DSW - miejsce dla Ciebie

prof. DSW dr hab. Jan Stasieńko

 

Prof. DSW dr hab. Jan Stasieńko

Zakład Nowych Mediów

Instytut Komunikowania i Technologii Mediów

Centrum Badawczo-Projektowe Gier i Animacji „Digital Masters”

Dolnośląska Szkoła Wyższa

ul. Strzegomska 47, 53-611 Wrocław

tel. 713551438

mail: jan.stasienko@dsw.edu.pl

 

Prof. Jan Stasieńko jest Dyrektorem Instytutu Komunikowania i Technologii Mediów oraz Centrum Badawczo-Projektowego Gier i Animacji „Digital Masters” w DSW.  Jest autorem książek Alien vs. Predator? Gry komputerowe a badania literackie (Wrocław 2005), oraz Niematerialne Galatee w wehikułach rozkoszy i bólu. Technologie mediów jako aparaty kreowania posthumanistycznej intymności (Gdańsk 2015) członkiem sieci naukowej Beyond Humanism Net, a także towarzystw naukowych: International Digital Media and Arts Association i Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Odbywał staże naukowe w Department of Communication State University of New York College at Brockport oraz w Centre for Digital Media i Simon Fraser University w Vancouver. Był organizatorem (wraz z Agnieszką Dytman-Stasienko) cyklu konferencji „Język a multimedia” oraz jednym ze współzałożycieli wrocławskiego klastra multimediów Creativro. W pracy naukowej koncentruje się na posthumanistycznych kontekstach technologii medialnych, narracyjnych i edukacyjnych aspektach gier wideo, historii i antropologii nowych mediów, w tym efektów specjalnych, komunikacji elektronicznej. Jest twórcą kilku nagradzanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego programów studiów licencjackich i magisterskich z zakresu humanistyki cyfrowej, animacji 3d i mediów interaktywnych.  W 2015 roku zrealizował projekt naukowy „Osoby niepełnosprawne jako aktorzy sesji rejestrowanych przy użyciu systemu motion capture”, wykonywał również ekspertyzy technologiczne (m.in. dla Fundacji  Klub Gaja i Tequila Mobile). Jest członkiem rady naukowej czasopisma „Homo Ludens” oraz recenzentem wielu krajowych i międzynarodowych pism naukowych (m.in. La Camera Blu, Journal of Posthuman Studies, Palgrave Communications, Transmissions, Przegląd Kulturoznawczy, Replay).

 

 

Uzyskane tytuły zawodowe i stopnie naukowe:

·       2016, dr hab. Uniwersytet Śląski w Katowicach, nauki o kulturze

·       2003, dr, Uniwersytet Wrocławski, literaturoznawstwo, „Gry komputerowe jako obszar zainteresowań nowej teorii literatury”

·       1999, mgr, Uniwersytet Wrocławski, filologia polska, „Obraz teatru w wybranych ujęciach metodologicznych”

 

Przebieg kariery naukowej:

 

·       2017-2019, autor projektu i kierownik merytoryczny w projekcie „Big data, digital marketing and trendwatching – nowy program studiów II stopnia w języku angielskim w Dolnośląskiej Szkole Wyższej”, dofinansowanego kwotą 1,37 mln zł w programie POWER - umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego dla gospodarki i rozwoju (projekt ulokowany na pierwszym miejscu w rankingu z liczbą punktów 129 na 130 możliwych).

·       2017 twórca kierunku studiów I stopnia media kreatywne, game design, animacja, efekty specjalne

·       2017 Kierownik Centrum Badawczo-Projektowego Gier i Animacji „Digital Masters” w DSW

·       2014 – 2015, kierownik projektu naukowego „Osoby niepełnosprawne jako aktorzy sesji realizowanych przy użyciu systemu motion capture” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz program UE „Innowacyjna gospodarka” w ramach programu „Uniwersytet Młodych Wynalazców”.

·       od 2014 – Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej DSW

·       2013-2014, visiting scholar w Centre for Digital Media i Simon Fraser University, Vancouver, Kanada.

·       2013 – kierownik zespołu do spraw opracowania wniosku w konkursie MNiSW na najlepsze programy studiów zgodne z ideą krajowych ram kwalifikacji – projekt studiów II stopnia z zakresu nowych mediów nagrodzony kwotą 1 mln złotych.

·       2011 – recenzje kwalifikacyjne 5 tekstów na konferencję Foundations of Digital Games, Bourdeaux, Francja.

·       2011 – współtwórca klastra “Creativro” skupiającego we Wrocławiu najważniejsze firmy z branży multimediów

·       2011 – twórca programu studiów II stopnia z zakresu animacji 3D i efektów specjalnych w mediach

·       2010 - 2011, visiting professor  w Department of Communication, SUNY College at Brockport, NY, USA

·       od 2009 – członek rady redakcyjnej “Homo Ludens” czasopisma naukowego Polskiego Towarzystwa Badania Gier.

