Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

RODO final countdown - nowa jakość w ochronie danych osobowych.

Dolnośląska Szkoła Wyższa oraz Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych zorganizowały ogólnopolską konferencję naukową RODO final countdown - nowa jakość w ochronie danych osobowych. Wydarzenie odbyło się 16 maja 2018r. w Centrum Konferencyjnym DSW we Wrocławiu. Konferencja realizowana była pod patronatem honorowym Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej prof. DSW dr hab. Ewy Kurantowicz.

CZĘŚĆ 1 KONFERENCJI:

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Prof. dr hab. Ewa Kurantowicz. Następnie głos zabrała Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Prof. dr hab. Beata Borowicz-Sierocka. Zgromadzonych uczestników przywitał również Jarosław Feliński, Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. 

wystąpienie 1: Jarosław Feliński

[kliknij, aby pobrać prezentację]

Skala zmian prawa ochrony danych osobowych w świetle ustawy o ochronie danych osobowych (UODO) i RODO. Analiza i ocena zasad przetwarzania i zmian organizacyjno-technicznego zabezpieczenia danych osobowych

wystąpienie 2: Arkadiusz Śpiewakowski

[kliknij, aby pobrać prezentację]

Realizacja RODO w kontekście nowych zadań ochrony danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego

CZĘŚĆ 2 KONFERENCJI:

wystąpienie 3: dr Tomasz Kuczkowski

[kliknij tutaj, aby pobrać prezentację]

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a obszary zmian przepisów prawa o ochronie danych osobowych (UODO i RODO)

wystąpienie 4: Przemysław Frańczak

[kliknij tutaj, aby pobrać prezentację]

Rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności - standaryzacja

wystąpienie 5: Przemysław Kanikowski

[kliknij tutaj, aby pobrać prezentację]

Podstawowe Wymagania dla systemów informatycznych, wymiany informacji i zasad zabezpieczenia danych w świetle RODO i praktyki IT

wystąpienie 6: Michał Tuz

Źródła zagrożeń integralności i poufności danych osobowych wg audytora RODO

Sekretariat Konferencji: 

Dolnośląska Szkoła Wyższa,
Wydział Nauk Społecznych i Technicznych,
Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych, 
ul. Strzegomska 47, 53-611 Wrocław, 

tel. 71 355 17 43,
e-mail: ibism@dsw.edu.pl

studia podyplomowe:

Galeria zdjęć:

PROGRAM KONFERENCJI:

Organizatorzy:

 • Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych DSW 
 • Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Patronat honorowy:

 

 • Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 
  prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz

Patronat medialny: 

 • Wydawnictwo - "WOLTERS KLUWER"

Komitet naukowy konferencji:

 • prof. zw. dr hab. Piotr Mickiewicz
 • dr Iwona Ładysz
 • dr Tomasz Lenarczyk
 • mgr Jarosław Feliński
 • mgr Przemysław Olszewski
 • mgr Sebastian Szczerba
 • mgr Beata Patoka Szurawska

Komitet organizacyjny konferencji:

 • dr Iwona Ładysz
 • Natalia Bender
 • Przemysław Kanikowski