Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Projekty badawcze

PROJEKTY BADAWCZE - GRANTY ZEWNĘTRZNE (ZAGRANICZNE):

Projekt: Promoting Reflective Independent Learning in Higher Education - PRILHE

Kierownik projektu/zespół: dr E. Kurantowicz; dr A. Nizińska, dr R. Ligus

Źródło finansowania badań/dofinansowania: European Cooperation Projects/Sokrates/Grundtvig, 2004-2006.

1 – 113869-CP-1-2004-UK-Grundtvig-G1

Projekt: Access and Retention: Experiences of Non-traditional Learners In Higher Education RANHLE

Kierownik/wykonawca projektu: prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz; dr Adrianna Nizińska

Źródło finansowania badań/dofinansowania: Lifelong Learning Programme EU 2008 - 2011 Ref. 135230-LLP-2007-UK-KA1SCR

 

Projekt: Impact assessment of ongoing reforms in education and training on the adult learning sector (zlecenie od: European Commission, DG Education and Culture, 2010)

Kierownik/wykonawca projektu: prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz; dr Adrianna Nizińska

Źródło finansowania badań/dofinansowania: centrum Research Voor Beleid, Holandia, Finansowanie -  środki z funduszy europejskich – praca ekspercka

 

Projekt: National Reports on the Action Plan on Adult Learning

Kierownik/wykonawca projektu: prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz; dr Adrianna Nizińska

Źródło finansowania badań/dofinansowania: zlecenie od: Komisji Europejskiej  DG EAC, Adult Learning Working Group)

 

Projekt: Postdoctoral 'seedcorn' research grant , temat grantu: Konsekwencje doświadczania ostracyzmu i mobbingu w pracy  przez osoby o wysoko lub nisko zintegrowanej strukturze JA. Subdyscyplina: psychologia społeczna.

Kierownik/wykonawca projektu: dr Małgorzata Gamian-Wilk

Źródło finansowania badań/dofinansowania: czas trwania: grudzień 2010 – czerwiec 2011, grant finansowany przez European Association of Social Psychology.

 

 

PROJEKTY BADAWCZE - GRANTY ZEWNĘTRZNE (KRAJOWE):

Projekt: Trajektorie uczenia się w instytucjach kształcenia ustawicznego

Kierownik/wykonawca projektu: prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz; dr Adrianna Nizińska

Źródło finansowania badań/dofinansowania: MNiSW 2009 - 2011, nr projektu: N N106 135237, nr decyzji 1352/B/H03/2009/37.

 

Projekt: Obraz przemian edukacyjnych po 1989 roku w publicystyce polskiej

Kierownik/wykonawca projektu: dr Tomasz Tokarz

Źródło finansowania badań/dofinansowania: MNiSW 2010, nr proj. N N106 267438, nr decyzji: 2674/B/H03/2010/38 

 

Projekt: Polacy w Wielkiej Brytanii - portrety życia szkolnego dzieci polskich migrantów w kontekście szerszych procesów adaptacji do nowych warunków społeczno-kulturowych.

Kierownik/wykonawca projektu: dr Piotr Mikiewicz

Źródło finansowania badań/dofinansowania: projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  nr.:1390/B/H03/2009/37, 09.2009-06.2011

 

Projekt:: Odpowiedzialność uczelni za kształtowanie zachowań prospołecznych absolwentów.

Kierownik/wykonawca projektu: prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz; dr Adrianna Nizińska

Źródło finansowania badań/dofinansowania: Praca studyjna na zlecenie MNISW, sierpień 2010

 

 

 

 

PROJEKTY BADAWCZE (WEWNĘTRZNE):

 

Subdyscyplina: andragogika

Temat: Edukacja lokalna i zrównoważony rozwój

Autor/kierownik projektu: prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz

Zadanie badawcze: studia teoretyczne, empiryczne

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Przygotowanie konferencji, publikacja

 

Subdyscyplina: andragogika

Temat: Praca zawodowa jako przestrzeń uczenia się i rozwoju ludzi dorosłych

Autor/kierownik projektu: mgr Magdalena Czubak-Koch

Zadanie badawcze: badania empiryczne

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: praca doktorska  (obrona 2011)

 

Subdyscyplina: andragogika

Temat: Codzienność jako przestrzeń uczenia się dorosłych

Autor/kierownik projektu: dr Adrianna Nizińska

Zadanie badawcze: badania empiryczne

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Monografia

 

Subdyscyplina: andragogika/metodologia badań

Temat: Between Global and Local Adult Learning and Human Development

Autor/kierownik projektu: prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz wraz z zespołem

Zadanie badawcze: studia teoretyczne, badania empiryczne

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Konferencja, referaty oraz publikacje w czasopismach

 

Subdyscyplina: andragogika

Temat: Tożsamość edukacyjna i uczenie się w szkołach wyższych

Autor/kierownik projektu: dr A. Nizińska

Zadanie badawcze: Publikacja wyników badań nastąpi w języku polskim i angielskim; referaty na konferencjach zagranicznych

 

Subdyscyplina: Metodologia nauki

Temat: Metodologia nauki – ortodoksja i refleksyjność

Autor/kierownik projektu: Prof. dr hab. M. Malewski

Zadanie badawcze: Studium teoretyczne, projekt indywidualny

 

Subdyscyplina: Filozofia

Temat: Krytyka społeczna bez teorii krytycznej

Autor/kierownik projektu: dr Lotar Rasiński

Zadanie badawcze: Habilitacja

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: monografia

 

Subdyscyplina: Filozofia

Temat: Pojęcia krytyki i ideologii u Marksa

Autor/kierownik projektu: dr Lotar Rasiński

Zadanie badawcze: artykuł

 

Subdyscyplina: Filozofia

Temat: Idea krytyki społecznej Michaela Walzera

Autor/kierownik projektu: dr Lotar Rasiński

Zadanie badawcze: artykuł

 

Subdyscyplina: andragogika

Temat: Edukacja dorosłych w kulturze indywidualizmu

Autor/kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Kargul wraz z zespołem

Zadanie badawcze: badania literaturowe

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: referaty na konferencjach, artykuły w czasopismach

 

Subdyscyplina: poradoznawstwo

Temat: Konstruowanie osobistych teorii doradzania

Autor/kierownik projektu: prof. DSW dr hab. Bożena Wojtasik

Zadanie badawcze: opracowywanie wywiadów

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: monografia

 

Subdyscyplina: poradoznawstwo

Temat: Kierunki zmian w polskim poradnictwie edukacyjno-zawodowym

Autor/kierownik projektu: prof. DSW dr hab. Bożena Wojtasik

Zadanie badawcze: naukowe seminaria poradoznawcze, przygotowanie artykułów

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Cykl artykułów

 

Subdyscyplina: poradoznawstwo

Temat: Teoretyczne perspektywy badań nad poradnictwem edukacyjno-zawodowym

Autor/kierownik projektu: prof. DSW dr hab. Bożena Wojtasik

Zadanie badawcze: naukowe seminaria poradoznawcze, przygotowanie artykułów

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Cykl artykułów, publikacja książkowa

 

Subdyscyplina: poradoznawstwo

Temat: Poradnictwo i poradoznawstwo

Autor/kierownik projektu: prof. dr hab. Alicja Kargulowa

Zadanie badawcze: przygotowanie pracy zbiorowej

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: książka w PWN

 