·       2004, 2006, 2008 – organizator (wraz z dr A. Dytman-Stasieńko) cyklicznej konferencji Język @ multimedia.

·       od 2005 – członek International Digital Media & Arts Association

·       od 2004 – Kierownik Zakładu Nowych Mediów w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej DSW

·       od 2004 – 2007 wiceprezes Polskiego Towarzystwa Badania Gier

·       od 2004 – twórca i opiekun programu studiów dziennikarskich I stopnia z zakresu mediów cyfrowych i komunikacji elektronicznej oraz od 2007 r. studiów II stopnia

·       2003 – adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej DSW

·       2003 – 2007 Zastępca Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa I Komunikacji Społecznej DSW

·       2001 – 2003 asystent w Instytucie Dziennikarstwa I Komunikacji Społecznej DSW

·       1999 – 2001 asystent w Zakładzie Edukacji Kulturalnej Instytutu Pedagogiki DSW.

 

Staże Naukowe i pobyty studyjne:

 • Październik 2013 – luty 2014, visiting scholar w Centre for Digital Media i Department of Communication, Simon Fraser University, Vancouver, Canada.

·       Sierpień 2010 – luty 2011 Visiting professor w SUNY College at Brockport

·       Listopad 2010 – luty 2011 wizyty studyjne w School of Interactive Games and Media, Rochester Institute of Technology

·       Luty 2011 wizyta studyjna w Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto

·       Styczeń 2011 wizyta studyjna w Steinhardt School of Culture, Education and Human Development, New York University.

 

 

Udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych:

 

 

 • ·       19-22 lipca 2017, The 9th Beyond Humanism Conference, “Posthuman Studies – Humanities, Metahumanities, Posthumanities”, John Cabot University, Rzym.
 • ·       8‒10 grudnia 2016, II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców. „Dyskursy widzialności”. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami. Katedra Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • ·       25-28 maja 2016, The 8th Beyond Humanism Conference, Posthuman Studies and Technologies of Control, “From Nietzsche to Trans- Post- and Metahumanism”, Universidad Complutense of Madrid, Faculty of Philosophy.
 • ·       21-24 października 2015, the 2nd Central and Eastern European Game Studies Conference: Distributed Games Studies, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • ·       15-18 września 2015, The 7th Conference of the Beyond Humanism Conference Series,  “From Humanism to Post- and Transhumanism?”, Ewha Womans University, Seul, Korea Południowa
 • ·       18-20 czerwca 2015, Uniwersytet Łódzki, The NECS 2015 Conference, „Archive of/for the Future”, Łódź.
 • ·       25 -27 października 2014, HAT Center, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Post-technologiczne doświadczenia. Sztuka-Nauka-Kultura, Poznań.
 • ·       16-18 października 2014, Uniwersytet Łódzki, New media histories. Historie nowych mediów, Łódź.
 • ·       25-28 października 2014, University of the Aegean, “The Sixth Conference of the Beyond Humanism Coneference Series,Posthuman Politics, Mytilini.
 • ·       6-8 listopada 2013, Laguna College of Art & Design, Annual IDMAa Conference. Fast Forward, Laguna Beach.
 • ·       September 11th – 14th 2013, University of Roma 3, “The Fifth Conference of the Beyond Humanism Coneference Series, The Posthuman: Differences, Embodiments, Performativity, Rome, Italy.
 • ·       8-9 maja 2013, Uniwersytet Śląski, „Człowiek – Inny/Obcy Byt. Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny”, Sosnowiec.
 • ·       17 kwietnia 2013, Akademia Górniczo-Hutnicza, „Krajowe Ramy Kwalifikacji z perspektywy roku”, Kraków.
 • ·       Visions of Humanity in Cyberculture, Cyberspace and Science Fiction, 7th Global Conference 2012. Oxford.
 • ·       27-28 października 2011, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Gorszenie w językoznawstwie, (glotto)dydaktyce polonistycznej, kulturze, literaturze i mediach, Kraków.
 • ·       21 października 2011 UAM w Poznaniu, Edukacyjne konteksty cyberprzestrzeni, Poznań.

·       4-6 listopada 2010, Emily Carr Univeristy of Art and Design, Vancouver, BC, Canada, International Digital Media & Arts Association, The Digital Narrative. DECONSTRUCTION/RECONSTRUCTION, Pushing scholarship, creativity and imagination, Vancouver

·       17-18 września 2009, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kultura w mediach - media w kulturze, Kraków.

