Kulturoznawstwo

DSW - miejsce dla Ciebie

Kadra

Pracownicy


prof. dr hab. Dariusz Aleksandrowicz jest autorem książek Poznanie i krytyka, Filozoficzne założenia Lukacsa teorii wiedzy, Hegel i konsekwencje, Und werdet die Wahrheit erkennen oraz współredaktorem książek Studien zur Philosophie Richard Hönigswalds, Realismus – Disziplin – Interdisziplinarität, Kulturwissenschaften im Blickfeld der Standortbestimmung, Legitimierung und Selbstkritik, The Polish Solidarity Movement in Retrospect. Aktualnie pracuje nad książką Kultur vs. Wissenschaft.


dr hab. prof. DSW Sławomir Bobowski – polonista, filmoznawca, kierownik Katedry Kulturoznawstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Absolwent Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zatrudniony w Instytucie Kulturoznawstwa tegoż Uniwersytetu, a od 1993 roku – w Instytucie Filologii Polskiej (profesor nadzwyczajny w tym Instytucie i kierownik Zakładu Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych). Autor około sześćdziesięciu artykułów naukowych – filmoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych – oraz czterech książek: Dyskurs filmowy Zanussiego (1996), W poszukiwaniu siebie. Twórczość filmowa Agnieszki Holland (2001), Między świętością a potępieniem. Martin Scorsese i religia (2007), Nie tylko przygoda. Polskie powieści indiańskie dla młodzieży w perspektywie etnologicznej (2012). Od kilkunastu lat redaktor rocznika „Studia Filmoznawcze”. Obecnie pracuje nad książką Konflikt kultur jako temat filmowy.

 

dr hab. prof. DSW Marcin Brocki – etnolog i antropolog kulturowy. Absolwent Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zatrudniony w Katedrze Filozofii i Antropologii Kulturowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego (obecnie dyrektor tegoż Instytutu). Autor ponad sześćdziesięciu artykułów naukowych i dwóch książek: Język ciała w ujęciu antropologicznym (2000), Antropologia. Literatura – dialog – przekład (2008). Członek rady redakcyjnej/naukowej czasopism/serii wydawniczych: „Via Communicandi” (Dolnośląska Szkoła Wyższa), „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Etnograficzne” (redaktor naczelny), „Rocznik Antropologii Historii”, serii „Cultura” (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego), serii „Biblioteka Centrum Badań Antropologii Historii Chronos Anthropos”.

 

dr Justyna Harbanowicz – adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Zainteresowana przede wszystkim życiem, zwłaszcza zaś jego przejawami i kulturowymi uwarunkowaniami; codzienność i niecodzienność, style życia i życie bez stylu, sztuka życia i życie sztuki, obrazy i powidoki.


dr Ewa Jupowiecka – adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Interesuje się niejednoznacznością, przenikaniem, transgresjami, tworzeniem kulturowych hybryd. Przygląda się obsesjom, fundamentalizmom, kłótniom błaznów z łotrami.


dr Paweł Kuligowski – adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, autor książek Humanistyka jako hermeneutyka, Epaenus sive Aenigma oraz Przyszłość jest katastrofą. Interesuje się spodnimi warstwami tego, co w akademickiej przestrzeni akceptowalne: literami, drobiazgami, milczeniem, mówieniem rzeczy lepszych od milczenia, granicami refleksyjności, gromadzeniem nazw, nieobecnością argumentów, „zadaniami zadanymi przez umarłych” etc.


mgr Anna Tokarz – asystent w Katedrze Kulturoznawstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Współredaktorka książki Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań. Interesuje się obrazem w kulturze i kulturą obrazu. Bada obraz życia codziennego w fotografii, zajmuje się jego kulturową interpretacją.Współpracownicy


mgr Krzysztof Gutkowski – politolog ze specjalizacja niemcoznawczą. Od 1996 roku fotoreporter, redaktor i fotoedytor w „Gazecie Wyborczej”. Przez wiele lat współpracownik „National Geographic Polska” i redaktor „Fotografii & Aparatów Cyfrowych”. Obecnie w pracy zawodowej koncentruje się na szkoleniu fotoreporterów i pracy nad materiałami multimedialnymi dla portalu Gazeta.pl.


mgr/MBA Piotr Korzeniowski – specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, marketingu strategicznym oraz strategicznej analizie otoczenia organizacji. Od 15 lat zarządza małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Swoje zainteresowania kieruje w stronę poszukiwania skutecznych strategii rozwoju małych i średnich organizacji oraz adaptacji narzędzi zarządzania do specyfiki sektora kultury.


mgr Magdalena Piejko – absolwentka kulturoznawstwa oraz Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W kręgu jej zainteresowań znajduje się teatr i fotografia. Obiema dziedzinami zajmuje się zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej oraz publicystycznej. Publikuje m.in. w „Notatniku Teatralnym” oraz czasopiśmie „Teatr Nie Taki”.


mgr Krzysztof Pulkowski jest reżyserem filmowym i teatralnym, scenarzystą i niezależnym twórcą, absolwentem Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego – Zakładu Reżyserii Filmowej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W teatrze wyszedł z tradycji i praktyk Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego, a w filmie z warsztatu Romana Polańskiego. Zrealizował kilka filmów autorskich, w tym dokument Lwy Westerplatte, ale też filmy w technologii 3D, takie jak Zadyma miłości. Realizował kampanie reklamowe i spoty telewizyjne, ale też współtworzył seriale tv, m.in. Klan czy Warto kochać.

 

W zależności od potrzeb dydaktycznych poszczególnych specjalności współpracujemy również z naukowcami spoza naszej katedry, a także spoza Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.zdj 3
"Automatyzacja zjada rzeczy, ubranie, żonę i lęk przed wojną" (W.S.)