Subdyscyplina: poradoznawstwo

Temat: Problemy kariery – wyzwania dla poradnictwa zawodu

Autor/kierownik projektu: dr Alicja Czerkawska

Zadanie badawcze: opracowywanie materiałów

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: monografia

 

Subdyscyplina: poradoznawstwo

Temat: Etyczne aspekty w poradnictwie

Autor/kierownik projektu: dr Alicja Czerkawska

Zadanie badawcze: studiowanie literatury

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: opracowanie artykułów

 

Subdyscyplina: poradoznawstwo

Temat: Wymiary poradnictwa. Powszechność – codzienność – intymność

Autor/kierownik projektu: dr Elżbieta Siarkiewicz

Zadanie badawcze: opracowywanie materiałów

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: monografia

 

Subdyscyplina: poradoznawstwo

Temat: Poradnictwo w kontekście zjawisk i procesów międzykulturowych

Autor/kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Kargul wraz z zespołem

Zadanie badawcze: ukazanie poradnictwa we współczesności

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: kilka artykułów

 

Subdyscyplina: poradoznawstwo

Temat: Radzenie sobie pracowników Ochotniczych Hufców Pracy ze zmianami w organizacji

Autor/kierownik projektu: prof. DSW dr hab. Bożena Wojtasik, mgr Joanna Kłodkowska

Zadanie badawcze: badania empiryczne

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: monografia

 

Subdyscyplina: poradoznawstwo

Temat: Problematyka poradnictwa w kontekście międzykulturowym

Autor/kierownik projektu: kierownik: prof. dr hab. Józef Kargul z zespołem (3 osoby)

Zadanie badawcze: odbycie stażu zagranicznego

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: wstępny raport z badań

 

Subdyscyplina: poradoznawstwo

Temat: Przesilenie życiowe w konstruowaniu karier przez osoby dorosłe

Autor/kierownik projektu: opiekun naukowy: prof. DSW dr hab. Bożena Wojtasik, mgr Joanna Minta

Zadanie badawcze: analiza zebranego materiału

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: pierwsza redakcja pracy doktorskiej

 

Subdyscyplina: poradoznawstwo/pedagogika społeczna 

Temat: Próby radzenia sobie pracowników ze zmiana kulturową

Autor/kierownik projektu: opiekun naukowy: prof. DSW dr hab. Bożena Wojtasik, mgr Joanna Kłodkowska

Zadanie badawcze: przeprowadzenie badań

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: zebranie badań empirycznych

 

Subdyscyplina: pedagogika społeczna

Temat: Oczekiwania pracodawców a kompetencje absolwentów polskich uczelni

Autor/kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Kargul, dr Anetta Pereświet-Sołtan

Zadanie badawcze: szczegóły w zgłoszonym projekcie badawczym

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: projekt w realizacji 2008-2011

 

Subdyscyplina: pedagogika społeczna

Temat: Teoria i praktyka poradnictwa 2

Autor/kierownik projektu: kierownik: prof. dr hab. Alicja Kargulowa z zespołem (12 osób)

Zadanie badawcze: redagowanie tekstów

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: publikacja książkowa

 

Subdyscyplina: pedagogika społeczna/andragogika

Temat: Biograficzne uczenie się polskich imigrantów w Anglii

Autor/kierownik projektu: opiekun naukowy: prof. dr hab. Józef Kargul, mgr Aneta Słowik

Zadanie badawcze: dokończenie badań empirycznych

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Praca doktorska

 

Subdyscyplina: praca interdyscyplinarna

Temat: Memoire, historie, experiences: reports de genre et transmission intergenerationnelle

Autor/kierownik projektu: mgr Aneta Słowik, M. Lani-Bayle

Zadanie badawcze: opracowanie wyników

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: projekt w realizacji od 2007 roku

 

Subdyscyplina: zarządzanie oświatą

Temat: Zmiany we współczesnych organizacjach

Autor/kierownik projektu: dr Anetta Preświet-Sołtan

Zadanie badawcze: kwerenda piśmiennictwa

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: opracowanie części planowanej pracy

 

Subdyscyplina: Pedagogika społeczna/ andragogika/ poradoznawstwo

Temat: Upowszechnianie - animacja – supermarket kultury (podręcznik akademicki), Poradnictwo w kontekście zjawisk  i procesów międzykulturowych

Autor/kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Kargul

Zadanie badawcze: kilka artykułów

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: monografia

 

Subdyscyplina: Pedagogika społeczna/ poradoznawstwo

Temat: Odmiany poradoznawczego dyskursu (przygotowanie publikacji do przekładu z j. polskiego na angielski)

Autor/kierownik projektu: prof. dr hab. Alicja Kargulowa

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: monografia

 

Subdyscyplina: Pedagogika społeczna/ poradoznawstwo

Temat: Poradnictwo biograficzne dla osób defaworyzowanych (uchodźców, osób starających się o azyl, emigrantów i osób bezrobotnych)

Autor/kierownik projektu: prof. DSW dr hab. Bożena Wojtasik

Zadanie badawcze: badania w ramach projektu międzynarodowego

 

Subdyscyplina: Pedagogika społeczna/ Poradoznawstwo/andragogika

Temat: Etnometodologiczny wgląd  w poradnictwo. Niekonwencjonalne metody kształcenia doradców. Edukacja „w” i „poza” akademią

Autor/kierownik projektu: dr hab. Elżbieta Siarkiewicz

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: monografia

 

Subdyscyplina: Pedagogika społeczna/ poradoznawstwo

Temat: Poradnictwo biograficzne dla osób defaworyzowanych (uchodźców, osób starających się o azyl, emigrantów i osób bezrobotnych)

Autor/kierownik projektu: dr Aneta Słowik

Zadanie badawcze: badania w ramach projektu międzynarodowego

 

Subdyscyplina: Pedagogika społeczna/ poradoznawstwo

Temat: Pamięć szkoły i wydarzeń szkolnych w badaniach biograficznych

Autor/kierownik projektu: dr Aneta Słowik

Zadanie badawcze: badania w ramach projektu międzynarodowego

 

Subdyscyplina: Pedagogika społeczna/ poradoznawstwo

Temat: Tutoring, coaching, mentoring – nowe obszary uczenia się

Autor/kierownik projektu: dr Anetta Pereświet-Sołtan

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: monografia

 

Subdyscyplina: Pedagogika społeczna/ poradoznawstwo

Temat: Analiza porównawcza koncepcji  poradnictwa egzystencjalnego

Autor/kierownik projektu: dr Alicja Czerkawska

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: monografia

 

Subdyscyplina: Pedagogika społeczna/ poradoznawstwo

Temat: Poradnictwo kariery w Holandii. Perspektywy aplikacji w Polsce

Autor/kierownik projektu: mgr Anna Bilon

Zadanie badawcze: prowadzenie badań empirycznych na wyjeździe studyjnym

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: praca doktorska

 

Subdyscyplina: Pedagogika społeczna/ poradoznawstwo/ socjologia edukacji

Temat: Poradnictwo jako subtelny instrument wspierania równości społecznej 

Autor/kierownik projektu: mgr Michał Mielczarek

Zadanie badawcze: badania w ramach projektu międzynarodowego

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: praca doktorska

 

Subdyscyplina: Pedagogika społeczna/ poradoznawstwo/ socjologia edukacji

Temat: Społeczne uwarunkowania funkcjonowania systemów edukacyjnych

Autor/kierownik projektu: mgr Michał Mielczarek

Zadanie badawcze: badania w ramach projektu międzynarodowego

 

