Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

I Międzynarodowa Konferencja Naukową o Bezpieczeństwie, Gdańsk – 16-17.10.2014

W dniach 16-17.10.2014 roku Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej organizowali I Międzynarodową Konferencję Naukową o Bezpieczeństwie. Plany zakładają kontynuację współpracy obydwu Instytutów i organizację kolejnych jej edycji w 2015 i 2016 roku we Wrocławiu i Lwowie.

W konferencji wzięło udział prawie 100 prelegentów, reprezentujących ośrodki naukowe z Litwy, Polski, Słowacji oraz – co równie ważne – przedstawiciele Studenckich Kół Naukowych.

Program konferencji obejmował część plenarną, w której wystąpili eksperci – między innymi pracownicy IBiSM DSW, prof. zw. dr hab. Piotr Mickiewicz i prof. DSW dr hab. Tomasz Balbus, profesorowie reprezentujący Instytut Politologii UG, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, instytucje bezpieczeństwa Polski, Litwy i Słowacji – oraz rozbudowaną część panelową. W jej 14 sesjach  panelowych wygłoszono w sumie 81 referatów. Podkreślić zwłaszcza należy umiejętnie prezentowane i niestandardowe wystąpienia studentów kół naukowych Akademii Obrony Narodowej, uniwersytetów Gdańskiego, Wrocławskiego, Ib. Kazimierza Wielkiego, Adama Mickiewicza i Warmiństwo-Mazurskiego

Konferencję poprzedził pokaz wyszkolenia i praktycznego działania pododdziału prewencji pomorskiej policji.

Szczegółowy program konferencji