Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


Ostatnie dni rekrutacji na bezpłatne studia w DSW. Przyjdź na otwarte spotkanie informacyjne w najbliższą sobotę!

wydrukuj artykuł

Dolnośląska Szkoła Wyższa wprowadza kolejną nowość do oferty edukacyjnej na rok akademicki 2018/2019. Uczelnia dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rekrutuje na bezpłatne studia dualne na kierunkach: Pedagogika specjalna oraz Praca socjalna. Wszystkie koszty związanych ze studiami zostaną pokryte z wygranych przez DSW projektów. W ramach dofinansowania 48 studentów weźmie udział w stażach zawodowych, zagranicznych i krajowych wizytach studyjnych oraz certyfikowanych kursach objętych programem studiów. W najbliższą sobotę o godz. 10:00 w DSW odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne.


Wybierz praktyczny i nowoczesny kierunek studiów.

Studia dualne na kierunku Pedagogika specjalna [kliknij tutaj, aby poznać ofertę] realizowane będą na specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychomotoryka. Zakończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, uprawniającego do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego. W programie studiów jest też 8 bezpłatnych kursów doskonalących (kurs wychowawcy kolonijnego, Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, Terapia ręki, Komunikacja alternatywna i wspomagająca, Dogoterapia, Wspieranie nauczycieli w pracy z dzieckiem z mutyzmem selektywnym, Integracja funkcji wykonawczych, Nowe technologie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami). Studenci wezmą również udział w płatnych stażach zawodowych oraz wyjazdach studyjnych (w całości będą opłacone z projektu, w tym: podróż, noclegi, delegacje) do ośrodków edukacyjno-rehabilitacyjnych w Polsce, Francji, Austrii i Niemczech.

Studia dualne na kierunku Praca Socjalna [kliknij tutaj, aby poznać ofertę] o specjalności Organizacja i wsparcie w pracy socjalnej zakończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. W programie studiów jest 6 bezpłatnych kursów doskonalących (trening inter- i intrapersonalny, trening radzenia sobie ze stresem, mediacje i negocjacje w pracy socjalnej, używanie nowych technologii, dialog motywujący, bariery i opór w pracy socjalnej), płatne staże zawodowe oraz wyjazdy studyjne do Francji i Republiki Czeskiej.

Jak pogodzić studia dzienne z pracą lub drugim kierunkiem studiów?

Harmonogram zajęć opracowany zostanie tak, aby osoby aktywne zawodowo, jak i studenci innych kierunków, również mogły skorzystać z oferty. Dodatkowo każdy student ma prawo wnioskować o Indywidualną Organizację Studiów (IOS). IOS jest specjalnym trybem organizacji zajęć oraz sesji egzaminacyjnej kończącej semestr. Indywidualna Organizacja Studiów została przygotowana dla studentów, których sytuacja rodzinna czy zawodowa uniemożliwia kontynuowanie toku studiów na ogólnych zasadach. Dotyczy to uczestnictwa w ćwiczeniach, chodzenia na wykłady czy podchodzenia do egzaminów razem zresztą grupy. Student, który otrzyma IOS indywidualnie ustala terminy odbywania się zajęć z prowadzącymi, sposób odrabiania nieobecności na konsultacjach i dyżurach. Indywidualnie należy również ustalić na jakich zasadach student z Indywidualną Organizacją Studiów podchodzi do zaliczeń z przedmiotów oraz końcowego egzaminu.

Czym są studia dualne?

To aktualnie bardzo popularny model kształcenia szczególnie w Europie Zachodniej. Program kształcenia obejmuje realizację zajęć dydaktycznych prowadzonych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy. Dzięki temu student już w trakcie studiów ma szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego, fachowej wiedzy i praktycznych umiejętności pod okiem specjalistów. Proces dydaktyczny w Dolnośląskiej Szkole Wyższej prowadzony będzie w oparciu o innowacyjne metody edukacji akademickiej, zorientowanej na studenta, z zastosowaniem aktywnych metod, nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystujących doświadczenie studentów nabywane w trakcie praktycznego uczenia się podczas staży.

Rekrutacja trwa. Ilość miejsc ograniczona!

Pierwszy etap rekrutacji dla osób zainteresowanych trwa do 21 września 2018. Ostatecznie dofinansowaniem objętych zostanie 48 osób (po 24 osoby dla każdego z kierunków), którym w całości zostaną sfinansowane studia, wyjazdy, staże i kursy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.dlakandydata.dsw.edu.pl

W najbliższą sobotę 15 września br. o godz. 10:00 w Centrum Konferencyjnym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w sali 111 przy ul. Strzegomskiej 55 we Wrocławiu odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych studiami na obu kierunkach. Tego dnia czynne będzie również Centrum Rekrutacji.