Subdyscyplina: Pedagogika społeczna/poradoznawstwo

Temat: XIVB Letnia Szkoła Młodych Andragogów i Poradoznawców

Autor/kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Kargul

Zadanie badawcze: ogólnopolskie warsztaty teoretyczno-metodologiczne

 

Subdyscyplina: socjologia edukacji

Temat: Tożsamość społeczno-kulturowa w sytuacji diaspory, na przykładzie emigrantów polsko-żydowskich z „pokolenia ‘68”

Autor/kierownik projektu: mgr Marcin Starnawski

Zadanie badawcze: badania terenowe

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: praca doktorska

 

Subdyscyplina: socjologia edukacji

Temat: Pytania o naturę człowieka w kontekście koncepcji współczesnej kultury

Autor/kierownik projektu: mgr Joanna Mysiakowska

Zadanie badawcze: Badania empiryczne, ilościowe i jakościowe

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: doktorat

 

Subdyscyplina: pedagogika rodziny

Temat: Badania biograficzne – doświadczenia traumatyczne w dzieciństwie jako czynnik wysokiego ryzyka stosowania przemocy w życiu dorosłym

Autor/kierownik projektu: dr Dorota Dyjakon

Zadanie badawcze: badania biograficzne

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Monografia

 

Subdyscyplina: pedagogika rodziny

Temat: Funkcjonowanie placówki opiekuńczo wychowawczej (dom dziecka). Jak czują domowość wychowankowie domu dziecka, bezdomność dzieci w domach dziecka.

Autor/kierownik projektu: kierownik: prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak - Dziemianowicz, mgr Beata Bochnia

Zadanie badawcze: badania w działaniu

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: referaty na konferencjach tematycznych

 

Subdyscyplina: pedagogika rodziny

Temat: Rodzina we współczesnym dyskursie społeczno-politycznym

Autor/kierownik projektu: kierownik: prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak – Dziemianowicz wraz z zespołem

Zadanie badawcze: opracowanie kierunków zmian w zakresie polityki prorodzinnej oraz funkcjonowanie instytucji pomocy rodzinie

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: artykuły w czasopismach naukowych, referaty na konferencjach tematycznych

 

Subdyscyplina: pedagogika rodziny

Temat: Pedagogika – perspektywa poszerzona

Autor/kierownik projektu: prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, dr Paweł Rudnicki

Zadanie badawcze: prace organizacyjne

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: seminarium ogólnopolskie, książka

 

Subdyscyplina: pedagogika rodziny / polityka społeczna

Temat: Bezdomne dzieciństwo. Aspekty społeczno-ekonomiczne, pedagogiczne i psychologiczne.

Autor/kierownik projektu: kierownik: prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak – Dziemianowicz wraz z zespołem

Zadanie badawcze: diagnoza problemu i synteza dotychczasowych badań i raportów w tym zakresie

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: konferencja naukowa, monografia pt. "Bezdomne dzieciństwo. Aspekty społeczno-ekonomiczne, pedagogiczne i psychologiczne”

 

Subdyscyplina: pedagogika rodziny / socjologia edukacji

Temat: Szkoła dla rodziców

Autor/kierownik projektu: kierownik: prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak – Dziemianowicz wraz z zespołem

Zadanie badawcze: opracowanie programów pomocy w budowaniu kompetencji wychowawczych rodziców

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: pilotażowy program szkoły dla rodziców

 

Subdyscyplina: pedagogika szkoły

Temat: Zespół Szkół Autorskich ALA jako szkoła eksperymentalna

Autor/kierownik projektu: dr Maria Sitko

Zadanie badawcze: badania terenowe

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: cykl artykułów

 

Subdyscyplina: pedeutologia

Temat: Perspektywy rozwoju tutoringu w polskiej szkole

Autor/kierownik projektu: dr Maria Sitko

Zadanie badawcze: badania literaturowe

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Artykuł

 

Subdyscyplina: pedeutologia

Temat: Rozumienie siebie przez nauczycieli jako wymiar praktyki edukacyjnej i przedmiot badań

Autor/kierownik projektu: mgr Grażyna Wyszyńska

Zadanie badawcze: badania empiryczne

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: praca doktorska

 

Subdyscyplina: pedeutologia

Temat: Nauczyciel, czyli kto? – studia teoretyczne i prace badawcze dotyczące nauczyciela i jego drogi edukacyjnej do zawodu

Autor/kierownik projektu: mgr Barbara Kutrowska

Zadanie badawcze: badania literaturowe i empiryczne

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: publikacja

 

Subdyscyplina: pedagogika rodzinna

Temat: Miejsce kategorii religijności w wychowaniu dziecka

Autor/kierownik projektu: mgr Iwona Hęćka

Zadanie badawcze: praca doktorska

 

Subdyscyplina: pedagogika rodzinna

Temat: Rodzinna praktyki zadamawiania i wykluczania

Autor/kierownik projektu: mgr Beata Bochnia

Zadanie badawcze: praca doktorska

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Uczestnictwo w konferencjach nawiązujących do problematyki pracy doktorskiej, publikacje tekstów oraz opracowanie badań

 

Subdyscyplina: pedagogika rodziny/psychopatologia

Temat: Specyfika przewartościowań w procesie psychoterapii sprawców przemocy domowej

Autor/kierownik projektu: dr Dorota Dyjakon

Zadanie badawcze: monografia

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Badania terenowe

 

Subdyscyplina: pedeutologia

Temat: Społeczne komunikowanie się w edukacji

Autor/kierownik projektu: mgr Barbara Kutrowska

Zadanie badawcze: monografia

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Współredakcja z UKW

 

Subdyscyplina: pedeutologia

Temat: Tutoring w doświadczeniach wrocławskich gimnazjalistów i tutorów

Autor/kierownik projektu: dr Maria Sitko

Zadanie badawcze: artykuł

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Badania terenowe

 

Subdyscyplina: dydaktyka

Temat: Diagnoza czytania i pisania w klasach V („na półmetku”)

Autor/kierownik projektu: mgr Barbara Kutrowska

Zadanie badawcze: kontynuacja diagnozy w kolejnym roku szkolnym

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Współpraca z Wydziałem Edukacji (raport dla organu prowadzącego szkoły)

 

Subdyscyplina: filozofia edukacji

Temat: Filozoficzne konteksty pedagogicznego sporu o kategorię podmiotu

Autor/kierownik projektu: dr Maria Reut

Zadanie badawcze: cykl publikacji

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Kwerenda biblioteczna

 

Subdyscyplina: Pedagogika ogólna

Temat: Edukacja społecznie zaangażowana w działaniach NGO i grup nieformalnych

Autor/kierownik projektu: dr Paweł Rudnicki

Zadanie badawcze: Analiza materiału empirycznego, kwerenda, przygotowanie monografii.

