Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dolnośląska Akademia Ratownictwa przy DSW

logo Dolnośląska Akademia Ratownictwa
„Uratowanie życia jest jak medal, którego nie przypina się do piersi, ale nosi w niej głęboko.”

 

Dolnośląska Akademia Ratownictwa w swojej działalności skupia się przede wszystkim na propagowaniu wiedzy z zakresu pierwszej pomocy poprzez organizowanie pokazów, szkoleń, dyskusji, wykładów i konferencji.

 

Prowadzimy różnego rodzaju akcje profilaktyczne, które – mamy nadzieję – pozwolą poczuć się pewnie w sytuacji, kiedy od Twojej pomocy zależeć będzie czyjeś zdrowie lub życie.

Nasze cele:

 • upowszechnianie zasad prawidłowego udzielania pierwszej pomocy
 • podkreślanie roli jaką odgrywa świadek wypadku
 • wykształcanie poczucia odpowiedzialności w sytuacjach kryzysowych
 • uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka
 • zaszczepianie idei niesienia pomocy osobom w stanie zagrożenia życia

 

Nasze działania:

 • pokazy i kursy pierwszej pomocy dla szkół, uczelni, firm i instytucji, pracowników cywilnych i służb mundurowych
 • interaktywne wykłady i dyskusje z udziałem przedstawicieli służb ratunkowych
 • akcje profilaktyczne mające na celu propagowanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy
 • konferencje pozwalające na wymianę doświadczeń przez podmioty związane z ratownictwem i bezpieczeństwem publicznym
 • zabezpieczenie medyczne imprez organizowanych przez szkoły, firmy i urzędy

 

Zapraszamy na nasze kursy oferta kursów

 • osoby indywidualne i grupy
 • młodzież i dorosłych
 • szkoły i uczelnie
 • firmy i instytucje
 • pracowników cywilnych i służby mundurowe 

 

Szkolenia:

 • pierwsza pomoc
 • ratownictwo drogowe
 • podstawy ratownictwa wodnego
 • podstawy ratownictwa górskiego
 • ratownictwo w wypadkach masowych

 

Dodatkowe informacje:

 

dr Małgorzata Lizut
Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych DSW
ul. Strzegomska 47
53-611 Wrocław
tel. 71 355 17 43
e-mail: dar@dsw.edu.pl

Pamiętaj! Żeby zmienić – trzeba działać…