·       28-29 września 2009, DSW, Przestrzeń zgiełku, Wrocław

·       23-24 listopada 2009, Uniwersytet Opolski, Od liberatury do e-literatury, Kamień Śląski

·       7-9. 06.2006, Międzynarodowe Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Społeczeństwa Informacyjnego (CRI) przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz FhG-ALI - Centrum Wdrożeniowe Instytutu Fraunhofera dla Planowania Systemów Logistycznych i Informatycznych z Cottbus w Niemczech, „Wizje społeczeństwa informacyjnego 2016”, Katowice

·       30-31.03.2006, Uniwersytet Wrocławski-DSWE TWP, 50 lat badań nad komunikowaniem w Polsce, Wrocław

·       2005, DSWE TWP, Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, Rydzyna

·       2005, Uniwersytet Wrocławski, Oblicza komunikacji, Wrocław

·       2004, DSWE TWP, Język a multimedia, Szczawno Zdrój

·       2002, Uniwersytet Łódzki, Challenge of Computer Games, Łódź

·       2002, Uniwersytet Wrocławski, Nowe media nowe w mediach, Wrocław

·       2001, DSWE TWP, Normatywizm-Etyka-Zaangażowanie. Współczesne dyskusje o praktyczności pedagogiki, Lądek Zdrój

·       2000, DSWE TWP, Teraźniejszość młodego pokolenia, Polanica Zdrój

 

Zrealizowane projekty badawcze:

 

2014-2015 „Osoby niepełnosprawne jako aktorzy sesji realizowanych przy użyciu systemu motion capture”, źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz program UE „Innowacyjna gospodarka” w ramach programu „Uniwersytet Młodych Wynalazców”.

 

2014-2015 Technologie mediów jako aparaty kreowania posthumanistycznej intymności, źródło finansowania: dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podtrzymanie potencjału naukowego Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa DSW, umowa numer 12/WNSiD/WGW/2014

 

 1. Niematerialne Galatee w wehikułach rozkoszy i bólu. Technologie mediów jako aparaty kreowanie posthumanistycznej intymności, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015.

 

2006-2008 Struktura i jakość akademickich programów z dziedziny nowych mediów, projekt wewnętrzny, źródło finansowania: środki własne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

 

1.       Cyberkulturoznawstwo. Akademickie programy studiów z dziedziny nowych mediów i cyberkultury,  „Kultura i Historia” 2008, nr 14.

2.       A. Dytman-Stasieńko, A. Janiak, J. Stasieńko, W stronę naukowego dyskursu multimedialnego, (w:) J. Fras (red.), Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.

3.       Multimedialny dyskurs naukowy – szanse, wyzwania, zagrożenia, (w:) Oblicza komunikacji 1: Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, tom I, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska, Wyd. Tertium, Kraków 2006.

 

2002-2007 Gry komputerowe jako obszar zainteresowań nowej teorii literatury, projekt wewnętrzny, źrodło finansowania: środki własne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

 

1.       Kategoria mimesis a gry komputerowe, (w:) A. Surdyk, J. Szeja, Gra jako medium tekst i rytuał, cz. II, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2007.

2.       Alien vs. Predator?, Gry komputerowe a badania literackie,  Wydawnictwo Naukowe DSWE, Wrocław 2005.

3.       Sposób opowiadania świata – o narracji gier komputerowych. [W:] Media, język, literatura, Wrocław 2002, s. 96-120.

4.       Fabuła gier komputerowych. „Literatura Ludowa” 2002, Dwumiesięcznik naukowo-literacki, nr 4-5.

5.       Ontologia, stylizacja, komunikacja, socjologia – cztery poziomy meta- w grach komputerowych (w:) Nowe media – nowe w mediach. Wizerunek mediów własny, Wrocław 2002.

 

Publikacje:

 

Książki:

 1. Jan Stasieńko i inni, Capturing Motor Competencies. People with Disabilities as Actors in Motion Capture Sessions, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2015.

2.       Niematerialne Galatee w wehikułach rozkoszy i bólu. Technologie mediów jako aparaty kreowanie posthumanistycznej intymności, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015.

3.       A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (red.), Język a multimedia 3. Dialog – konflikt, Wyd. Naukowe DSW, Wrocław 2011.

 1. G. Murdock, Media, kultura, ekonomia. Krytyczne pytania – antologia tekstów. Wydawnictwo DSW, Wrocław, wybór i opracowanie Janina Fras, red. naukowa A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko, Wrocław 2010.

5.       A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (red.), Język a multimedia 2. WWW – w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, Wyd. Naukowe DSW, Wrocław 2008.

6.       A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (red.), Język a multimedia, Wyd. Naukowe DSWE, Wrocław 2005.

