FAQ - najczęściej zadawane pytania

 

Czym jest coaching?

Jego istotnym elementem jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między trenerem osobistym a jego Klientem/sportowcem/pracownikiem/uczniem. Zasadniczym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów. Istotą jest wykorzystanie zasobów: wiedzy
i umiejętności już posiadanych i odpowiednie zmotywowanie i towarzyszenie podopiecznemu w celowym usprawnianiu jego funkcjonowania.

Coaching to odblokowanie potencjału człowieka w celu maksymalizowania jego dokonań. Nie polega na tym, by uczyć kogoś, ale pomóc mu się rozwijać.

 

Kim jest coach?

Coach jest trenerem rozwoju osobistego. Nie musi być ekspertem w branży, dla której pracuje jego Klient. Najistotniejsze są kompetencje związane z procesami uczenia. Coach koncentrując się na celach Klienta, pomaga w jego rozwoju. Wyłania rozwiązania i strategie z informacji pochodzących od Klienta oraz zapewnia nową perspektywę. Bazą coachingu jest idea, że klient jest twórczy i pełen zasobów a siła coachingu wynika z relacji pomiędzy coachem i Klientem. Każdy coach kieruje się w swojej pracy określonymi etycznymi standardami.

 

Co odróżnia coaching od nauczania?

Nauczanie jest przekazywaniem wiedzy przez nauczyciela uczniowi. Nauczyciel wie coś, czego nie wie uczeń. Odwrotnie dzieje się w przypadku coachingu. Klient jest ekspertem i to Klient zna odpowiedzi, a nie coach. Coach „jedynie” towarzyszy, wspiera i pomaga.

 

Czym jest life coaching?

Life coaching jest to rodzaj coachingu, który nastawiony jest na relacje i życie osobiste. Koncentruje się na takich zagadnieniach jak rodzina, zdrowie, zrozumienie swojej osobowości itp.

 

Na czym polega wykorzystanie coachingu w pracy z seniorami?

Wykorzystanie coachingu w pracy z seniorami polega na:

  • uświadomieniu tego, czego starsze osoby mogą oczekiwać od siebie na danym etapie życia i jakie swoje możliwości mogą wykorzystać,
  • zmianie postrzegania relacji pracownik – podopieczny,
  • zmianie postrzegania osób starszych.

Jednym z istotnych celów jest adaptacja do zachodzących zmian w sferach, które są ważne na danym etapie rozwoju życiowego. 

 

Czy w ramach projektu nabędę umiejętności coachingowe?

Tak, w ramach programu szkoleniowego Uczestnik będzie miał możliwość zarówno bycia osobą coachingowaną przez profesjonalnego trenera osobistego,  jak i wejścia w rolę choacha, podczas praktyk na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, a następnie w swojej pracy zawodowej.

Źródła:
Psychologia coachingu, Ho Law, Sara Ireland, Zulfi Hussain, PWN, Warszawa, 2010
www.coach4u.pl
www.wikipedia.pl
www.zmiana.pl