Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Struktura i kadra

Katedra Filozofii i Studiów Kulturowych

prof. dr hab. Piotr Dehnel (kierownik)

Katedra Andragogiki i Poradoznawstwa

prof. DSW dr hab. Elżbieta Siarkiewicz (kierownik)

Katedra Pedagogiki Ogólnej
i Socjologii Edukacji

dr Marcin Starnawski (kierownik)

Katedra Wczesnej Edukacji,
Pedeutologii i Badań nad Dzieciństwem

prof. DSW dr hab. Jolanta Zwiernik (kierownik)

Katedra Pedagogiki Specjalnej

prof. DSW dr hab. Marek Heine (kierownik)

Pracownia Sztuk Nowoczesnych

prof. DSW dr hab. Maria Reut (kierownik)