Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Nauka i badania

Seminarium na Europejski Dzień Psychomotoryki

wydrukuj artykuł

Informujemy, że dnia 18.09.2016 r. odbędzie się kolejne, międzynarodowe seminarium naukowo-szkoleniowe, poświęcone psychomotoryce.


seminarium naukowo-szkoleniowe, poświęcone  psychomotoryce.

„TRZEBA MIEĆ CIAŁO BY ODNALEŹĆ DUSZĘ”
                                   Ks. Jan Twardowski „Tylko”

 

W seminarium wezmą udział wybitni psychomotorycy - twórcy ,,Psychomotoryki empowermentu”- 
dr Andrzej Majewski i mgr Jolanta Majewska. Seminarium jest organizowane z okazji Europejskiego Dnia Psychomotoryki. W ramach seminarium, po części plenarnej, odbędzie się część warsztatowa.

Osoby uczestniczące w seminarium otrzymają certyfikaty.

 

Dla studentów DSW uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne,
dla osób spoza uczelni opłata wynosi 50 zł.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium,  prosimy o zgłoszenie poprzez stronę https://psychomotoryka.evenea.pl/ oraz o wniesienie opłaty 50 zł na konto 33 1090 24 02 0000 0006 1001 1564 z dopiskiem EDP 2016 oraz imię i nazwisko, do dnia 02.09.2016 r. Ze względu na duże zainteresowanie warsztatami oraz ograniczoną ilością miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy Uczestnik może wziąć udział tylko w jednym warsztacie części I i w  jednym części II.

Program:

 

8.30 – 9.00

Rejestracja uczestników

9.00 – 9.10

Uroczyste powitanie uczestników – przedstawiciel Władz Uczelni

Psychomotoryka wrocławska - Prof. DSW dr hab. Joanna Kruk-Lasocka

9.10 – 10.10

Dr Andrzej Majewski „Holistyczne wspieranie rozwoju zorientowane na ruch”

10.10 – 11.10

Mgr Jolanta Majewska „O komunikacji słów kilka”

11.10 – 11.30

Przerwa kawowa

11.30 – 12.30

Prof. Lesław Kulmatycki „Joga jako propozycja doświadczania duchowości za pośrednictwem ciała”

12.30 – 13.30

Mgr Mariusz Dorot „Psychomotoryczne wspieranie rozwoju na podstawie doświadczeń pracy z ciałem i duchem dotkniętym starczym otępieniem”  

13.30 – 14.15

Przerwa obiadowa[1]

14.15 – 14.30

Występ seniorów

14.40 – 16.10

Warsztaty[2], część I

1.      Mgr Mariusz Dorot „Psychomotoryczne wspieranie rozwoju na podstawie doświadczeń pracy z ciałem i duchem dotkniętym starczym otępieniem”

2.      Dr Andrzej Majewski „Holistyczne wspieranie rozwoju zorientowane na ruch”

3.      Mgr Jolanta Majewska „O komunikacji słów kilka”

4.      Mgr Anna Suchoń „Psychomotoryka i jej możliwości wspierania rozwoju”

16.15 – 17.45

Warsztaty, część II

5.      Mgr Maria Potężny „Joga dla dzieci - struktura zajęć w grupie przedszkolnej (wiek 4 - 6 lat)”

6.      Prof. Dr hab. Joanna Kruk-Lasocka i dr Bożena Bartosik „Jak odpowiadać na potrzeby dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w psychomotorycznych zabawach z szarfą?''

7.      Dr Jolanta Gnitecka „Psychomotoryka – droga przez zabawę do terapii zakorzenionej w neurologii dziecięcej”

8.      Mgr Katarzyna Bulińska „Droga do starości czy Joga do młodości?

17.45

Zakończenie

 

Miejsce:

Dolnośląska Szkoła Wyższa ,
Centrum Konferencyjne przy ul. Strzegomskiej 55 (Aula).

                                

 

Organizator:

Organizacja:

Monika Burzyńska                                                                            

Małgorzata Motyka

Dagmara Lewandowska                                                                        

                                                                                                             

Opieka merytoryczna:

Prof. DSW dr hab. Joanna Kruk-Lasocka

 

 

 

 

 


[1] Organizator nie zapewnia obiadu. Na terenie budynku znajduje się bar, w którym można zakupić posiłek.

[2] Uczestnicy mogą wybrać w jakich warsztatach z części I i II wezmą udział poprzez wpisanie nazwiska prowadzącego w zgłoszeniu. Istnieje możliwość uczestniczenia w maksymalnie 2 warsztatach (po jednym z każdej części).