Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Badania naukowe

Badania naukowe prowadzone w Instytucie obejmują projekty własne pracowników, działalność wydawniczą oraz organizację otwartych seminariów i konferencji naukowych. Zainteresowania naukowe pracowników koncentrują się na kilku podstawowych dziedzinach:

- teoria komunikacji,

- studia nowomedialne,

- teoria i praktyka public relations,

- etyka dziennikarstwa i PR,

- propaganda i manipulacja w mediach,

- język wypowiedzi dziennikarskiej,

- opinia publiczna a media,

- komunikacja polityczna,

- dziennikarstwo sportowe,

- kulturowe konteksty dziennikarstwa muzycznego. 

 

Instytut wydaje książki naukowe. Do tej pory ukazały się:

 • Dobek-Ostrowska B. (2003), Media masowe w systemach demokratycznych: teoretyczne problemy i praktyczny wymiar komunikowania społecznego.
 • Dytman-Stasieńko A., Stasieńko J., Język@multimedia, Wrocław 2005..
 • Ostrowski A. (2003), Dziennikarstwo sportowe.
 • Szynol A.(2004), Prasa codzienna na Dolnym Śląsku w latach 1989-2003, Wrocław 2004.
 • Stasieńko J. (2005), Alien vs. Predator - gry komputerowe a badania literackie.
 • Dytman-Stasieńko A. (2006), "Święto zawłaszczonych znaczeń". 1 Maja w PRL - ideologia, rytuał, język.

W Instytucie odbywają się trzy cykliczne seminaria naukowe oraz spotkania z osobistościami świata mediów. W trakcie roku akademickiego organizowane są Warsztaty Mistrzowskie z dziedziny PR prowadzone przez najlepszych specjalistów z całej Polski. 

Instytut był organizatorem lub współorganizatorem wielu konferencji naukowych:

 • Język@multimedia, Language and Multimedia, (Szczawno Zdrój 7-9 maja 2004), z udziałem gości z Niemiec i Białorusi, kierownictwo naukowe: dr Agnieszka Dytman-Stasieńko, dr Jan Stasieńko.
 •  Demokracja i media masowe. Kto? Co? i dlaczego? (Wrocław 20 maja 2004), z udziałem prof. Grahama Murdocka (Loughborough University) prof. Beaty Ociepki (Uniwersytet Wrocławski), dr Doroty Piontek (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), dr Małgorzaty Lisowskiej-Magdziarz (Uniwersytet Jagielloński); kierownictwo naukowe: dr Janina Fras, dr Jan Stasieńko
 • Biblioteki i media: media w bibliotece, biblioteka w mediach (Wrocław, 4-5 listopada 2004). Konferencja organizowana wspólnie z pracownikami biblioteki DSWE TWP; kierownik naukowy - dr Stefan Kubów
 • Hiszpańskie media masowe i wybory parlamentarne w obliczu terroryzmu, (11 marca 2005), konferencja organizowana wspólnie z Instytutem Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Urzędem Marszałkowskim i Wrocławskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Kierownik naukowy: dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska
 • Media masowe we współczesnej Hiszpanii - wyzwania i zagrożenia (Wrocław 9 marca 2005) z udziałem prof. dr Rocio Zamory, prof. dr Elwiry Garcii de Torres, prof. dr. Jose Luisa Gonzaleza Estebana, kierownik naukowy: prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska
 • Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań (Rydzyna 10-12 października 2005); kierownictwo naukowe: dr Agnieszka Janiak, mgr Anna Wojtasik-Tokarz
 •  50 lat badań nad komunikowaniem i mediami mediami Polsce (Wrocław 30-31 marca 2006); konferencja organizowana wspólnie z Instytutem Politologii, Instytutem Stosunków Międzynarodowych oraz z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr; kierownictwo naukowe: dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska
 • Media uczniowskie sprawnym narzędziem komunikacji wewnętrznej i budowania wizerunku szkoły (Wrocław 26 kwietnia 2006); kierownik naukowy: dr Jan Stasieńko
 • Język@multimedia 2, WWW - w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych (Duszniki Zdrój 8-10 maja 2006); kierownictwo naukowe: dr Agnieszka Dytman-Stasieńko i Jan Stasieńko
 •  Kreowanie komunikowania – zawartość, kontrola, krytyka (Wrocław 15-18 wrzesień 2008) I Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej organizowany wspólnie z Instytutem Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Język@multimedia 3. Dialog-konflikt (Wrocław 2008); kierownictwo naukowe: dr Agnieszka Dytman-Stasieńko, dr Jan Stasieńko.
 • Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Przestrzeń zgiełku (28-29 września 2009 r.); kierownictwo naukowe: dr Agnieszka Janiak