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: monografia

 

Subdyscyplina: Pedagogika ogólna / socjologia edukacji / pedagogika społeczna

Temat: Monografia „Społeczno-ideologiczne konteksty edukacji”

Autor/kierownik projektu: prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, dr Paweł Rudnicki, mgr Marcin Starnawski, dr Tomasz Tokarz

Zadanie badawcze: Opracowanie podręcznika akademickiego

 

Subdyscyplina: Pedagogika społeczna

Temat: Seminarium Filmu Dokumentalnego DSW, edycja druga

Autor/kierownik projektu: dr Paweł Rudnicki, mgr Marcin Starnawski, mgr Agnieszka Zembrzuska

Zadanie badawcze: Organizacja seminarium

 

Subdyscyplina: Pedagogika rodziny

Temat: Rodzinne praktyki zadamawiania i wykluczania-opis

Autor/kierownik projektu: mgr Beata Bochnia

Zadanie badawcze: Badania biograficzne

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: doktorat

 

Subdyscyplina: Pedagogika rodziny

Temat: Skala i rodzaje wykluczenia rodzinnego. Metody pomocy rodzinie

Autor/kierownik projektu: mgr  Beata Bochnia

Zadanie badawcze: studiowanie literatury

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: opracowanie artykułów

 

Subdyscyplina: Pedagogika ogólna

Temat: Nauczyciel czyli NIKT

Autor/kierownik projektu: mgr Barbara Kutrowska

Zadanie badawcze: konferencje, kwerendy

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: opracowanie artykułów

 

Subdyscyplina: Pedagogika rodziny/psychopatologia

Temat: Związek partnerski - wybór czy przymus.

Badania osobowościowe par małżeńskich i formy przystosowania do  dysfunkcji i patologii

Autor/kierownik projektu: dr Dorota Dyjakon

Zadanie badawcze: Pogłębienie rozumienia dysfunkcji i patologii funkcjonowania związków małżeńskich . Wzbogacenie metod pracy terapeutycznej z małżeństwami dotkniętymi przemocą domową.

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Badania terenowe

 

Subdyscyplina: Polityka oświatowa

Temat: Co dalej z polska szkołą?

Autor/kierownik projektu: prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, dr Paweł Rudnicki, mgr Barbara Kutrowska

Zadanie badawcze: Seminarium

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: organizacja seminarium

 

Subdyscyplina: Pedagogika rodziny

Temat: Problemy współczesnego rodzicielstwa. Konteksty interdyscyplinarne.

Autor/kierownik projektu: prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz wraz z zespołem

Zadanie badawcze: badania, konferencja

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: publikacja

 

Subdyscyplina: pedagogika ogólna

Temat: Pedagogika rodzinna wyznania katolickiego i protestanckiego

Autor/kierownik projektu: dr Teresa Chmiel

Zadanie badawcze: publikacja rozprawy doktorskiej

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: monografia

 

Subdyscyplina: pedagogika ogólna

Temat: Losy absolwentów uczelni prywatnych

Autor/kierownik projektu: kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk

Zadanie badawcze: analiza materiału

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: monografia

 

Subdyscyplina: pedagogika ogólna

Temat: Konsultanci Zespołu Nauczycielskiego

Autor/kierownik projektu: mgr Małgorzata Mikołajczyk, dr P. Mikiewicz, dr S. Krzychała

Zadanie badawcze: badania empiryczne

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: publikacje, współpraca ze środowiskiem

 

Subdyscyplina: Pedeutologia

Temat: Opresyjne zachowania uczniów wobec nauczycieli

Autor/kierownik projektu: mgr Małgorzata Mikołajczak-Woźniak

Zadanie badawcze: przeprowadzanie badań jakościowych

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: szczegółowy konspekt rozprawy doktorskiej

 

Subdyscyplina: socjologia edukacji

Temat: Selekcja i segregacja szkolna – próba krytycznych studiów nad fundamentalnym problemem pedagogicznym

Autor/kierownik projektu: kierownik: prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica, mgr Karolina Reinhard

Zadanie badawcze: kwerenda biblioteczna

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: konspekt rozprawy doktorskiej

 

Subdyscyplina: filozofia edukacji

Temat: Sens istnienia\obecności dziecka z syndromem apallicznym. Implikacje edukacyjne

Autor/kierownik projektu: prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica, mgr Aneta Kochanowicz

Zadanie badawcze: badania biograficzne

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Rozprawa doktorska

 

Subdyscyplina: pedagogika ogólna/socjologia edukacji

Temat: Selekcja i segregacja szkolna – próba krytycznych studiów nad fundamentalnym problemem pedagogicznym

Autor/kierownik projektu: prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica, mgr Karolina Reinhard

Zadanie badawcze: Kwerenda biblioteczna, przygotowanie kwestionariusza

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Monografia

 

Subdyscyplina: Pedagogika porównawcza

Temat: Cywilizacja zachodnia. Specyfika rozwoju, tradycje, preferowane wartości

Autor/kierownik projektu: prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk

Zadanie badawcze: Studia teoretyczne (studium finalne opracowania),

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: monografia

 

Subdyscyplina: Pedagogika ogólna

Temat: Społeczności lokalne- rozwój, zmiany, perspektywy

Autor/kierownik projektu: prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk

Zadanie badawcze: Nowe ustalenia z konwentem samorządowym. Studia teoretyczne badania empiryczne

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: zeszyty z corocznej konferencji

 

Subdyscyplina: pedagogika wczesnoszkolna

Temat: Uczeń w refleksji nauczycieli małego dziecka

Autor/kierownik projektu: dr Zofia Sujak-Kałuszyńska

Zadanie badawcze: przeprowadzenie badań

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: artykuł

 

Subdyscyplina: pedagogika wczesnoszkolna/metodyka nauczania

Temat: Metoda storytelling w kształtowaniu umiejętności opowiadania w języku ojczystym i obcym na poziomie edukacji elementarnej

Autor/kierownik projektu: dr Elżbieta Kalinowska

Zadanie badawcze: opracowanie materiałów dydaktycznych dla studentów i nauczycieli

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: film instruktażowy, artykuł, przewodnik metodyczny

 

Subdyscyplina: edukacja elementarna

Temat: Ewolucja koncepcji kształcenia nauczycieli w perspektywie obniżenia wieku obowiązku szkolnego

Autor/kierownik projektu: dr Elżbieta Kalinowska z zespołem

Zadanie badawcze: Analiza programów kształcenia nauczycieli i ich konfrontacja z podstawą programową

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Nowy program studiów w zakresie edukacji elementarnej, publikacja

 

Subdyscyplina: logopedia \ pedagogika specjalna

Temat: Różnicowanie możliwości językowych dzieci niemówiących (AAC)

Autor/kierownik projektu: mgr Aneta Kochanowicz

Zadanie badawcze: Kwerenda biblioteczna, badania terenowe, rozdział w monografii

 

Subdyscyplina: pedagogika wczesnoszkolna

Temat: Trudności w uczeniu się szkolnym w ujęciu współczesnych teorii umysłu

Autor/kierownik projektu: dr Zofia Sujak-Kałuszyńska

Zadanie badawcze: artykuł

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Kwerenda biblioteczna

 

Subdyscyplina: pedagogika wczesnoszkolna

Temat: Metoda projektu w edukacji przedszkolnej

Autor/kierownik projektu: prof. DSW dr hab. Jolanta Zwiernik, dr Katarzyna Gawlicz

Zadanie badawcze: Zadanie będzie łączyć elementy: 1. szkolenie mające na celu przygotowanie grupy nauczycielek przedszkola do pracy metodą projektu z małymi dziećmi (wg Lilian Katz); 2. badania nad wdrażaniem metody projektu w grupach przedszkolnych, mających na celu zidentyfikowanie trudności, z jakimi spotykają się nauczycielki zmieniające styl pracy na uwzględniający w większym stopniu autonomię i podmiotowość dzieci, oraz wskazanie możliwości rozwiązań. Efektem będzie opracowanie przewodnika metodycznego oraz cykl artykułów

