Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Organizator

 

Skład Komitetu Głównego

 • prof. dr hab. Janusz Adamowski
 • prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski
 • prof. dr hab. Marek Jabłonowski
 • prof. UW dr hab. Cezary Żołędowski
 • prof. dr hab. Edward Haliżak
 • prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk (przewodniczący)
 • mgr Anna Olejniczak (z-ca przewodniczącego)
 • dr Anna Materska-Sosnowska
 • dr hab. Piotr Załęski
 • mgr Dominika Ziółkowska
 • mgr Ewa Bogusławska
 • mgr Lidia Ołówek

 

Organizator zawodów

Organizatorem zawodów jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym z siedzibą w Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Współorganizatorzy zawodów


Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
Przedstawiciel: prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski 


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Humanistyczny, Instytut Nauk Politycznych
Przedstawiciel: prof. dr hab. Jan Waskan

 

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Nauk Politycznych
Przedstawiciel: prof. AJD dr hab. Jerzy Sielski

 

Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii
Przedstawiciel: prof. zw. dr hab. Andrzej Chodubski

 

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Przedstawiciel: prof. WSEPiNM dr hab. Elżbieta Tomkiewicz

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Nauk Politycznych
Przedstawiciel: prof. dr hab. Jerzy Kornaś

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii
Przedstawiciel: prof. nadzw. UMCS dr hab. Grzegorz Janusz

 

Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Przedstawiciel: prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych
Przedstawiciel: prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski

 

Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Politologii
Przedstawiciel: prof. dr hab. Lesław Koćwin

 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Przedstawiciel: dr hab. Tadeusz Wallas

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytutu Politologii
Przedstawiciel: prof. dr hab. Radosław Zenderowski

 

Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania
Przedstawiciel: prof. PRz dr hab. Grzegorz Ostasz

 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,
Collegium Polonicom w Słubicach
Przedstawiciel: prof. UAM dr hab. Maciej Walkowski

 

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut Politologii i Europeistyki
Przedstawiciel: prof. dr hab. Janusz Mieczkowski

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych
Przedstawiciel: prof. DSW dr hab. Piotr Mickiewicz

 

Więcej informacji na: owpsw.edu.pl