Publikacje:

2005

Janiak Agnieszka „Stać się jak dziecko”. Katarktyczne przesłanie współczesnej prozy polskiej 1987-2000,

Zeszyty Karmelitańskie, Wrocław 2005

Janiak Agnieszka Obecność śmierci we współczesnej przestrzeni medialnej i społecznej Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka,  Wrocław 2005

Matynia Elżbieta, Feminist Art. And Democratic Culture, “Performance Art. Journal”, 2005

Ordyłowski Marek, W służbie ideologii. Sport polski w czasach realnego socjalizmu.  w: Ksiega Pamiątkowa dedykowana prof. B. Pasierbowi w 70 rocznicę urodzin, Zielona Góra 2005.

Skrzydlewski Wojciech, Kampanie społeczne w mediach - doświadczenia polskie, w: Młodzież wobec niegościnnej rzeczywistości, (red.) R. Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik, Wrocław 2005

Suleja Włodzimierz, Niedostatki zbiorowej pamięci Nowe Życie., „Dolnośląskie pismo katolickie”, Wrocław 1/2005

Język a multimedia, red. Agnieszka. Dytman-Stasieńko, Jan. Stasieńko, Wrocław 2005 (red.)

Dytman-Stasieńko A., Hasła pierwszomajowe a manipulacja odbiorcą, Język a multimedia, red. Agnieszka. Dytman-Stasieńko, Jan. Stasieńko, Wrocław 2005

Dytman-Stasieńko Agnieszka., Culture jamming – walka o prawo do komunikowania się, Język a multimedia, red. Agnieszka Dytman-Stasieńko, Jan Stasieńko, Wrocław 2005

Stasieńko Jan., Przemoc języka jako przemoc sensu. O wojnie podmiotu i znaczenia w multimediach,  Język a multimedia, red. Agnieszka. Dytman-Stasieńko, Jan. Stasieńko, Wrocław 2005

 

 2006

Bielawski Piotr, Recenzja książki Frasera P. Seitela „Public Relations w praktyce” [w:] Serii  Uniwersytetu Wrocławskiego ,”Nowe media - nowe w mediach”, Aleksander Woźny,( red.) Wrocław 2006

Menedżerowie - analfabeci w PR: rozmawiają Piotr Bielawski i Aleksander Woźny, [w:] Serii  Uniwersytetu Wrocławskiego ,Nowe media - nowe w mediach, Aleksander Woźny,   (red.) Wrocław 2006

Janiak Agnieszka Komunikacyjna wartość ciszy w: Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją  Wrocław 2006

Janiak Agnieszka Śmierć – temat nieobecny czy wszechobecny (w życiu, w mediach, w edukacji,

Wszechnica DSWE TWP2006

Krzemińska Wanda,Telefonia cyfrowa – nowe zachowania komunikacyjne, w: Język i multimedia, J.

Stasieńko i A. Dytman-Stasieńko (red.), Wrocław 2006

Łódzki Bartłomiej, Agresja, przemoc i terror w telewizyjnych programach informacyjnych w Polsce [w:] B. Dobek-Ostrowska (red.), Media masowe w demokratyzujących się systemach politycznych. Wrocław 2006

Łódzki Bartłomiej, Radio cyfrowe – przyszłość radiofonii w XXI wieku, „Studia Medioznawcze” 3(26), Warszawa 2006

Matynia Elżbieta, Wypisy z Michnika, an essay for the book Nasz Przyjaciel Adam, Kraków 2006

Matynia Elżbieta, Performative Democracy, Chicago 2006

Matynia Elżbieta, Poland Provoked: How Women Artists En-Gendered Democracy, “Current History: A Journal of Contemporary World Affairs”, 2006

Matynia Elżbieta, Liberalizm na Nasze Czasy, w: Ira Katznelson, Krzywe koło liberalizmu: Listy do Adama Michnika, Wrocław 2006

Matynia Elżbieta, Provincializing Global Feminism, “Social Research”, 2006

Skrzydlewski Wojciech Wybrane aspekty e-learningu, W. Skrzydlewski, A.Michalak, K.Kuźmicz (w:) W. Strykowski (red.), Media a edukacja, od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej, Poznań 2006

