Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze

Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze powstało z inicjatywy pracowników Zakładu Pedagogiki Społecznej i Poradoznawstwa DSW w dniu 31 stycznia 2011 roku. Jest to stowarzyszenie, które skupia kadrę badaczy i nauczycieli akademickich, co najmniej ze stopniem naukowym doktora, działających w obszarze poradnictwa na terenie Polski i Europy. Osoby będące członkami Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego reprezentują wiele uczelni. Wśród zrzeszonych badaczy poradoznawców jest kilku profesorów będących przedstawicielami Polski, Niemiec, Francji i Grecji oraz kilkunastu doktorów, zajmujących się poradnictwem psychologiczno-pedagogicznym w aspekcie edukacyjno-zawodowym, wychowawczym i rodzinnym.

Misją członków Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego jest rozwijanie i popularyzowanie wiedzy poradoznawczej, prowadzenie badań we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami naukowymi, przygotowywanie publikacji w języku polskim i angielskim oraz wprowadzanie innowacji w poradnictwie.

Przewodniczący – prof. zw. dr hab. Józef Kargul

Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze
ul. Strzegomska 55
53-611 Wrocław

KRS: 0000376989
REGON: 021459044
NIP: 894-30-16-993 

Strona internetowa: www.poradoznawstwo.org.pl
e-mail: ntp.dsw@gmail.com
tel. (71) 356 15 47 (dyżur w poniedziałki w godz. 10:30-12:30, pok. 520)