DSW - miejsce dla Ciebie

dr Piotr Para

Zastępca Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, doktor socjologii, instruktor i reżyser teatralny; w przeszłości aktor Teatru Pantomimy Henryka Tomaszewskiego; zainteresowania badawcze: procesy instytucjonalizacji w Internecie, współzależność rzeczywistości medialnej i rzeczywistości społecznej, znaczenie edukacji artystycznej w procesie socjalizacji.

Prowadzone zajęcia:

  • Socjologia
  • Socjologia mediów
  • Badanie Internetu

PUBLIKACJE WYDANE:

  • Percepcja nowoczesnej architektury w zabytkowym centrum miasta (na przykładzie Domu Towarowego :”Solpol” we Wrocławiu) [w:] Acta Universitatis Wratislawiensis, No 2060, Wrocław 1998.
  • Nauczyciele wobec kształtującej się nowej rzeczywistości oraz ich opcje [w:] Acta Universitatis Wratislawiensis, No 2146, Wrocław 1999.
  • Zmiana roli oraz funkcji Rynku wrocławskiego w latach dziewięćdziesiątych z perspektywy socjologicznej [w:] Wrocławski Rynek. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne we Wrocławiu w dniach 22-24 października 1998 roku, Wrocław 1999.

 

PUBLIKACJE W DRUKU:

  • Zmiana społecznej roli dziennikarza w dobie mediów cyfrowych (Publikacja w druku, materiały pokongresowe I Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej „Kreowanie Komunikowania: Zawartość, Kontrola, Krytyka”, Wrocław 2008).
  • Rola aktorska a rola społeczna – znaczenie warsztatów teatralnych w rozwoju młodego człowieka (Publikacja w druku, materiały pokonferencyjne Międzynarodowej Konferencji - „Rola teatru w procesie edukacji nieformalnej”, Wrocław 2008 ).
  • Zmiana w rozumieniu socjotechnik w Polsce, aż po dewaluację pojęcia w sieci (Publikacja w druku, materiały pokongresowe VIII Kongresu Public Relations, Rzeszów 2009).
  • Religijność indywidualna a kultura WEB 2,0 (Publikacja w druku, materiały pokonferencyjne „Religijność i duchowość – dawne i nowe formy”, Wrocław 2009).dr Agnieszka Dytman-Stasieńkodr Dariusz Lechańskidr Michał Otrockidr Piotr Paramgr Marek Staniewiczprof. DSW dr hab. Jan Stasieńko