Dytman - Stasieńko Agnieszka., „Damy krajowi więcej lepszych wyrobów!” - kampanie pierwszomajowe pierwszej połowy lat pięćdziesiątych, Socrealizm. Fabuły - komunikaty - ikony, (red.) K. Stępnik, M. Piechota, Lublin 2006

Dytman-Stasieńko Agnieszka., Stasieńko Jan, Sieć metafor, metafory Sieci i studia nad Siecią, [w:] Agnieszka. Dytman-Stasieńko, Jan. Stasieńko (red.), Język a multimedia 2. WWW – w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, Wrocław 2008.

Dytman-Stasieńko Agnieszka,  Multimedialny dyskurs naukowy – szanse, wyzwania, zagrożenia Oblicza komunikacji 1: Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, tom I, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska Wyd. Tertium, Kraków 2006

Dytman-Stasieńko Agnieszka., Buy Nothing Day jako przykład komunikacyjnego karnawału Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska, Wrocław 2006

Dytman-Stasieńko Agnieszka, Święto zawłaszczonych znaczeń. 1 Maja w PRL - ideologia, rytuał, Wrocław 2006

Węglińska Agnieszka, Media w sytuacji konfliktu, „Rocznik bezpieczeństwa międzynarodowego 2006, Wrocław 2006

Węglinska Agnieszka ,The Borderlines of the Freedom of Speech?-Media Ethics In the Conflicts of Religious Nature, P. Mickiewicz (red.)From Total War to War Against Terrorism, Wroclaw 2006

 

2007

Bielawski Piotr, Public Relations w strukturze organizacji, [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nauki Humanistyczne nr 11,  Jerzy Jarco, (red.) Wrocław 2007

Janiak Agnieszka Zdesakralizowane świątynie ciszy – kościół, cmentarz, muzeum, biblioteka, w: Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, Wrocław2007

Janiak A., Krzemińska W., Wojtasik-Tokarz A., Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, Wrocław 2007

Krzemińska Wanda Nowe technologie komunikacyjne: wolność czy zniewolenie?, Biblioteka Wszechnicy DSW, Wrocław 2007

Krzemińska Wanda, Janiak Agnieszka,Anna Wojtasik-Tokarz, Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań. Wrocław2007

Krzemińska Wanda, Krzemińska Agnieszka ; Ekspansja nowych form komunikacyjnych w środowisku dźwiękowym człowieka, , [w:] Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań., A. Janiak, A. Wojtasik-Tokarz (red). Wrocław2007

Lechański Dariusz, System prasowy w Austrii, w: B. Dobek- Ostrowska (red),   Media masowe na świecie, Wrocław 2007

Lechański Dariusz, Transformacja rynku telewizyjnego w Austrii, w: B. Dobek- Ostrowska (red),  Media masowe na świecie, Wrocław 2007

Łódzki Bartłomiej, Reakcja polskich mediów po zamachach terrorystycznych w Madrycie 11 marca 2004 [w:] B. Dobek-Ostrowska, M. Kuś (red.), Hiszpania: Media masowe i wybory w obliczu terroryzmu, Wrocław 2007

Łódzki Bartłomiej, Radio and new technology [w:] S. Jędrzejewski (red.), The medium with promising future, Lublin 2007

Łódzki Bartłomiej, Relacjonowanie kampanii parlamentarnej 2005 r. w „Wiadomościach” TVP 1 [w:] T. Sasińska-Klas (red.), Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, Toruń2007

Małuszyński Wojciech, Audyt komunikacyjny, jako składnik wewnętrznego public relations., W: Tworzydło D, Soliński T.(red) Pracownicy i media w procesie komunikacji. Rzeszów 2007

Ordyłowski Marek, Sport jako czynnik integracyjny Dolnego ludności  Śląska po II wojnie światowej

Dolnoślązacy?  w: Kształtowanie tożsamości mieszkańców Dolnego Śląska po II wojnie światowej, pod redakcją  Joanny Nowosielskiej-Sobel i Grzegorza Straucholda, Wrocław 2007

Ordyłowski Marek Z dziejów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Zakład Historii

Kultury Fizycznej Biuletyn Nr 6 Sekcji Historii Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, Gorzów Wlkp. 2007

Ordyłowski Marek, Recenzja książki „Ruch olimpijski na Ziemii Gorzowskiej” pod red. B. Woltmanna i R. Urban, Biuletyn Sekcji Historii Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej Nr 7/2007.

