DSW - miejsce dla Ciebie

mgr Katarzyna Kopecka-Piech

absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Collegium Invisibile i Akademii „Artes Liberales”, doktorantka w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr. Stypendystka kilku europejskich fundacji i instytucji państwowych. Doświadczenie badawcze zdobywała m.in. pracując jako research asystent w projekcie Newswork Across Europe. Axess Programme in Comparative European Journalism realizowanym przez Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford. Interesuje się nowymi mediami w ujęciu sieciowym i ekologicznym. Jej rozprawa doktorska dotyczy konwergencji mediów. Przygotowując dysertację przebywała z wizytami badawczymi w Holandii (Universiteit Leiden) i w Szwecji (Södertörns högskola). Organizatorka New Media (Studies). Young European Media Researchers Seminar oraz członek zarządu Stowarzyszenia Europejskie Centrum Edukacji Medialnej. Jej doświadczenie dydaktyczne obejmuje zajęcia realizowane we współpracy z kilkoma dolnośląskimi uczelniami, m.in. konwersatoria z zakresu teorii i praktyki (nowych) mediów, creative industries oraz komunikacji w organizacji. Obecnie we współpracy z uczonymi szwedzkimi przygotowuje międzynarodowy projekt dydaktyczny.

Prowadzone zajęcia:

  • Problemy cyberkultury
  • Przedmiot opcyjny: Fandom – potencjał medialnych społeczności