Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem

logo Centrum Badań nad Bezpieczeństwem
Okladka Bezpieczenstwo w Szkole

 Publikacja Bezpieczeństwo w szkole. Przewodnik dla nauczycieli stanowi pracę zbiorową siedemnastu autorów, specjalistów z zakresu bezpieczeństwa, psychologii, medycyny ratunkowej i medycyny pracy, prawa, pedagogiki, zarządzania oświatą, alpinistyki, zarządzania kryzysowego, informatyki. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono: zagrożenia dla zdrowia i życia, dla bezpieczeństwa publicznego, zagrożenia wywołane substancjami psychoaktywnymi, wyzwania psychospołeczne w szkole, zagrożenia sieciowe, zagrożenia naturalne, cywilizacyjne i wojenne, zagrożenia wywołane degradacją środowiska naturalnego, porady dla nauczycieli i procedury reagowania.

Zagadnienia poruszone w niniejszym przewodniku zostały pogrupowane w następujące bloki tematyczne:

 1. Zagrożenia dla zdrowia i życia.
 2. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 3. Zagrożenia wywołane substancjami psychoaktywnymi.
 4. Wyzwania psychospołeczne.
 5. Zagrożenia sieciowe (związane z Internetem).
 6. Zagrożenia naturalne, cywilizacyjne i wojenne.
 7. Zagrożenia środowiskowe.
 8. Porady dla nauczycieli.

Każdy temat dotyczący zagrożeń został omówiony według tego samego wzorca i składa się z pięciu części.

 1. Prawo
 2. Jak rozpoznać?
 3. Jak reagować?
 4. Jak zapobiegać?
 5. Jak rozmawiać?

W pierwszej części „Prawo” zostały zawarte aktualnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące poszczególnych zagrożeń, wraz z odniesieniami do aktów prawnych. Druga część „Jak rozpoznać?” zawiera wskazówki mające na celu uświadomienie istniejących zagrożeń, wyczulenie na możliwe ryzyko ich wystąpienia. Logicznym następstwem dwóch poprzednich jest część trzecia „Jak reagować?”, która podpowie, jakie kroki należy podjąć w razie wystąpienia zagrożenia i jak w sposób przemyślany i pozbawiony chaosu koordynować fazę reakcji na zdarzenie. Część czwarta „Jak zapobiegać?” wskazuje sposoby uniknięcia omawianego zagrożenia, w niektórych przypadkach powołamy się na konkretne programy profilaktyczne. W ostatniej, piątej części „Jak rozmawiać?” autorzy starali się zasugerować takie poprowadzenie dyskusji, które zmusi uczniów do samodzielnego przemyślenia kwestii poszczególnych tematów i wypowiedzi w gronie klasowym.