DSW - miejsce dla Ciebie

dr Michał Otrocki

Medioznawca, dr nauk humanistycznych, absolwent filologii polskiej - dziennikarstwa na UWr. Zajmuje się metodologią badań nad komunikacją medialną w zakresie discourse studies, teorią ideologii, teorią argumentacji, retoryką, estetyką. Publikował m.in. w "Zeszytach Prasoznawczych", jest współautorem książki "Translokacje i transpozycje w mediach" oraz licznych prac zbiorowych z zakresu teorii komunikacji i kultury. W r. 2004 współorganizował I Międzynarodowy Festiwalu Mediów we Wrocławiu. Jako dziennikarz (reporter, felietonista, redaktor) współpracował m.in. ze "Słowem Polskim". Od 2005 r. prowadzi zajęcia w DSW.

 

Prowadzone zajęcia:

  • Język w komunikacji elektronicznej i przekazach audiowizualnych
  • Public Relations
  • Metody badań medialnego
  • Analiza dyskursu medioznawczego
  • Seminarium dyplomowedr Agnieszka Dytman-Stasieńkodr Dariusz Lechańskidr Michał Otrockidr Piotr Paramgr Marek Staniewiczprof. DSW dr hab. Jan Stasieńko