7.       Alien vs. Predator?, Gry komputerowe a badania literackie,  Wydawnictwo Naukowe DSWE, Wrocław 2005.

 

Artykuły:

 1. Automaty, hybrydy, afekty – posthumanistyczne konteksty aparatu gry komputerowej i praktyk grania, „Teksty Drugie” 2017, nr 3.
 2. Ciało biologiczne vs. Ciało ekranowe – dynamika napięć w kinie efektów specjalnych, „Kwartalnik Filmowy” 2017, nr 99.
 3. “Bizarre marriages” – weddings as the forms of legitimisation of intimate relations with non-human agents, “La Camera Blu” Special issue on Gender and Posthumanism, 2014.
 4. Through thick and thin’ – the role of Academia in building multimedia clusters on the example of Creativro in Wroclaw, Journal of International Digital Media & Arts Association, 2014, Vol. 10.
 5.  ‘Why are they so borring’ – the educational context of computer games from a design and research perspective, “Neodidagmata” 2013, nr 35.
 6. ‘Repulsive Other’ – Defining Scandal in Interspecies Relations, Technological and Information Posthumanism, (w:) Navigating Cybercultures, red. Nicholas van Orden, Interdisciplinary Press 2013.
 7. Between a particularity and a world constitution. Mimesis in video games – levels, types, contexts, ‘Intersemiose – Revisita Digital’ ANO II, N. 04, Jul/Dez 2013.
 8. Między edukacyjnością a ludycznością – trudne sąsiedztwa w grach wideo, (w:) Monika Górska-Olesińska (red.) Liberatura, e-literatura i...Remiksy, remediacje, redefinicje, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012.

9.       Zgorszenie postludzkie” - posthumanistyczne definiowanie zgorszenia w obszarze technologii, informacji i relacjach międzygatunkowych, “Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis 121, Studia de Cultura IV” 2012.

10.   Perspektywy wykorzystania wizualizacji cyfrowych w badaniu utworów literackich (w:) Od liberatury do e-literatury, red. E. Wilk, M. Górska-Olesińska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.

11.   Peepshow, prompter, bluebox – trzy meta-metafory relacji
podmiot – infosfera
, “Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis 88. Studia de Cultura I” 2010.

12.   A. Dytman-Stasieńko, J, Stasieńko, „Między cyfrowym dialogiem a konfliktem”. III Konferencja naukowa z cyklu „Język a multimedia”, Wrocław 28-29 maja 2008, (sprawozdanie), „Przegląd Biblioteczny” 2008, z. 3.

13.   Cyberkulturoznawstwo. Akademickie programy studiów z dziedziny nowych mediów i cyberkultury,  „Kultura i Historia” 2008, nr 14.

14.   A. Dytman-Stasieńko, A. Janiak, J. Stasieńko, W stronę naukowego dyskursu multimedialnego, (w:) J. Fras (red.), Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.

15.   J. Stasieńko, Scena symultaniczna i ikonostas – zagubione ślady archeologii stron internetowych, [w:] A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (red.), Język a multimedia 2. WWW – w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, Wyd. Naukowe DSW, Wrocław 2008.

16.   Kategoria mimesis a gry komputerowe, (w:) A. Surdyk, J. Szeja, Gra jako medium tekst i rytuał, cz. II, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2007.

17.   O rozpychaniu kanału informacyjnego, (w:) Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, red. A. Janiak, W. Krzemińska, A. Wojtasik-Tokarz, Wroclaw 2007.

18.   Multimedialny dyskurs naukowy – szanse, wyzwania, zagrożenia, (w:) Oblicza komunikacji 1: Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, tom I, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska, Wyd. Tertium, Kraków 2006.

19.   Przemoc języka jako przemoc sensu. O wojnie podmiotu i znaczenia w multimediach (w:) Język a multimedia, red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko Wydawnictwo DSWE TWP, Wrocław 2005.

20.   Fabuła gier komputerowych. „Literatura Ludowa” 2002, Dwumiesięcznik naukowo-literacki, nr 4-5.

21.   Problemy genologii gier komputerowych, Prace Literackie XXXIX. Wyd. UWr, s.195-212.

22.   Sposób opowiadania świata – o narracji gier komputerowych. [W:] Media, język, literatura, Wrocław 2002, s. 96-120.

23.   Ontologia, stylizacja, komunikacja, socjologia – cztery poziomy meta- w grach komputerowych (w:) Nowe media – nowe w mediach. Wizerunek mediów własny, Wrocław 2002.

24.   Praktyczność zawodu nauczycielskiego. (w:) Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej  Numer Specjalny. Wydawnictwo DSWE TWP,Wrocław, s.231-240.

25.   Model nauki jako przedmiot sporu pokoleniowego. Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno- pedagogicznej. Numer Specjalny Wydawnictwo DSWE TWP,Wrocław, s.103-114.

 
dr Agnieszka Dytman-Stasieńkodr Dariusz Lechańskidr Michał Otrockidr Piotr Paramgr Marek Staniewiczprof. DSW dr hab. Jan Stasieńko