Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Nauka i badania

Badacze wizytujący w DSW/Visiting Researchers

  • Nadja Thoma, University of Vienna (Austria). Od marca do czerwca 2016 r. gościć będzie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej na Wydziale Nauk Pedagogicznych w ramach międzynarodowego programu stażowego CEEPUS III. Opiekunem naukowym Nadji Thoma jest prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz.

     

  • Diane Nottle, City University of New York's Graduate School of Journalism (USA). Przyjeżdżając kolejny raz do Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, tym razem jako stypendystka Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Diane Nottle oferuje wrocławianom kursy języka angielskiego w trzech obszarach: media, sztuka i turystyka. Intensywne, dwutygodniowe spotkania przeznaczone są dla osób, które znają język przynajmniej w stopniu średniozaawansowanym. Udział można wziąć w jednym, dwóch lub trzech kursach. Więcej o oferowanych kursach...

     

    Dr Marcin Płoski, od października 2015 r. do stycznia 2016 r. gościł w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Podczas stażu brał udział w opracowaniu polityki grantowej naszej Uczelni. Ponadto współpracował z pracownikami naukowymi Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przy opracowywaniu badań własnych pt. „Polscy parlamentarzyści wobec strukturalnych uwarunkowań społeczeństwa obywatelskiego”.