Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Nauka i badania

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

wydrukuj artykuł

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej mają zaszczyt poinformować o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Ewy Sokołowskiej-Syguły.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Temat dysertacji:  Adaptacja społeczno-zawodowa nieletnich niedostosowanych społecznie w Republice Federalnej Niemiec

Promotor:       prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk

Recenzenci:    ks. prof. dr hab. Edward Walewander
                     prof. DSW dr hab. Jerzy Kochanowicz

 

Obrona odbędzie się we wtorek, 6 czerwca 2017 roku,  o godzinie 9:00, w sali nr 112, w budynku WNP przy ul. Strzegomskiej 55 we Wrocławiu.

 

Egzemplarz rozprawy znajduje się w Bibliotece Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przy ul. Strzegomskiej 55 we Wrocławiu.