds. etyki badań naukowych

Zarządzeniem Rektora DSW nr 3/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. została powołana Uczelniana Komisja ds. etyki badań naukowych

Regulamin Uczelnianej Komisji ds. etyki badań naukowych

Regulamin został wydany Zarządzeniem Rektora nr 63/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.

Wniosek do Uczelnianej Komisji ds. etyki badań naukowych o wydanie opinii na temat badań.

 

Celem działania Komisji jest opiniowanie projektów badań naukowych realizowanych przez pracowników, studentów, doktorantów i podmioty zewnętrzne w DSW. Opinia Komisji dotyczy wyłącznie przestrzegania zasad etyki badań naukowych i respektowania praw ochrony dóbr osobistych uczestników badań.

Skład Uczelnianej Komisji ds. etyki badań naukowych

Rektor - prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica

Prorektor ds. badań i rozwoju - prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz (przewodnicząca)

Przedstawiciel Wydziału Nauk Pedagogicznych - prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz

Przedstawiciel Wydziału Nauk Pedagogicznych - prof. dr hab. Piotr Dehnel

Przedstawiciel Wydziału Nauk Pedagogicznych - dr Agnieszka Zembrzuska (sekretarz)

Przedstawiciel Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa - prof. dr hab. Ryszard Kałużny

Przedstawiciel Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa - prof. DSW dr hab. Tomasz Misiak

Przedstawiciel Wydziału Zamiejscowego w Kłodzku - prof. dr hab. Józef Kargul

Przedstawiciel Wydziału Nauk Technicznych - prof. dr hab. Andrzej Świątkiewicz

Przydatne dokumenty

Kodeks etyki pracownika naukowego (Komisja ds. Etyki w Nauce,PAN)

Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi