Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem

logo Centrum Badań nad Bezpieczeństwem

 

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem jest jednostką funkcjonującą w ramach Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Centrum prowadzi działalność o charakterze badawczym, analitycznym, dydaktycznym i szkoleniowym.

Zadania Centrum odzwierciedlają formy jego aktywności:

 • szeroka oferta szkoleniowo-dydaktyczna, obejmująca kursy, studia specjalistyczne oraz studia podyplomowe;
 • opracowywanie ekspertyz i analiz na potrzeby instytucji rządowych i samorządowych, służb państwowych oraz przedsiębiorstw funkcjonujących w szeroko rozumianej sferze bezpieczeństwa,
 •  organizacja konferencji naukowych, paneli dyskusyjnych, wykładów otwartych oraz prelekcji dla szkół ponadpodstawowych,
 • opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych,
 •  spotkania otwarte z ekspertami w szeroko rozumianej problematyce bezpieczeństwa.

Rada Naukowa Centrum Badań nad Bezpieczeństwem:

 • prof. dr hab. Jarosław Gryz
 • prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
 • prof. dr hab. Piotr Mickiewicz – Przewodniczący Rady
 • prof. dr hab. Tomasz Szubrycht
 • dr Małgorzata Lizut – Sekretarz Rady
 • mgr Andrzej Wojtas - Redaktor Naczelny "Broń i Amunicja Komandosi Obrona Terytorialna"
 • mgr inż. Tomasz Hypki - wydawca miesięczników "Skrzydlata Polska","Raport"


Ekspertyza "Zarządzanie kryzysowe i reagowanie na kryzys w aspekcie Przewodnictwa Polski w UE..."

   
 -> zobacz więcej

Partnerzy

Przy realizacji swoich zadań Centrum współpracuje stale z:

- portalem stosunki międzynarodowe.pl
- Miesięcznikiem "Broń i Amunicja Komandosi Obrona Terytorialna"
- -e-terroryzm.pl 

 

 

Kontakt

dr Kazimierz Kraj
Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych DSW
ul. Strzegomska 47
53-611 Wrocław
tel. 71 355 17 43
e-mail: ibism@dsw.edu.pl,
           cbnb@dsw.edu.pl,
           kazimierz.kraj@dsw.edu.pl