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu metody projektu dla 20 nauczycielek przedszkoli, prowadzone przez trenerki z Instytutu Małego Dziecka w Poznaniu; organizacja regularnych spotkań warsztatowych dla nauczycielek wdrażających metodę projektu; prowadzenie badań w wybranych przedszkolach wdrażających metodę projektu i przygotowanie publikacji

 

Subdyscyplina: Pedagogika wczesnoszkolna

Temat: Edukacja przedszkolna jako przestrzeń demokratyczna – cykl seminariów

Autor/kierownik projektu: dr Katarzyna Gawlicz, prof. DSW dr hab. Jolanta Zwiernik

Zadanie badawcze: Organizacja 5 otwartych seminariów

 

Subdyscyplina: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Temat: Przestrzenie i miejsca dzieciństwa

Autor/kierownik projektu: prof. DSW dr hab. Jolanta Zwiernik

Zadanie badawcze: Studia etnometodologiczne

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: artykuł

 

Subdyscyplina: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Temat: Edukacja przedszkolna jako przestrzeń demokratyczna – cykl seminariów

Autor/kierownik projektu: dr Katarzyna Gawlicz, prof. DSW dr hab. Jolanta Zwiernik

Zadanie badawcze: Organizacja 5 otwartych seminariów

 

Subdyscyplina: Pedagogika wczesnoszkolna

Temat: Edukacja do -  i dla sukcesu jako przedmiot badań  - diagnoza  problemu  ( I etap badań)

Autor/kierownik projektu: dr Teresa Neckar - Ilnicka

Zadanie badawcze: Społeczne oczekiwania wobec edukacji /nauczycieli dotyczące sukcesu/ kariery dziecka    w kontekście  zadań i celów edukacji małego dziecka  - konieczność diagnozy problemu  (studia literaturowe i analiza dokumentów – efekt:  artykuł/ wprowadzenie do publikacji  dot. pedagogiki sukcesu jako nowej subdyscypliny pedagogicznej).

 

Subdyscyplina: polityka oświatowa/pedagogika porównawcza

Temat: Polityka oświatowa w Polsce. Próba bilansu po 1989 roku

Autor/kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński

Zadanie badawcze: kwerenda, studia literaturowe, konferencje, konsultacje

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: artykuł

 

Subdyscyplina: socjologia edukacji

Temat: Dalekie skutki edukacji. Wykształcenie a jakość życia w dorosłości. Analiza wywiadów i całości źródeł z badań podłużnych

Autor/kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński

Zadanie badawcze: Analiza wywiadów i całości źródeł z badań podłużnych

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: artykuł

 

Subdyscyplina: socjologia edukacji

Temat: Szkolnictwo wyższe we współczesnej Polsce

Autor/kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński z zespołem

 

Subdyscyplina: poradoznawstwo

Temat: Filozoficzne aspekty poradnictwa

Autor/kierownik projektu: mgr Agnieszka Zembrzuska

Zadanie badawcze: Studia teoretyczne, badania jakościowe, kwerenda biblioteczna

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: doktorat

 

Subdyscyplina: polityka oświatowa/pedagogika porównawcza

Temat: Pedagogika polska. Bilans dwóch dekad: aspekty pozytywne, braki, błędy i patologie

Autor/kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński

Zadanie badawcze: Potrzeba zbliżenia pedagogiki do praktyki oświatowej i podniesienia poziomu tej dyscypliny

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Konferencje, konsultacje, kwerendy

 

Subdyscyplina: socjologia edukacji

Temat: Nowe stratyfikacje w szkolnictwie wyższym

Autor/kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński z zespołem

Zadanie badawcze: Rosnące różnice jakości kształcenia pomiędzy szkołami oraz położenia materialnego pracowników tego sektora

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Prace studyjne

 

Subdyscyplina: socjologia edukacji/polityka oświatowa

Temat: Trajektorie kształcenia młodzieży Wrocławia. Badanie podłużne i porównawcze

Autor/kierownik projektu: dr Piotr Mikiewicz z zespołem

Zadanie badawcze: Wytworzenie kartoteki wyjściowej, badania I etapu

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Wielkość próby

 

Subdyscyplina: Socjologia edukacji

Temat: Nowe zróżnicowania i nierówności w szkolnictwie wyższym

Autor/kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński

Zadanie badawcze: Wyłaniają  się nowe zróżnicowania pomiędzy szkołami wyższymi, wewnątrz nich i w obrębie profesji akademickich, np. segmentacja, frakcjonizacja, atomizacja, deprofesjonalizacja, odróżnicowanie, które wymagają zdefiniowania i określenia nowych pól badawczych

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Konsultacje, kwerenda, sondaże, wywiady wybiórcze

 

Subdyscyplina: Polityka oświatowa

Temat: Całościowa koncepcja przebudowy edukacji w ponowoczesnych demokracjach. Projekt A. Avirama

Autor/kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński

Zadanie badawcze: W Polsce nie dysponujemy całościową wizją zmian edukacyjnych adekwatną do skali i swoistości przeobrażeń społeczno-ekonomiczno-technologicznych.  Udana próba Avirama zasługuje na studiowanie, wydanie i debatę.

 

Subdyscyplina: Pedagogika ogólna

Temat: Wyzwania ponowoczesności a tradycja humanistyczna w badaniach i studiach pedagogicznych

Autor/kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński

Zadanie badawcze: Wielki zakres zmian (rewolucji) ponowoczesności wymaga opracowania strategii badań pedagogicznych. Czy trzeba odrzucić tradycję humanistyczną, czy czerpanie z niej jest konieczne? 

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Konferencja, artykuł

 

Subdyscyplina: Socjologia edukacji

Temat: Edukacja a współczesna przestrzeń miejska

Autor/kierownik projektu: dr Piotr Mikiewicz

Zadanie badawcze: W kontekście badan nad kapitałem społecznym i selekcjami szkolnymi realizowanymi w ramach projektu habilitacyjnego oraz w międzynarodowym projekcie badawczym Preparing urban Youth for further education and training, pojawiła się konieczność dodatkowych studiów nad specyfiką funkcjonowania współczesnych aglomeracji –konkretnie chodzi o zbadanie społecznej przestrzeni miasta Wrocławia jako tła dla procesów selekcji i trajektoryzacji edukacyjnych.

 

Subdyscyplina: historia wychowania

Temat: Spory o edukację w polskiej debacie publicznej po 1989 roku

Autor/kierownik projektu: dr Tomasz Tokarz

Zadanie badawcze: przeprowadzenie badań - kwerenda biblioteczna

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: artykuły, referaty konferencyjne, monografia

 

Subdyscyplina: historia wychowania

Temat: Państwo a edukacja – relacje na przestrzeni wieków

Autor/kierownik projektu: dr Tomasz Tokarz

Zadanie badawcze: przeprowadzenie badań - kwerenda biblioteczna

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: artykuły, referaty konferencyjne, monografia

 

Subdyscyplina: historia wychowania

Temat: Koncepcje edukacyjne polskich konserwatystów po 1989 roku

Autor/kierownik projektu: dr Tomasz Tokarz

Zadanie badawcze: przeprowadzenie badań - kwerenda biblioteczna

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: referat, artykuły

 

Subdyscyplina: historia wychowania

Temat: Uwarunkowania polityczne szkolnictwa na Dolnym Śląsku w okresie powojennym

Autor/kierownik projektu: mgr Grzegorz Malczewski

Zadanie badawcze: przeprowadzenie badań - kwerenda biblioteczna

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: rozprawa doktorska

 

Subdyscyplina: historia wychowania

Temat: Życie codzienne szkoły jezuickiej w okresie staropolskim

Autor/kierownik projektu: prof. DSW dr hab. Jerzy Kochanowicz

Zadanie badawcze: Kwerenda biblioteczna

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Monografia

 

Subdyscyplina: historia wychowania

Temat: Doktryna wczesnego chrześcijaństwa jako przełom w wychowaniu

Autor/kierownik projektu: prof. DSW dr hab. Jerzy Kochanowicz

Zadanie badawcze: Rozdział w monografii

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: kwerenda biblioteczna, m.in. w bibliotekach niemieckich

 

Subdyscyplina: Historia wychowania

Temat: Dziecko z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w kontekście chrześcijańskiej teologii stworzenia

Autor/kierownik projektu: prof. DSW dr hab. Jerzy Kochanowicz

 

Subdyscyplina: psychologia społeczna

Temat: Podmiotowość jako kategoria opisu godności człowieka

Autor/kierownik projektu: dr Barbara Zimoń-Dubowik

Zadanie badawcze: próba empirycznej weryfikacji włączenia kategorii „podmiotowość” w zakres psychologii godności

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: publikacja

 

Subdyscyplina: psychologia społeczna

Temat: Mobbing w ośrodkach pomocowych – charakterystyka zjawiska

Autor/kierownik projektu: dr Barbara Zimoń-Dubowik

Zadanie badawcze: badania empiryczne (wywiad, badania kwestionariuszowe) prowadzenie szkoleń wyjazdowych

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: publikacja (artykuł) udział w konferencji

 

Subdyscyplina: psychologia społeczna

Temat: Konstrukcja kwestionariusza do pomiaru tendencji do ulegania

Autor/kierownik projektu: dr Małgorzata Gamian-Wilk

Zadanie badawcze: badania psychometryczne

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: publikacja narzędzia

 

Subdyscyplina: psychologia społeczna

Temat: Eksploracja profilu osób mobbingowanych w pracy

Autor/kierownik projektu: dr Małgorzata Gamian-Wilk

Zadanie badawcze: Korelacyjne badania o charakterze grupowym osób pracujących

 

Subdyscyplina: psychologia społeczna

Temat: Podmiotowe uwarunkowania konformizmu

Autor/kierownik projektu: dr Małgorzata Gamian-Wilk

Zadanie badawcze: Badania eksperymentalne uwzględniające różnice indywidualne związane z uległością wobec presji grupy

 

Subdyscyplina: psychologia społeczna

Temat: Samopoznanie i samoregulacja a uległość

Autor/kierownik projektu: dr Małgorzata Gamian-Wilk

Zadanie badawcze: Badania korelacyjne i eksperymentalne uwzględniające różnice wynikające z podatności na różnego rodzaju strategie wpływu społecznego

 

Subdyscyplina: psychologia społeczna

Temat: Związek uwikłania w mobbing w pracy i rozpoznawania oraz akceptacji kłamstwa

Autor/kierownik projektu: dr Małgorzata Gamian-Wilk, mgr Katarzyna Cantarero

Zadanie badawcze: Korelacyjne badanie o charakterze grupowym osób pracujących

 

Subdyscyplina: psychologia społeczna

Temat: Postawy życiowe prezentowane przez uczniów szkół średnich

Autor/kierownik projektu: dr Barbara Zimoń-Dubowik, mgr Maria Szecówka-Nowak

Zadanie badawcze: Pomiar sensu życia (vs pustki egzystencjalnej), znaczenie posiadanych celów, przekonań nt kontrolowania własnego losu. Poszukiwanie uwarunkowań podejmowanych przez młodzież decyzji, przeżywania czasu i poczucia podmiotowości

 

Subdyscyplina: psychologia zdrowia

Temat: Kompetencje intelektualne i społeczne a wiedza na temat własnej seksualności uczniów szkół zawodowych

Autor/kierownik projektu: dr Barbara Zimoń-Dubowik, mgr Maria Szecówka-Nowak

Zadanie badawcze: Badanie na temat związku między inteligencją i kompetencjami społecznymi a wiedzą młodzież na temat własnej seksualności; poszukiwanie metod prowadzenia rozmowy na temat seksualności w celu promowania prawidłowego rozwoju i zdrowia psychicznego

 

Subdyscyplina: psychologia poznawcza

Temat: Kategoryzacja błędnych odpowiedzi w teście o badania zdolności edukacyjnych

Autor/kierownik projektu: mgr Maria Szecówka-Nowak

Zadanie badawcze: Częściowe opracowanie danych zawartych w pracy doktorskiej

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Doktorat, publikacja (artykuł)

 

Subdyscyplina: Psychologia społeczna

Temat: Konsekwencje doświadczania ostracyzmu i mobbingu w miejscu pracy wśród osób o nisko zintegrowanej strukturze Ja.

Autor/kierownik projektu: dr Małgorzata Gamian-Wilk

Zadanie badawcze: Przeprowadzenie badań kwestionariuszowych i eksperymentalnych

 

Subdyscyplina: Psychologia społeczna

Temat: Rozwój kompetencji społecznych a stawanie się ofiarą mobbingu w szkole

Autor/kierownik projektu: dr Barbara Zimoń-Dubowik, dr Małgorzata Gamian-Wilk, mgr Maria Szecówka-Nowak

Zadanie badawcze: Przeprowadzenie serii kwestionariuszowych badań eksploracyjnych oraz badań podłużnych

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Testy psychologiczne, publikacja, udział w konferencjach

 

Subdyscyplina: Psychologia społeczna

Temat: Opracowanie psychometryczne metody służącej do pomiary integracji struktury Ja (Kwestionariusz Ról Społecznych)

Autor/kierownik projektu: dr Małgorzata Gamian-Wilk

Zadanie badawcze: Tłumaczenie dwustronne metody, przeprowadzenie testów trafności i rzetelności metody

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Tłumaczenie, testy psychologiczne, publikacja

 

Subdyscyplina: Psychologia społeczna

Temat: Podmiotowe i społeczne uwarunkowania stosowania i ulegania taktykom wpływu społecznego w bliskich związkach

Autor/kierownik projektu: dr Małgorzata Gamian-Wilk, dr Krystyna Doroszewicz (SWPS)

Zadanie badawcze: Badania kwestionariuszowe i eksperymentalne

 

Subdyscyplina: Psychologia społeczna

Temat: Uwarunkowania efektywności efektu Michała Anioła

Autor/kierownik projektu: dr Małgorzata Gamian-Wilk, dr Krystyna Doroszewicz (SWPS)

Zadanie badawcze: Badania kwestionariuszowe i eksperymentalne

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Przygotowanie metody do badania efektu Michała Anioła, udział w konferencjach

 

Subdyscyplina: Psychologia społeczna

Temat: Kompetencje społeczne ofiar mobbingu w pracy

Autor/kierownik projektu: dr Małgorzata Gamian-Wilk

Zadanie badawcze: Badania kwestionariuszowe

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Testy psychologiczne, publikacja, udział w konferencjach

 

Subdyscyplina: Psychologia rozwojowa

Temat: Konstruowanie autorskich programów wspierania rozwoju ucznia zdolnego

Autor/kierownik projektu: dr Barbara Zimoń-Dubowik, mgr Maria Szecówka-Nowak

Zadanie badawcze: Udział w projekcie „Szlifowanie diamentów - Innowacyjny program wsparcia uczniów uzdolnionych”

 

Subdyscyplina: Psychologia rozwojowa

Temat: Relacje w klasie szkolnej, inteligencja emocjonalna w kontekście utraty godności

Autor/kierownik projektu: dr Barbara Zimoń-Dubowik, mgr Maria Szecówka-Nowak

Zadanie badawcze: Przeprowadzenie kwestionariuszowych badań eksploracyjnych

 

Subdyscyplina: Psychologia zdrowia

Temat: Psychologiczne konteksty godności człowieka

Autor/kierownik projektu: dr Barbara Zimoń-Dubowik

Zadanie badawcze: Przygotowanie monografii

 

Subdyscyplina: Psychologia kliniczna, psychologia sztuki, psychoanaliza filmu.

Temat: Melancholia  w obrazie, „obraz” melancholii /w wybranej ikonografii i  filmie/.

Autor/kierownik projektu: dr Andrzej Chmiel

Zadanie badawcze: Publikacja, oparta na interpretacyjnych poszukiwaniach znaczeń i podstawowych symboli  związanych z doświadczaniem melancholii  w obrazach i filmach, oraz studia literatury przedmiotu. Kontekstem edukacyjnym prac badawczych, pogłębiającym świadomość zagrożeń i problematykę depresji - melancholii jako zjawiska już nie tylko jednostkowego, ale społeczno -kulturowego,  może być także przygotowanie wielowymiarowej prezentacji nurtu ekspresjonizm /we współpracy z grupą badawczo -twórczą Ekspresja/, oraz warsztat psychoanalizy filmu.

Cel do osiągnięcia/Uzasadnienie: Koszty materiałów, filmów, reprodukcji, prac projektowych i realizacji  wystawy

 

Subdyscyplina: Psychologia analityczna architektury, psychoestetyka

Temat: Doświadczanie prostych form graficznych – prymarne doświadczenie percepcji architektury.

Autor/kierownik projektu: dr Andrzej Chmiel /oraz interdyscyplinarna  grupa badawczo - twórcza Ekspresja/

Zadanie badawcze: Kontynuacja zainicjowanych  na Politechnice badań związanych z psychologią analityczną architektury.

 

Subdyscyplina: Psychologia społeczna / psychologia pozytywna.

Temat: Sukces, a poczucie szczęścia.

Autor/kierownik projektu: dr Andrzej Chmiel

Zadanie badawcze: Kontynuacja prowadzonych badań dotyczących rozumienia i doświadczania sukcesu  w optyce produktywności i nieproduktywności, oraz jakości życia. Rozumienie sukcesu w różnych grupach wiekowych, zawodowych. Rozpoznanie podstawowych znaczeń i symboli  sukcesu oraz jego relacji do poczucia szczęścia – w badaniach jakościowych i ankietowych.

2009

GRANTY ZEWNĘTRZNE:

 

Projekt: Obraz przemian edukacyjnych po 1989 roku w publicystyce polskiej

Kierownik projektu: dr Tomasz Tokarz

Źródło finansowania badań: MNiSW.

 

Projekt: Trajektorie uczenia się w instytucjach kształcenia ustawicznego

Kierownik/wykonawca projektu: dr hab. Ewa Kurantowicz; dr Adrianna Nizińska

Źródło finansowania badań/dofinansowania: MNiSW.

 

Projekt (ekspertyza zamówiona): Analizy przypadków dobrych praktyk edukacyjnych na potrzeby raportu The Project Public Open Tender EAC/27/2008 - "Implementation of Action plan on adult learning, termin zakończenia realizacji ekspertyzy: wrzesień 2009.

Kierownik/wykonawca projektu: dr hab. Ewa Kurantowicz; dr Adrianna Nizińska

Źródło finansowania badań/dofinansowania: zamówione przez: prof. Paolo Federighi,University of Florence/ Department of Education and Cultural, Training Processes Sciences, członka the Tendering Group the German Institute for Adult Education

 

Projekt: Special Interests Groups przy International Association on Bullying and Harrassment at the Workplace, dyscyplina: psychologia organizacji, subdyscyplina: mobbing w pracy

Kierownik/wykonawca projektu: liderzy projektu: Premilla D’Cruz i Charlotte Rayner, dr Małgorzta Gamian-Wilk

Źródło finansowania badań/dofinansowania: International Association on Bullying and Harrassment at the Workplace

 

2008

 

GRANTY ZEWNĘTRZNE:

 

Projekt: Przeciwdziałanie wagarom wśród dzieci i młodzieży

Kierownik/wykonawca projektu: dr hab. Anna Oleszkowicz, dr Olga Bąk, mgr Anna Cieślik

Źródło finansowania badań/dofinansowania: na zlecenie WSiP

 

Projekt: Wpływ terapii rodzin na zdrowie psychiczne i emocjonalne dzieci

Kierownik/wykonawca projektu: Agnieszka Widera-Wysoczańska, Dorota Dyjakon

Źródło finansowania badań/dofinansowania: Ośrodek Psychologiczny Terapii Osób z Rodzin Dysfunkcyjnych EGO

 

Projekt: Diagnoza czytania i pisania w klasach IV Szkół Podstawowych Wrocławia

Kierownik/wykonawca projektu: Barbara Kutrowska

Źródło finansowania badań/dofinansowania: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

Projekt: Monitoring Hate Crimes and Victim Assistance in Poland and Germany (Monitorowanie przestępstw nienawiści i pomoc ofiarom w Polsce i Niemczech)

Kierownik/wykonawca projektu: Kierownicy projektu: Dominique John, dr Rafał Pankowski;

Zespół: dr Rafał Pankowski, dr Britta Grell, Timm Kohler, Natalia Sineaeva, Marcin Starnawski, Jacek Zinkiewicz

Źródło finansowania badań/dofinansowania: Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und
Zukunft" (Fundacja "Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość"). Organizacyjnie
prowadzony był przez niemieckie stowarzyszenie Opferperspektive z Poczdamu
oraz Stowarzyszenie "Nigdy Więcej" z Polski.

 

Projekt: Emergencja pedagogii nauczycielskiego oceniania. Studium etnopedagogiczne.