Ordyłowski Marek Ruch olimpijski we Wrocławiu w okresie III Rzeczpospolitej

Szkice i Studia z dziejów kultury fizycznej. Księga wydana z okazji 75 rocznicy urodzin Profesora Bernarda Woltmanna, Rzeszów 2007

Ordyłowski Marek Depozyt miasta Zielonej Góry w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu.Zielona Góra na przestrzeni dziejów: przemiany społeczno-kulturalne, Zielona Góra 2007

Ordyłowski Marek 50 lat wrocławskiego sportu 1945-199, Wrocław 2007

Ostrowski Andrzej, Media – Sport – Polityka, Media w Polsce – pierwsza władza IV Rzeczpospolitej, Olsztyn 2007

Ostrowski Andrzej, Telewizyjna transmisja sportowa czyli największy teatr świata, Wrocław 2007

Skrzydlewski Wojciech Główne kierunki badań w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej DSWE TWP (w:) Janina Fras (red.), Studia nad mediami i komunikowaniem masowym, Toruń 2007

Węglińska Agnieszka, Nowe media w sytuacji zagrożenia I konfliktu, Rocznik bezpieczeństwa międzynarodowego 2007, Wrocław 2007

Węglińska Agnieszka, Brytyjski model mediów publicznych, Łódź 2007

Węglińska Agnieszka, Zmiany na rynku mediów elektronicznych w Wielkiej Brytanii,

w: B. Dobek- Ostrowska (red),   Media masowe na świecie, Wrocław 2007

2008

Janiak Agnieszka W stronę naukowego dyskursu multimedialnego, w: Dytman-Stasieńko A., Janiak J., Stasieńko J. (red.), Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną, Toruń 2008

Dytman-Stasieńko Agnieszka ., Janiak Agnieszka , Stasieńko Jan. (red.), Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną, Toruń 2008

Janiak Agnieszka (Nie)tolerancja dla żałoby. Studium sytuacji rodziców zmarłych noworodków, (w:) Dyskursy i przestrzenie (nie)tolerancji, Łódź 2008

Janiak Agnieszka Nowe funkcje kulturowe wirtualnych nekropolii, WWW – w sieci metafor. w:  Język a multimedia 2  Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych,  Wrocław 2008

Krzemińska Wanda Kompresja przekazów językowych w społeczeństwie informacyjnym. w: Oblicza komunikacji – Strategie komunikacyjne i integracyjne. Materiały z ogólnopolskiej  konferencji WSUS  Katowice 2008

Krzemińska Wanda Zachowania bezpieczne w środowisku komunikacyjnym konsumpcjonizmu. w: Konsumpcjonizm w przekazach komunikacji społecznej. Międz. konferencja WSH,  Szczecin 2008

Łódzki Bartłomiej, Election coverage in Poland (współautor tekstu z B.Dobek-Ostrowską) [w:] J. Stromback, L. L. Kaid (red.), The Handobook of Election News Coverage Around The World, New York 2008

Łódzki Bartłomiej Establishing the dual television system in Poland [w:] Dobek-Ostrowska B., Głowacki M. (red.), Comparing Media Systems in Central Europe. Between Commercialization and Politicization, Wrocław 2008

Matynia Elżbieta, Stany Zjednoczone Rodzinnej Europy, Pytanie o szkołę Wyższą, w: W trosce o Człowieczeństwo, Wrocław 2008

Matynia Elżbieta, Demokracja  Performatywna , Wrocław2008

Ordyłowski Marek, Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, T. VIII, Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej pod redakcją Leonarda Nowaka, Gorzów Wlkp 2008 Ordyłowski Marek, Piastowsko-komunistyczna satysfakcja? Obchody rocznic historycznych i świąt na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej, Wrocław 2008

Marek Ordyłowski; Z badań nad działalnością służb bezpieczeństwa w środowisku kultury fizycznej. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 1946-1989, T. VIII, Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej pod redakcją Leonarda Nowaka, Gorzów Wlkp 2008

Skrzydlewski Wojciech Edukacyjny kontekst kompetencji medialnych (w) Janina Fras (red.), Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną, Toruń 2008

Skrzydlewski Wojciech ,Józef Skrzypczak, Komunikacja interpersonalna (wybrane zagadnienia), Poznań 2008, NEODIDAGMATA  nr 29/30, Poznań 2008,

Dytman-Stasieńko Agnieszka.,  Stasieńko Jan.(red.), Język a multimedia 2. WWW – w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, Wrocław 2008.

