Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Kierunki badań

Prace badawcze pracowników mieszczą się w obszarach problemowych wyznaczonych przez następujące kierunki badań:

 • Od nauczania do uczenia się. Biograficzny wymiar edukacji
 • Współczesne poradnictwo edukacyjno-zawodowe. Konteksty, idee, aplikacje
 • Nauczyciele współcześni. Społeczne konstruowanie ich bycia w świecie nauczania
 • Edukacyjne dyskursy teraźniejszości
 • Szkoła jako instytucja ucząca się
 • Funkcjonowanie placówek wychowawczych, edukacyjnych i resocjalizacyjnych. Programy, kontekst społeczny
 • Pedagogiczne aspekty współczesnej kultury i życia społecznego
 • Psychologiczne aspekty rozwoju
 • Wybrane problemy historii kultury, oświaty i nauki
 • Dzieciństwo i rodzina. Psychologiczno-pedagogiczne warunki rozwoju
 • Dorośli jako podmiot uczenia się w kontekstach współczesnej kultury
 • Ideologiczne konteksty edukacji
 • Metodologia dyscypliny i praktykowanie nauki
 • Przestrzenie zmian i oporu w szkolnictwie wyższym
 • Szkoła jako miejsce życia nauczycieli i uczniów. Od formalnych zadań instytucji do nieformalnych sytuacji wychowawczych
 • Rodzina we współczesnym dyskursie pedagogicznym
 • Psychospołeczne strategie działania, pomagania i współpracy
 • Zrównoważony rozwój a edukacja. Indywidualne i zbiorowe tożsamości uczestników życia społecznego.