Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym jest przeznaczona głównie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zasadniczym celem zawodów jest rozbudzenie zainteresowania życiem społeczno-politycznym kraju i świata. Uczestnicy Olimpiady powinni orientować się we współczesnych procesach i zjawiskach społeczno-politycznych, mieć opanowaną wiedzę przewidzianą w podstawie programowej z zakresu przedmiotów merytorycznie związanych z tematyką zawodów (wiedza o społeczeństwie, historia najnowsza itp.) oraz wiadomości określone programem Olimpiady.

Tematyka zawodów jest szersza niż program wymienionych przedmiotów szkolnych i zakłada, że uczestnicy wykażą się nie tylko umiejętnością samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza wymogi szkolne, ale także zdolnością do indywidualnego dokonywania analiz na podstawie posiadanych wiadomości.

 

Olimpiada w Internecie: owpsw.edu.pl

 

Program składa się z dwóch bloków tematycznych:

1. Stały blok dla wszystkich edycji Olimpiady obejmuje dwie główne grupy tematyczne:
A. Struktury i mechanizmy życia politycznego w Polsce i świecie
B. Przemiany społeczno-polityczne we współczesnym świecie i Polsce

Na każdą z tych grup składa się kilka tematów.

2. Zmienny blok tematyczny jest ustalany corocznie dla każdej edycji zawodów i zawiera problematykę wynikającą najczęściej z jednego z tematów bloku stałego, odpowiednio rozszerzonego i wyrażonego w haśle danej edycji.

 

Przykładowe testy: owpsw.edu.pl/testy