Dytman-Stasieńko Agnieszka., Stasieńko Jan., „Między cyfrowym dialogiem a konfliktem”. III Konferencja naukowa z cyklu „Język a multimedia”, Wrocław 28-29 maja 2008, (sprawozdanie), „Przegląd Biblioteczny” 2008, z. 3

Stasieńko Jan, Cyberkulturoznawstwo. Akadmemickie programy studiów z dziedziny nowych mediów i cyberkultury,  „Kultura i Historia” 2008, nr 14

Zmarz – Koczanowicz Maria, Warsztat filmowy Marii Zmarz-Koczanowicz.  „Press”/ 2008/08

 

2009/2010

Bielawski Piotr,  Sytuacja kryzysowa w Banku Częstochowa SA (w jaki sposób analizować kryzys, by podjąć skuteczne działanie)   [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nauki Humanistyczne, Mieczysław Sobczak( red.) Wrocław 2009

Bielawski Piotr, Recenzja książki Wiesława Gałązki „Gotowych faktów nie ma”,  [w:] serii Wrocławskiego, "Nowe media - nowe w mediach", red. Aleksander Woźny, Wrocław

Bielawski Piotr, Kryzys chroniczny i kryzys wtórny,  [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nauki Humanistyczne, Mieczysław Sobczak,(red.) Wrocław 2009

Bielawski Piotr, Kontakty z mediami – po co i w jaki sposób [w:] Norma w komunikowaniu, Zielona Góra 2009

Bielawski Piotr ,Znaczenie mediów publicznych dla wizerunku regionów, tożsamości regionalnej i lokalnej, [w:] Monografia po Kongresie PR w Rzeszowie,  Rzeszów 2010

Bielawski Piotr ,Leksykon PR, Rzeszów-Warszawa 2009 

Łódzki Bartłomiej, Polski rynek telewizyjny, Wrocław 2009

Matynia Elżbieta, Perfomative Democracy (Yale Cultural Sociology Series), Paradigm Publishers 2009

Małuszyński Wojciech. Audyt komunikacyjny; próba stanowienia standardów, Leksykon Public Relations,  Zielona Góra  2009

Małuszyński Wojciech, Audyt komunikacyjny. Próba stanowienia standardów. [w:] Norma w komunikacji, Bugajski M., Steciąg M. (red). Wrocław 2009

Ostrowski Andrzej, Dwa światy, dwie rzeczywistości, czyli telewizyjna transmisja sportowa, [w:] Teorie komunikacji i mediów, pod red. M. Graszewicza i J. Jastrzębskiego, vol. 1, Wrocław 2009

 

2010

Para Piotr, Zmiana w rozumieniu socjotechnik w Polsce, aż po dewaluację pojęcia w sieci [w:] Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem, (red.) D. Tworzydło, Z. Chmielewski, Kraków, Rzeszów, Zamość, 2010

Para Piotr,  Religijność indywidualna a kultura WEB 2,0, [w:] Religijność i duchowość – dawne i nowe formy, (red.) M. Libiszowska-Żółtkowska, S. Grotowska, NOMOS, Kraków

Skrzydlewski Wojciech, Kulturotwórcza rola dziennikarstwa muzycznego, (w:)
Z. Melosik (red.), Kultura popularna i społeczne konstruowanie tożsamości, Poznań 2009
Skrzydlewski Wojciech, K. Kuźmicz, Metodologiczny kontekst badania e-learningu, (w:)         W. Strykowski (red.), Podstawy edukacji medialnej, Poznań 2009
Skrzydlewski Wojciech, Narzędziowa koncepcja mediów, (w:) W. Strykowski, Media
w edukacji, Poznań 2009

Węglińska Agnieszka, Kampania wyborcza w nowych mediach, [w:] Nowe media i polityka- Internet, demokracja, kampanie wyborcze, Marek Jeziński (red.), Toruń 2009

Węglińska Agnieszka, Misja korespondenta wojennego w Polsce posierpniowej – rozważania nad wybranymi aspektami zagadnienia, [w:] (red.) K. Wolny- Zmorzyński Ludzie polskich mediów celebryci a redaktorzy, Toruń 2009

Zmarz – Koczanowicz Maria, Polska Szkoła Dokumentu , Katowice 2009