Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Pracownia Badań Nad Edukacją Włączającą

prof. Joanna Kruk-Lasocka
(pedagog specjalny)

dr Bożena Bartosik (pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej i Psychomotorycznej)

 

Działalność gabinetu obejmuje:

  • diagnozę ukierunkowującą działania terapeutyczno-rehabilitacyjne;
  • opracowanie programu indywidualnej terapii psychopedagogicznej;
  • częściowe prowadzenie zajęć terapeutycznych;
  • systematyczne konsultacje w celu oceny postępu rozwoju dziecka i uaktualnienia programów terapeutycznych.

Miejsce gabinetu w strukturze DSW:

Pracownia funkcjonuje jako jeden z ważnych elementów DSW. Pełni funkcję usługową oraz jest podstawą do badań naukowych, a także stanowi ogniwo uzupełniające kształcenie studentów. Działalność usługowa sprowadza się do wczesnego wykrywania i ukierunkowania procesu diagnostycznego u dzieci (w okresie niemowlęcym i przedszkolnym), wobec których dotychczasowe próby postawienia diagnozy i poprowadzenia terapii były mało efektywne. Najczęściej zgłaszają się dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w tym zespół Aspergera), podejrzeniem wrodzonej afazji rozwojowej oraz zaburzeniami Integracji Sensorycznej i zespołem minimalnych dysfunkcji mózgowych. Działalność naukowa związana jest z usługową w tym sensie, że zajęcia z dziećmi stanowią inspirację do poszukiwania teoretycznych i empirycznych rozwiązań w kontekście etiologii, patomechanizmów, diagnozy różnicowej i metod terapii. Działania wspierające proces dydaktyczny sprowadzają się do potraktowania gabinetu jako miejsca praktyk dla studentów, umożliwiają pierwszy kontakt z dzieckiem rozwijającym się nietypowo oraz przygotowują wybraną grupę studentów do pracy terapeutycznej. W gabinecie nie wydaje się zaświadczeń o mocy orzeczeń pedagogiczno-psychologicznych, natomiast wielostronna i wnikliwa obserwacja pozwala na opracowanie szczegółowych opinii pedagogiczno-psychologicznych.

Działalność naukowa dotyczy także prowadzenia badań nad włączeniem do edukacji "głównego strumienia" dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dni i godziny przyjęć:

Środa, po wcześniejszym zgłoszeniu

Rejestracja:

Rejestracja po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Czas oczekiwania na wizytę około 1 miesiąca. Konsultacje i zajęcia są bezpłatne. Mile widziane ze strony rodziców pomoce do terapii.