Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Kontakt z uczelnią

Biuro Obsługi Studenta i Słuchacza

Czym zajmuje się BOSiS

Dział Bieżącej Obsługi Studenta i Słuchacza, stanowiska od 1 do 4

 • wydawanie i przedłużanie ważności legitymacji studenckich;
 • zakładanie kont w systemie USOSweb;
 • wystawianie zaświadczeń o stanie studiów;
 • przyjmowanie podań studentów i słuchaczy dotyczących przebiegu studiów;
 • wydawanie i przyjmowanie kart wpisów warunkowych i różnic programowych;
 • zaliczanie semestrów;
 • rejestrowanie prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym;
 • skreślanie studentów i słuchaczy z listy;

 

Dział Płatności i Stypendiów, stanowiska 5 i 6

 • przyjmowanie podań dotyczących płatności za studia;
 • przyjmowanie podań o stypendia i wydawanie decyzji komisji stypendialnych;
 • podbijanie druków zgody promotora na rejestrację pracy dyplomowej oraz karty obiegowej;
 • wyliczanie opłat za powtarzane przedmioty;
 • wystawianie faktur za studia;
 • przygotowywanie omów trójstronnych dotyczących finansowania studiów;
 • wystawianie zaświadczeń dotyczących stypendiów i opłat za studia;

 

Dział Obsługi Absolwenta

 • wystawianie zaświadczeń o ukończeniu studiów;
 • przygotowywanie oraz wydawanie dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych;
 • wystawianie zaświadczeń do kredytów studenckich;
 • przygotowanie  zaświadczeń o kwalifikacjach posiadanych przez absolwentów. 

 

Kontakt

ul. Strzegomska 55, parter, pok. 29
53–611 Wrocław

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek

10.00 - 15.00

Czwartek

10.00 - 17.00

Sobota

 8.00 - 15.00 (w terminach zjazdów)

Niedziela

nieczynne

Dział Bieżącej Obsługi Studenta i Słuchacza

Kierunki: Pedagogika, Pedagogika specjalna

Małgorzata Malawa-Bandura, stanowisko nr 1
tel.: (71) 356 15 16 
e-mail: malgorzata.malawa-bandura@dsw.edu.pl

 

Kierunek: Pedagogika

Małgorzata Gabryel, , stanowisko nr 2
tel.: (71) 356 15 17 
e-mail: malgorzata.gabryel@dsw.edu.pl

 

Kierunki: Geodezja i kartografia, Informatyka, Ochrona środowiska, Praca socjalna, Psychologia, Sztuki nowoczesne – Design Now!

Agnieszka Paszula, , stanowisko nr 3
tel.: (71) 356 15 18
e-mail: agnieszka.paszula@dsw.edu.pl

 

Kierunki: Administracja, Bezpieczeństwo narodowe, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Media kreatywne

Krzysztofa Kubiak, stanowisko nr 4
tel. (71) 356 15 19
e-mail: krzysztofa.kubiak-bak@dsw.edu.pl

Dział Płatności i Stypendiów

Małgorzata Fit, stanowisko nr 5
tel.: (71) 356 15 20
e-mail: malgorzata.fit@dsw.edu.pl

 

Ewa Wójcik, stanowisko nr 6
tel.: (71) 356 15 21
e-mail: ewa.wojcik@dsw.edu.pl

Dział Obsługi Absolwentów

Paulina Kamińska, stanowisko nr 7
tel.: (71) 356 15 22
e-mail: paulina.kaminska@dsw.edu.pl

 

Małgorzata Strzelecka, stanowisko nr 8
tel.: (71) 356 15 23
e-mail: malgorzata.strzelecka@dsw.edu.pl

Dyrektor Biura Obsługi Studenta i Słuchacza

Paweł Bandura, stanowisko nr 9
tel.: (71) 356 15 15
e-mail: pawel.bandura@dsw.edu.pl