Kulturoznawstwo

DSW - miejsce dla Ciebie

O kierunku

Kulturoznawstwo jest jedną z najmłodszych dyscyplin humanistyki. W swoim polskim wydaniu − wyraźnie różnym od odpowiedników zachodnich, a zwłaszcza od brytyjskich cultural studies − ukształtowało się we Wrocławiu w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, jako rozwinięcie koncepcji teoretycznych profesora Stanisława Pietraszki: jako próba pogodzenia nowej naukowości dyscyplin humanistycznych z ich tradycyjnym kształtem i tradycyjnym etosem. Tak rozumiane, kulturoznawstwo stanowi lub może stanowić fundamentalną dyscyplinę humanistyczną, sąsiadując po lewej stronie z antropologią, po prawej z filozofią, z tyłu z dyskursem publicznym, a z przodu ze sztuką, a zwłaszcza literaturą. 

zdj1
"Albo wiedza nie przebywa nigdzie, albo przebywa pośród umarłych" (P.)