Kierownik/wykonawca projektu: kierownik prof. dr hab. Bogusława Dorota Gołebniak, wykonawca mgr Urszula Opłocka

Źródło finansowania badań/dofinansowania: Grant promotorski, MNiSW

 

GRANTY WEWNĘTRZNE:

Projekt: Badanie losów absolwentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Kierownik/wykonawca projektu: prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk

Źródło finansowania badań/dofinansowania: Dolnośląska Szkoła Wyższa

 

2007

GRANTY ZEWNĘTRZNE:

 

Projekt: Access and Retention: Experiences of Non-traditional Learners In Higher Education RANHLE

Kierownik/wykonawca projektu: dr Ewa Kurantowicz; dr Adrianna Nizińska

Źródło finansowania badań/dofinansowania: Lifelong Learning Programme EU 2007 Ref. 135230-LLP-2007-UK-KA1SCR

 

Projekt: Early language learning: meeting multicultural and multilingual Europe through national stories

Kierownik/wykonawca projektu: E. Kalinowska, R. Ligus, B. Gołębniak

Źródło finansowania badań/dofinansowania: udział w międzynarodowym projekcie realizowanym w ramach programu Socrates/Comenius, 2003-2007, Dolnośląska Szkoła Wyższa

 

2006

 

GRANTY ZEWNĘTRZNE:

 

Projekt: Life-Long Learning – Education for Democratic Citizenship

Kierownik/wykonawca projektu: prof. Prof. Michał Bron; zespół badawczy: Paweł Rudnicki, Marcin Starnawski

Źródło finansowania badań/dofinansowania: Środki unijne na realizację badań z projektu nr: EU Sokrates-Grundtvig scheme (Grant no.: 225292-CP-1-2005-1-DK-GRUNDTVIG-G1)

 

Projekt: Ubóstwo, nierówność płci, socjalizacja w rodzinie a mass media

Kierownik/wykonawca projektu: prof. Zbigniew Kwieciński

Źródło finansowania badań/dofinansowania: granty promotorskie UWM, UMK (3) - KBN

 

Projekt: Improving Access to Lifelong Learning by New Functional Structure

Kierownik/wykonawca projektu: dr Ewa Kurantowicz; mgr Agnieszka Matras

Źródło finansowania badań/dofinansowania: European Regional Project Hanse Passage – C11 – LLL

 

Projekt: Promoting Reflective Independent Learning in Higher Education - PRILHE

Kierownik projektu/zespół: dr E. Kurantowicz; dr A. Nizińska, dr R. Ligus

Źródło finansowania badań/dofinansowania: European Cooperation Projects/Sokrates/Grundtvig, 2004-2006.

1 – 113869-CP-1-2004-UK-Grundtvig-G1

 

GRANTY WEWNĘTRZNE:

 

Projekt: Skandale szkolne (opresyjne zachowania uczniów wobec nauczycieli). Diagnoza empiryczna i poszukiwanie możliwości interpretacyjnych.                             

Kierownik/wykonawca projektu: mgr Małgorzata Mikołajczak

Źródło finansowania badań/dofinansowania: 3G/bwz/2006 Dolnośląska Szkoła Wyższa

 

Projekt: Koncepcje kształcenia nauczycieli w Polsce. Między tradycją a wyzwaniami współczesności

Kierownik/wykonawca projektu: prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

Źródło finansowania badań/dofinansowania: 6G/bwz/2006 Dolnośląska Szkoła Wyższa

 

Projekt: Mobbing – psychologiczne mechanizmy utraty tożsamości zawodowej

Kierownik/wykonawca projektu: dr Barbara Zimoń-Dubowik

Źródło finansowania badań/dofinansowania: 4G/bwz/2006 Dolnośląska Szkoła Wyższa

 

2005

 

GRANTY ZEWNĘTRZNE:

 

Projekt: Kształtowanie przekonań o własnej agresywności

Kierownik/wykonawca projektu: prof. dr hab. M. Dymkowski, Olga Bąk

Źródło finansowania badań/dofinansowania: KBN – grant promotorski

 

Projekt: Tożsamość andragogów w narracjach. Między nauczaniem a uczeniem się dorosłych

Kierownik projektu/wykonawca: prof. dr hab. B. D. Gołębniak, Adrianna Nizińska

Źródło finansowania badań/dofinansowania: KBN – grant promotorski

 

Projekt: Maksymalizm moralny jako przykład tzw. dewiacji pozytywnej

Kierownik projektu/zespół: dr hab. A. Oleszkowicz, dr D. Czyżowska, dr O.Bąk

Źródło finansowania badań/dofinansowania: grant wewnętrzny Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Projekt: Psychologiczna analiza społecznej percepcji zachowań o charakterze dewiacji pozytywnej

Kierownik projektu/zespół dr  A. Oleszkowicz, O.Bąk

Źródło finansowania badań/dofinansowania: grant wewnętrzny Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 

GRANTY WEWNĘTRZNE:

 

Projekt: Małe społeczności lokalne w perspektywie andragogicznej

Kierownik/wykonawca projektu: dr Ewa Kurantowicz

Źródło finansowania badań/dofinansowania: 1G/bwz/2005 Dolnośląska Szkoła Wyższa

 

Projekt: Znaczenie zdarzeń krytycznych w biografiach edukacyjnych osób dorosłych, umowa nr 6G/bwz/2005

Kierownik projektu: mgr Katarzyna Druczak

Źródło finansowania badań/dofinansowania: Dolnośląska Szkoła Wyższa

 

Projekt: Współczesne modele kształcenia nauczycieli w polskim systemie edukacyjnym umowa nr 2G/bwz/2005

Kierownik projektu: mgr Barbara Kutrowska

Źródło finansowania badań/dofinansowania: Dolnośląska Szkoła Wyższa

 

Projekt: Ruchy kontestacyjne w aspekcie pedagogicznym, zmiany postaw, wartości, wzorców osobowych umowa nr 3G/bwz/2005

Kierownik projektu: mgr Paweł Rudnicki

Źródło finansowania badań/dofinansowania: Dolnośląska Szkoła Wyższa

 

Granty - wnioski złożone:

 

Projekt: Odmiany dialogu. Praktyki edukacyjne w szkole wyższej.

Kierownik/wykonawca projektu: kierownik prof. dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak, wykonawcy: prof. dr hab. Leszek Koczanowicz, dr Beata Zamorska, dr Hana. Cervinkova, dr Rozalia Ligus

Źródło finansowania badań/dofinansowania: złożony w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 38 konkurs w dyscyplinie: Psychologia i Pedagogika.

 

Projekt: Losy studentów i absolwentów niepublicznej szkoły wyższej

Kierownik/wykonawca projektu: prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk, dr Teresa Chmiel, dr Zbigniew Paśko, mgr Małgorzata Mikołajczak-Woźniak

Źródło finansowania badań/dofinansowania: złożony w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia: 28.07.2009r.

 

Projekt: Obraz przemian edukacyjnych po 1989 roku w publicystyce polskiej,

Kierownik/wykonawca projektu: dr Tomasz Tokarz

Źródło finansowania badań/dofinansowania: 30 VII 2009 – złożenie wniosku o finansowanie projektu badawczego (własny) na 38 konkurs MNiSW w dyscyplinie: Psychologia i Pedagogika (N106).

 

Project STRATOS Strategies for teachers and Trainers for Senior Citizens

Lifelong Learning Programme 2007 Grundtvig Learning in later life; Inter-generational learning; koordynator główny: Peter Alheit (Uniwersytet w Getyndze, Niemcy), DSW partner w projekcie; koordynator: dr hab. Ewa Kurantowicz (wniosek złożony w 2007 – lista rezerwowa; ponownie 2008)

 

Project SCS: Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego

7 Program Ramowy FP7 –SSH-2007-1: Theme 8 SSH: Activity 8.5.1 Participation and Citizenship In Europe (SSH-2007-5.1.1 Democratic „ownership” and participation); DSW partner w projekcie; koordynator główny: Agnieszka Bron (Uniwersytet w Sztokholmie); koordynator: dr hab. Ewa Kurantowicz (wniosek złożony w 2007)