DSW - miejsce dla Ciebie

Asystent w Zakładzie Edukacyjnych Zastosowań Mediów DSW. Zainteresowania naukowe: Rola nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Zjawiska internetowe - nowe media. Edukacyjne zastosowania mediów. Kształcenie zdalne. E-learning. Blended learning. Mobile learning. Media studenckie. Komunikacja międzyludzka.

Prowadzone zajęcia:

  •  e-learning.