Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Międzynarodowe kursy pierwszej pomocy

Kursy międzynarodowe (kursanci otrzymują tytuł "Emergency Responder" oraz międzynarodowy certyfikat, którego nie muszą nostryfikować, gdy wyjadą z kraju):

  1. Emergency First Response - Primary Care (Wstępna Pierwsza Pomoc - resuscytacja krążeniowo-oddechowa wraz z zastosowaniem automatycznych defibrylatorów zewnętrznych oraz urazy zagrażające życiu)
  2. Emergency First Response - Secondary Care (Dodatkowa Pierwsza Pomoc - czyli inne urazy i zachorowania, które nie zagrażają bezpośrednio życiu)
  3. Emergency First Response - Care for Children (Pierwsza Pomoc Dzieciom i Niemowlętom - resuscytacja krążeniowo-oddechowa wraz z zastosowaniem automatycznych defibrylatorów zewnętrznych)
  4. Emergency First Response - Primary Care with AED and Secondary Care  for Adults, Children & Infants (kompleksowy kurs obejmujący wstępną i dodatkową pierwszą pomoc dorosłym, dzieciom i niemowlętom wraz z zastosowaniem automatycznych defibrylatorów zewnętrznych)
  5. Emergency First Response Instructor - Kurs Instruktorów Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w systemie EFR z uprawnieniami międzynarodowymi - uprawniający do prowadzenia wszystkich wyżej wymienionych kursów. UWAGA - kurs jest prowadzony we Wrocławiu tylko dla grup zorganizowanych (min. 5-osobowych). Kurs prowadzi zewnętrzny EFR Instructor Trainer. Warunkiem przystąpienia do kursu instruktorskiego jest ukończenie kursu nr 4 w ciągu ostatnich 2 lat lub posiadanie czynnych uprawnień instruktorskich innej organizacji lub posiadanie wykształcenia medycznego.

Kursy pierwszej pomocy EFR są rekomendowane w kilkudziesięciu krajach jako niezbędne w przypadku wykonywania takich zawodów jak: opiekun osób starszych, opiekun osób niepełnosprawnych, opiekun dzieci i młodzieży, instruktor sportów i form rekreacji, instruktor tańca, instruktor nurkowania, instruktor organizacji młodzieżowych, nauczyciel, policjant, strażak itd. W kilkunastu państwach certyfikat ukończenia takiego kursu ma status porównywalny z kwalifikacjami państwowymi

Emergency First Response z siedzibą w Bristolu (Wielka Brytania), jest jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych instytucji kształcących ratowników przedmedycznych na świecie. Emegency First Response wydaje ponad 500.000 certyfikatów rocznie. Organizacja bazuje na 36-letnim doświadczeniu w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych, prowadzeniu kursów i szkoleń.Kursy EFR są uznawane jako profesjonalne kwalifikacje w zakresie ratownictwa przedmedycznego, a programy nauczania są zgodne z najnowszymi standardami i wytycznymi ILCOR oraz Europejskiej Rady Resuscytacji.