Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Kursy akademickie

Wykaz przedmiotów

z których można zbudować program kursu akademickiego

Kierunek studiów
w programie, którego
występują przedmioty realizowane podczas kursu akademickiego

Przedmioty

Wydział Nauk Pedagogicznych

Liczba godzin

ECTS

wykład

ćwiczenia

Semestr zimowy

Pedagogika

Pedagogika specjalna

Praca socjalna

Propedeutyka filozofii

12

12

3

Wprowadzenie do psychologii

12

12

4

Podstawy socjologii

12

12

4

Wprowadzenie do pedagogiki

12

18

5

Pedagogika

Pedagogika specjalna

Historyczne konteksty edukacji

12

18

6

Semestr letni

Pedagogika

Pedagogika specjalna

Praca socjalna

Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne

6

18

4

Psychologia rozwojowa i osobowości

12

18

5

Socjologia wychowania

12

18

5

Pedagogika

Pedagogika specjalna

Teoria wychowania

12

18

6

 

 

 

 

Kierunek studiów
w programie, którego
występują przedmioty realizowane podczas kursu akademickiego

Przedmioty

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

Liczba godzin

ECTS

wykład

ćwiczenia

Semestr zimowy

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Socjologia

15

 

4

Styl i kultura języka

15

 

4

Wprowadzenie do dziennikarstwa gazetowego i magazynowego

 

15

3

Źródła informacji dla dziennikarza

 

15

4

Podstawy politologii

15

 

4

Wstęp do nauki o komunikowaniu

15

 

3

Nauki o komunikowaniu

 

15

2

Historia mediów w Polsce i na
świecie 1

15

 

3

Bezpieczeństwo Narodowe

Organizacja i Zarządzanie

 

15

4

 

Technologia Informacyjna

 

30

2

 

Współczesne podejście do ekonomii

 

30

 

 

Historia Polski na tle wojen i konfliktów zbrojnych

15

15

6

 

Pierwsza pomoc i sposoby jej udzielania

 

30

4

Semestr letni

Bezpieczeństwo Narodowe

Psychologia w sytuacjach kryzysowych

 

15

3

 

Przywództwo i negocjacje

 

15

3