DSW - miejsce dla Ciebie

dr Agnieszka Dytman-Stasieńko

obszary działalności naukowej: dyskurs polityczny, historia i teoria propagandy, problemy manipulacji i perswazji w aspekcie intermedialnym, komunikacja społeczna i nowomedialna. Organizatorka cyklu konferencji „Język@multimedia”. Opiekun czasopism studenckich („Spięcie” i „Negatyw”).Jest członkiem: International Digital Media and Arts Association, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Gier, członek rady naukowej czasopisma „Homo Ludens”.
Kierunki prowadzonych badań:
1. Cyberaktywizm i komunikacja sprzeciwu.
2. Relacje pomiędzy językiem a multimediami, komunikacja elektroniczna.


 
Prowadzone zajęcia:
• propaganda i sztuka perswazji
• kształtowanie opinii publicznej
• emisja głosu z kulturą żywego słowa
• wstęp do nauki o komunikowaniu
• język w komunikacji elektronicznej
• proseminaria i seminaria
 
Ważniejsze publikacje:
 
Książki:
• A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (red.), Język a multimedia 2. WWW – w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, Wyd. Naukowe DSW, Wrocław 2008.
• Święto zawłaszczonych znaczeń. 1 Maja w PRL - ideologia, rytuał, język, Wyd. Naukowe DSWE, Wrocław 2006.
• A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (red.), Język a multimedia, Wyd. Naukowe DSWE, Wrocław 2005.

Artykuły:
• A. Dytman-Stasieńko, A. Janiak, J. Stasieńko, W stronę naukowego dyskursu multimedialnego, (w:) J. Fras (red.), Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.
• Dawid vs Goliat? WWW jako cel ataków cyberaktywistów, [w:] A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (red.), Język a multimedia 2. WWW – w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, Wrocław 2008.
• TV-Turnoff Week jako obrona przed władzą telewizji, [w:] A. Janiak, W. Krzemińska, A. Wojtasik-Tokarz (red.), Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia jako przedmiot i metoda badań, Wrocław 2007.
• Buy Nothing Day jako przykład komunikacyjnego karnawału, (w:) I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska (red.), Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, Wrocław 2006.
• „Damy krajowi więcej lepszych wyrobów!” - kampanie pierwszomajowe pierwszej połowy lat pięćdziesiątych, (w:) K. Stępnik, M. Piechota, (red.) Socrealizm. Fabuły - komunikaty - ikony, Wyd. UMCS, Lublin 2006.
• Hasła pierwszomajowe a manipulacja odbiorcą, (w:) P. Krzyżanowski, P. Nowak (red.), Manipulacja w języku, Wyd. UMCS, Lublin 2004.


O sobie:
Obecnie podstawowy przedmiot moich badań stanowią zjawiska związane z komunikacją elektroniczną, relacjami pomiędzy językiem a multimediami i przede wszystkim fenomen komunikacji oddolnej oraz  wykorzystania mediów cyfrowych przez ruchy społeczne. Centralną kategorią owych badań jest komunikacja sprzeciwu, rozumiana jako m. in. walka z dominacyjnym modelem mediów. Szczególnie ostro owa komunikacja sprzeciwu uwidacznia się w działalności rozmaitych ruchów społecznych, ponieważ dzięki Sieci i poprzez nią mogą one walczyć ze swoistym infoapartheidem, rozumianym jako segregacja ze względu na dostęp do kanałów informacyjnych, zasadne jest więc również skupienie się  na kategorii cyfrowego, a szerzej, informacyjnego wykluczenia. Cyberaktywizm, cyberjamming, inaczej jeszcze haktywizm, wirtualny aktywizm to obszar aktywności społecznej rozwijający się w ostatnich latach niewątpliwie ze znaczną siłą. Wykorzystanie narzędzi internetowych przez rozmaite ruchy społeczne – antyglobalizacyjne, antywojenne, antykorporacyjne, walczące o ochronę środowiska, o prawa człowieka – przynosi im wiele korzyści praktycznych, pozwala m. in. na szybką koordynację działań w różnych zakątkach globu, działań zarówno sieciowych, jak i pozasieciowych, „tradycyjnych”, nadaje im globalny rozgłos, przede wszystkim zaś służy jako niezwykle użyteczne narzędzie komunikacji.

 
dr Agnieszka Dytman-Stasieńkodr Dariusz Lechańskidr Michał Otrockidr Piotr Paramgr Marek Staniewiczprof. DSW dr hab. Jan Stasieńko