DSW - miejsce dla Ciebie

Projekty zaliczeniowe

Strukturalizmas

Film

Projekt zrealizowany w ramach zajęć proseminaryjnych przez Pawła Duszę. Jego celem było stworzenie wizualnej impresji na temat wybranej metodologii badawczej

Dekonstrukcja

Film

Projekt zrealizowany w ramach zajęć proseminaryjnych przez Radosława Bugajskiego. Jego celem było stworzenie wizualnej impresji na temat wybranej metodologii badawczej

Dziady - hipertekst I

Flash

Projekt zrealizowany w ramach zajęć: problemy fabuły interaktywnej i hipertekstu przez Klaudiusza Kosidłę, Łukasza Adzińskiego i Artura Pawłowskiego; budowa przypominającego komunikator interfejsu do tekstu "Dziadów, Części II" Adama Mickiewicza.

Dziady - hipertekst II

Excel

Projekt zrealizowany w ramach zajęć: problemy fabuły interaktywnej i hipertekstu przez Remigiusza Maciaszka i Jakuba Małowieckiego; wizualna analiza "Dziadów, Części II" Adama Mickiewicza.

Pierwszy Ostatni skok/ Miejsce w środku lasu

Flash

2 opowiadania hipertekstowe z wykorzystaniem elementów poezji konkretnej i poezji cyfrowej autorstwa Rafała Pabierowskiego stworzone w ramach zajęć: problemy fabuły interaktywnej i hipertekstu.

Porównanie portali internetowych

Grafika 2D/3D

Porównanie największych polskich portali internetowych. Projekt pod kierunkiem mgr Sebastiana Strzeleckiego wykonany przez Elżbietę Banach, Łukasza Srokę, Łukasza Chrobota, Marcina Jagiełłę, Mariusza Jastrzębskiego, Rafała Michalskiego, Krzysztofa Cicheckiego, Danutę Skupińską (badania) oraz Bartosza Walkowiaka (grafika).

Techniki animacji tradycyjnej

Film

Efekty pracy studentów w ramach kursu opcyjnego: animacja tradycyjna realizowanego przez mgr Anielę Lubieniecką

Model 3D samochodu Ford Mustang

Grafika 3D

Projekt zrealizowany przez Piotra Tatara pod kierunkiem mgra Jakuba Lecha

Wortale sztuki internetowej

Film

Projekt Marcina Szymczyka zrealizowany w ramach zajęć proseminaryjnych. Wizualna analiza serwisów sztuki internetowej.

Wizualne badanie relacji interpersonalnych

Grafika 2D

Projekt Łukasza Adzińskiego zrealizowany w ramach zajęć prosmeinaryjnych. Wizualne porównanie dwóch badanych osób wg poziomów: wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, cechy umysłu, zainteresowania, cele życiowe, światopogląd.

 

Historia telewizji satelitarnej

Film

Projekt zrealizowany przez Marcina Jagiełłę i Krzysztofa Siweckiego.

Oj tak

Film

Projekt zrealizowany przez Danutę Skupińską, Marcina Jagiełłę, Krzysztofa Siweckiego, Gracjana Kulika i Bartosza Walkowiaka. Film nakręcony aparatem fotograficznym.